Загальні технічні вимоги до автомобільних бензинів(ГОСТ Р 51313-99)

Показник

Типи бензинів

Метод

випробовування

I II III IV
Октанове число за: дослідним методом моторним методом   80 76   91 -   95 -   98 -   ГОСТ 8226 ГОСТ 511
Концентрація свинцю, г/дм3, не більше: для не етильованого для етильованого   0,013 0,17   0,013 -   0,013 -   0,013 - ГОСТ 28828
Тиск насиченої пари, кПа 35-100 35-100 35-100 35-100 ГОСТ 1756
Фракційний склад: 90% бензину пере ганяється при температурі, ºС, не вище кінець кипіння, ºС, не вище     190 215     190 215     190 215     190 215  
залишок в колбі, % не більше 1,5 1,5 1,5 1,5  
Масова частка сірки, % не більше 0,05 0,05 0,05 0,05 ГОСТ 19121
Об'ємна частка бензолу, % не більше 5 5 5 5 ГОСТ 29040

 


Таблиця 8

Характеристика бензинів з поліпшеними екологічними показниками

 

Показники

АИ-80  ЭК АИ-92 ЭК АИ-95 ЭК АИ-98 ЭК ЯрМарка 92 Е ЯрМарка 95 Е

ТУ 38.401-58-171 -96

ТУ 38.301-25-41 -97

Октанове число, не менше, за методом: моторним дослідним     76,0 80,0     83,0 92,0     85,0 95,0     88,0 98,0     83,0 92,0     85,0 95,0
Вміст свинцю, г/дм3, не більше 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Фракційний склад: об'єм бензину, %, що википів при температурі: 70 °С 100 °С 180 °С кінець кипіння бензину, °С, не вище   10-50 35-70 >85   215   10-50 35-70 >85   215   10-50 35-70 >85   215   10-50 35-70 >85   215   10-50 35-70 >85   215   10-50 35-70 >85   215
залишок в колбі, %, не більше 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Тиск насиченої пари, кПа: літній період * зимовий період   35-70 -   35-70 -   35-70 -   35-70 -   35-70 60-100   35-70 60-100
Індекс парової пробки, не більше: літній період зимовий період     950 1250     950 1250     950 1250     950 1250     950 1250     950 1250
Вміст фактичних смол, мг/100 см3, на місці виготовлення, не більше   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0
Об'ємна частка, %, не більше: ароматичних вуглеводнів в тому числі бензолу   - 3   - 3   - 5   - 5   - 3   - 3
Індукційний період на місці виготовлення, не менше 360 360 360 360 360 360
Масова частка сірки, %, не більше 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Густина при 20 °С, кг/м3, не більше 780 780 780 780 780 780

 

Примітка: 

1. * Літній період з 1 квітня по 1 жовтня, зимовий - з 1 жовтня по 1 квітня.

 2. Для бензинів всіх марок: випробування на мідній пластинці– витримують;

вміст водорозчинних кислот і лугів, механічних домішок і води – відсутність.

 

 

ДОДАТОК 2

Дизельні палива

Таблиця 1

Характеристика дизельного палива за ДСТУ 3868-99

Показник

Паливо марки

Л 3
Цетанове число, не менше 45 45
Фракційний склад, температура, °С: 50% переганяється, не вище 96% переганяється, не вище   280 370   280 370
Кінематична в'язкість при 20 °С, мм2 3,0...6,0 1,8...6,0
Температура застигання, °С, не вище -10 -25
Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче: для дизелів загального призначення для тепловозних і суднових двигунів і газових турбін   40 62   35 40
Масова частка сірки, %, не більше виду І виду II виду III виду IV   0,05 0,10 0,20 0,50   0,05 0,10 0,20 0,50
Концентрація фактичних смол, мг, на 100 см3 палива, не більше 40 30
Йодне число, г йоду на 100 г палива, не більше 6 6
Зольність, %, не більше 0,01 0,01
Коксівність 10% залишку, %, не більше 0,30 0,30
Коефіцієнт фільтрівності, не більше 3 3
Густина при 20 °С, кг/м3, не більше 860 840
Гранична температура фільтрованості, °С, не вище -5 -15
Вміст водорозчинних кислот і лугів

Відсутність

Вміст води

Відсутність

 


 Таблиця 2

Характеристика дизельних палив за ГОСТ 305-82

 

Показники Л 3 А
Цетанове число, не менше 45 45 45
Фракційний склад: 50% переганяється при температурі, °С, не вище 96% переганяється при температурі, °С, не вище   280 360   280 340   255 330
Кінематична в'язкість при 20ºС, мм2 3,0.. .6,0 1,8...5,0 1,5...4,0
Температура застигання, °С, не вище, для: помірної зони холодної зони   -10 -   -35 -45   - -55
Температура помутніння, °С, не вище, для: помірної зони холодної зони   -5 -   -25 -35   -35 -
Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче 40 35 30
Масова частка сірки, %, не більше, у паливі: типу I типу II 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4
Кислотність, мг КОН/100 см3, не більше 5 5 5
Йодне число, г йоду на 100 г палива, не більше 6 6 6
Вміст водорозчинних кислот і лугів

Відсутність

Вміст механічних домішок

Відсутність

Вміст води

Відсутність

Густина при 20°С, кг/м3, не більше 860 840 830

 

 


Таблиця 3

Характеристика дизельного палива обважненого фракційного складу

За ТУ 38.601-53-2-93

 

Показник УФС УФСп1 УФСп2
Цетанове число, не менше 45 45 45
Фракційний склад: 50% переганяється при температурі °С, не вище до 360°С переганяється, %, не менше 290 90 290 90 290  90
Кінематична в'язкість при 20°С, мм2 3,0...6,5 3,0...6,5 3,0..,6,5
Температура застигання, °С, не вище 0 -15 -25
Температура помутніння, °С, не вище 5 5 5
Гранична температура фільтрованості, °С, не вище - -5 -15
Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче 40 40 40
Масова частка сірки, %, не більше, в паливі: підгрупи І підгрупи II підгрупи III 0,2 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0
Вміст водорозчинних кислот і лугів

Відсутність

Вміст води

Відсутність

Йодне число, г йоду на 100 г палива, не більше 6 6 6
Зольність, %, не більше 0,01 0,01 0,01
Коксівність 10% залишку, % не більше 0,30 0,30 0,30
Коефіцієнт фільтрованості, не більше 3,0 3,0 3,0
Густина при 20°С, кг/м3, не більше 860 860 860

 


Таблиця 4

Характеристика дизельного експортного палива

(ТУ 38.401-58-110 - 94)

Показники

Марки

ДЛЕ

ДЗЕ
Дизельний індекс

53

53
Фракційний склад: переганяється при температурі, °С, не вище: 50% 90% 96%

 

 

280

340

360

    280 330 360
Кінематична в'язкість, при 20°С, мм2

3,0-6,0

2,7-6,0
Температура, °С: застигання, не вище

-10

-35
граничної фільтрованості, не вище

-5

-25
спалаху в закритому тиглі, не нижче

65

60
Масова частка сірки, %, не більше, в паливі: виду І виду II

 

0,2

0,3

  0,2 -
Випробування на мідній пластинці

Витримують

   

 

Кислотність, мг КОН/100 см3 палива, не більше

 

3,0

  3,0
Зольність, %, не більше

0,01

0,01
Коксівність 10%-ного залишку, %, не більше

0,2

0,2
Колір, од. ЦНТ, не більше

2,0

2,0
Вміст механічних домішок

Відсутність

Прозорість при температурі 10°С

Прозоре

Густина при 20°С, кг/м3, не більше

860

845
       

 

Tаблиця 5

 

Показники ДЛЕЧ-В ДЛЕЧ ДЗЕЧ
Цетанове число, не менше 45 45 45
Фракційний склад: переганяється при температурі, °С, не вище 50% 96% 280 360 280 360 280 340
Кінематична в'язкість при 20 °С, мм2 3,0-6,0 3,0-6,0 1,8-5,0
Температура застигання, °С, не вище -10 -10 -35
Гранична температура фільтрованості, °С, не вище -5 -5 -25
Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче 62 62 40
Масова частка сірки, %, не більше, в паливі: Вид І вид II 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1
Випробування мідною пластинкою

Витримує

Кислотність, мг КОН/100 см3 палива, не більше

5,0

ДОДАТОК 3

Газоподібні палива

 

Таблиця 1


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 24;