Характеристика розповсюджених гальмівних рідини 

Показник

Назва

БСК

«Нева»

«Томь» «Роса»

Зовнішній вигляд

Прозора однорідна рідина кольору:

Червоного

Від світло-жовтого до

світло-коричневого

В'язкість, мм2/с при: -40 °С, не більше 50 °С, не менше 100 °С, не менше

 

2500

9

-

  1500 5 2   1500 5 2   1700 5 2
Температура кипіння, °С, не нижче

115

195 220 260
Температура кипіння рідини, °С, при наявності вологи, не нижче

-

138 160 165
Збільшення об'єму гуми при роботі з гальмівною рідиною, %

5...10

2...8 2...8 2...8
           

 

Властивості гальмівних рідин для імпортної техніки регламентуються різними специфікаціями (SАЕ J1703*, DОТ3**, DОТ4, DОТ5, ІSО 4925***). Специфікації аналогічні, відрізняються тільки значеннями низькотемпературної в'язкості та мінімальною температурою кипіння після зволоження (табл. 10.2).

Гальмівні рідини «Нева» і «Томь» відповідають специфікації DОТЗ, а «Роса» - DОТ4.

Споживачам потрібно знати, що різні гальмівні рідини не можна змішувати.

Таблиця 10.2

Вимоги різних специфікацій до основних показників гальмівних рідин

 

Показник SАЕ J1703 DОТ3 DОТ4 DОТ5 ІS0 4925
В'язкість, мм2/с, при температурі:          
мінус 40 °С, не більше: 1800 1500 1800 900 1500
Температура кипіння, °С, не нижче:          
без вологи при наявності вологи 205 140 205 140 230 155 260 180 205 140

 

* SАЕ - Товариство автомобільних інженерів США.

** DОТ - Міністерство транспорту США (FМVSS 116 - федеральний стандарт безпеки транспорту).

*** ІS0 - Міжнародні стандарти.

Для кожної гальмівної системи призначена відповідна гальмівна ріди­на (сумісна з гумовими і металевими деталями, що контактують з нею).

 

У процесі проведення іспитів гальмівної рідини потрібно:

1. Визначити марку рідини за кольором відповідно до табл. 10.1.

2. Перевірити гальмівні рідини на змішування для випадку, коли марка гідравлічної рідини, залитої в гальмівну систему, невідома. Для цього в пробірку налити рівну кількість рідини узятої з гальмівної системи, і тієї, котру передбачається заливати в систему. Якщо відбулося розшарування суміші, то рідини виготовлені на різних основах і доливати рідину в гальмівну систему не можна.

3. Перевірити зразки рідин на розчинність у воді і бензині. При додаванні до рідин БСК води відбувається розшарування, а гліколеві рідини цілком змішуються з водою.

При додаванні бензину до касторової рідини вони цілком перемішуються й утворюють однорідну суміш. Гліколеві рідини не змішуються з бензином, тому утворюються два різнорідні шари.

Більш детальну інформацію можна знайти в додатку 7 таблиця 7.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТРЕТЬ0ГО МОДУЛЯ

1.На скільки відсотків збільшується об'єм води при замерзанні?

2. Яка рідина називається розчинником?

3. Що відбувається з температурою замерзання водногліколевого розчину при збільшені концентрації етиленгліколю більше 66,7%?

4.Які переваги має вода в порівнянні з іншими охолоджуючими рідинами?

5. Охарактеризуйте такий розчинник як "Ефір"?

6. Які вимоги пред'являються до гальмівних рідин?

7.Яка величина тиску виникає при замерзанні води в системі охолодження ДВЗ?

8. З яких компонентів складається низько замерзаюча рідина "Тосол"?

9. Чому не можна допускати змішування різних марок гальмівних рідин?

10.Яким вимогам повинна відповідати охолоджуюча рідина?

11. Як процентний вміст етиленгліколю впливає на пониження температури кристалізації охолоджуючої рідини?

12. Які марки гальмівних рідин випускаються вітчизняною промисловістю?

13.Вкажіть основні недоліки води як охолоджуючої рідини?

14. Охарактеризуйте такий розчинник як "Спирт"?

15. Які склад і властивості гальмівних рідин?

16.Яка вода вважається найбільш м'якою?

17. Які марки охолоджуючих рідин виробляються промисловістю?

18. Назвіть основні показники гальмівних рідин?

19.Яка вода вважається м'якою або середньої твердості?

20. Яка присадка застосовується для подовження терміну роботи охолоджуючих рідин?

21. Назвіть основні три закордонні специфікації для гальмівних рідин?

22.Яка вода вважається твердою і дуже твердою?

23. Вкажіть термін використання «Тосолів».  

24. На якій основі виготовляється гальмівна рідина БСК?

25.Які способи пом'якшення води ви знаєте?

26. Які переваги має охолоджуюча рідина «Лена-40» в порівнянні з «Тосолом А-40М»?

27. На якій основі виготовляється гальмівна рідина «Нева»?

28.В чому полягає термічний спосіб пом'якшення води?

29. Які пускові рідини застосовуються в карбюраторних двигунах?

30. На якій основі виготовляється гальмівна рідина «Роса»?

31.В чому полягає хімічний спосіб пом'якшення води?

32. Які пускові рідини застосовуються в дизельних двигунах?

33. Які переваги має гальмівна рідина «Роса» в порівнянні з «Невою»?

34.Чому не допускається застосування твердої і дуже твердої води в системах охолодження?

35. Вкажіть склад пускової рідини «Арктика».

36. Назвіть основні показники НХР.

37.Що таке етиленгліколь?

38. Вкажіть склад пускової рідини «Холод Д-40».

39. Чому не можна допускати нагароутворення в двигуні?

40.При якій температурі кипить етиленгліколь?

41. Охарактеризуйте такий розчинник як "Толуол нафтовий".

42. Які склад і властивості гальмівних рідин?

43.При якій температурі замерзає етиленгліколь?

44. Охарактеризуйте такий розчинник як "Етиловий спирт".

45. Чому не можна допускати змішування різних марок гальмівних рідин?

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Окоча А.І. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. / А.І. Окоча, А.М. Антипенко – К.: Урожай 1996. – 335 с.

2. Ваванов В.В. Автомобильные пластичные смазки. / В.В. Ваванов, В.В. Вайншток, А.А. Гуреев – М.: Транспорт, 1986. – 144 с.

3. Киселев М.М. Топливо-смазочные материалы для стоительных машин: Справ. / М.М. Киселев – М.: Стройиздат, 1988. – 271 с.

4. Лишко Г.П. Топливо-смазочные материалы. Г.П. Лишко – М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с.


 

9. ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК 1

 

Бензин

 

Таблиця 1


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 27;