Характеристика автомобільних бензинів за ГОСТ 2084-77 

Показник

Марка

А- 72

А-76

А-76

етил.

АИ-91 АИ-93 АИ-95
Октанове число, не менше: за моторним методом за дослідним методом

 

72

-

  76 -

 

76

-

  82,5 91   85 93   85 95
Концентрація свинцю, г на 1 дм3 бензину, не більше:

0,013

0,013

0,17

0,013 0,013 0,013
Фракційний склад: температура початку

 

 

 

     
перегонки, °С, не нижче: літнього/зимового

35/не

норм.

35/не норм.

35/не

норм.

35/не норм. 35/не норм. 30/не норм.
10% переганяється при температурі, °С, не вище:

 

 

 

     
літнього/зимового

70/55

70/55

70/55

70/55 70/55 75/55
50% переганяється при температурі, °С, не вище:

 

 

 

     
літнього/зимового

115/100

115/100

115/100

115/100 115/100 120/105
90% переганяється при температурі, °С, не вище:

 

180

160

 

180

160

 

180

160

 

180

160

 

180

160

 

180

160

літнього/зимового
температура кінця кипіння, °С, не вище: літнього/зимового

 

195

185

  195 185

 

195

185

  205 195   205 195   205 195
залишок в колбі, %, не більше

1,5

1,5

1,5

1,5 1,5 1,5
залишок і втрати в колбі, %, не більше

4,0

4,0

4,0

4,0 4,0 4,0

Тиск насиченої пари, кПа,

не більше: літнього

зимового

 

66,7

66,7-93,3

 

66,7

66,7-93,3

 

66,7

66,7-93,3

 

66,7

66,7-93,3

 

66,7

66,7-93,3

  66,7 66,7-93,3
 
Індукційний період на місці виробництва, хв., не менше

600

1200

900

900 1200 900
Масова частка сірки. %, не більше

0,10

0,10

0,10

0,10 0,10 0,10
Водорозчинні кислоти і луги

Відсутність

 
Механічні домішки і вода

Відсутність

Колір -

 

жовтий

-

- -
Густина при 20 °С, кг/м3

Не нормується. Визначення обов'язкове

                 

 


Таблиця 2

Характеристика автомобільних бензинів

За ТУ У 00149943.501-98 та ТУ У 320.00158764.025-99

Показник

Марка

А-80 не етил. А-92 не етил. А-95 не етил. А-96 етил. А-98
Густина при 20 °С, кг/м3 755 770 * 770 *
Октанове число, не менше: за моторним методом за дослідним методом   76,0 80,0   82,5 92,0   85,0 95,0   85,0 96,0   88,0 98,0
Фракційний склад; температура початку перегонки, °С, не нижче: 10% переганяється при температурі, °С, не вище: 50% переганяється при температурі, °С, не вище: 90% переганяється при температурі, °С, не вище: температура кінця кипіння, °С, не вище: залишок в колбі, %, не більше залишок і втрати в колбі, %, не більше     30   75   120   190 215 1,5 4,0     30   75   120   190 215 1,5 4,0     30   75   120   190 215 1,5 4,0     -   75   120   190 215 1,5 4,0     30   75   120   190 215 1,5 4,0
Тиск насиченої пари бензину, кПа, не більше:   79,9   79,9   79,9   79,9   79,9
Індукційний період на місці виробництва, хв., не менше   600   600   600   600   600
Масова частка сірки, %, не більше 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Концентрація свинцю, г/дм3, не більше: - етилованого - неетилованого 0,013 0,013 0,013 0,05 0,013 0,013
Масова частка бензолу, %, не більше 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Водорозчинні кислоти і луги

Відсутність

Механічні домішки і вода

Відсутність

Колір

Без кольору або ледь жовтий

Сумарна кількість ароматичних вуглеводнів, %

*

 

Примітка:*− Не нормується. Визначення обов'язкове

 

 

Таблиця 3

Характеристика бензинів моторних сумішевих за ГСТУ

 

Показник

Марка

А-80 ЕК А-92 ЕК А-95 ЕК А-98 ЕК
Густина при 20°С, кг/м3

Не нормується.

Визначення обов'язкове

Октанове число, не менше: за моторним методом за дослідним методом 76,0 80,0 82,5 92,0 85,0 95,0 88,0 98,0
Фракційний склад: температура початку перегонки, °С, не нижче:   30   30   30   30
10% переганяється при температурі, °С, не вище: 75 75 75 75
50% переганяється при температурі, °С, не вище: 120 120 120 120
90% переганяється при температурі, °С, не вище: 190 190 190 190
температура кінця кипіння, °С, не вище: 215 215 215 215
залишок в колбі, %, не більше 1,5 1,5 1,5 1,5
залишок і втрати в колбі, %, не більше 4,0 4,0 4,0 4,0
Тиск насиченої пари бензину, кПа, не більше: 79,9 79,9 79,9 79,9
Індукційний період на місці виробни­цтва, хв., не менше 360 360 360 360
Масова частка сірки, %, не більше 0,05 0,05 0,05 0,05
Концентрація свинцю, г/дм3, не більше: 0,013 0,013 0,013 0,013
Сумарна кількість ароматичних вуглеводнів, %, не більше 45 45 45 45
Масова частка бензолу, %, не більше 5,0 5,0 5,0 5,0
Масова частка ВКД, %, не більше 6,0 6,0 6,0 6,0
Водорозчинні кислоти і луги

Відсутність

Механічні домішки і вода

Відсутність

Колір

Безбарвний та прозорий

 

Таблиця 4

Середній компонентний склад автомобільних бензинів

 

Компонент А-76 (А-80) А-76* АИ-91 А-92 А-92* АИ-95 АИ-98
Бензин каталітичного риформінгу: м'якого режиму жорсткого режиму Ксилольна фракція Бензин каталітичного крекінгу Бензин прямої перегонки Алкілбензин Бутани +ізопентан Газовий бензин Толуол Бензин коксування Гідростабілізований бензин піролізу МТБЕ   40-80 - - 20-80 20-60 - 1-7 5-10 - 1-5 10-35   <8   70-80 - - 10-60 40-100 - 1-5 5-10 - 5-10 10-20   -   60-90 40-100 10-20 10-85 10-20 5-20 1-10 5-10 0-7 - 10-30   5-12   60-88 40-100 10-30 10-85 10-20 5-20 1-10 5-10 0-10 - 10-30   5-12   50-100 10-40 - 10-85 10-80 _ 1-7 5-10 - _ 10-30   -   - 5-90 20-40 10-50 - 10-35 1-10 - 8-15 - 10-20   10-15   - 25-88 20-40 10-20 - 15-50 1-10 - 10-15 - 10-20   10-15

 

Примітка: *- Етильований

 

 

Таблиця 5

Характеристика автомобільних бензинів за ГОСТ Р 51105-97

 

Показник Нормаль-80 Регуляр-91 Преміум-95 Супер-98
Октанове число, не менше: за моторним методом за дослідним методом 76,0 80,0 82,5 91,0 85,0 95,0 88,0 98,0
Концентрація свинцю, г/дм3, не більше

0,010

Концентрація марганцю, мг/дм3, не більше 50 18 - -
Концентрація фактичних смол, мг на 100 см3, не більше

5,0

Індукційний період, хв., не менше

360

Масова частка сірки, %, не більше

0,05

Об'ємна частка бензолу, %, не більше

5

Зовнішній вигляд

Чистий, прозорий

Густина при 15 °С, кг/м3 700...750 725...780 725...780 725...780

 

 

Таблиця 6

Параметри класів випарності автомобільних бензинів

 

Показник

Значення для класу

1 2 3 4 5
Тиск насиченої пари, кПа 35....70 45...80 55...90 60...95 80...100
Фракційний склад: температура початку перегонки, °С, не нижче: 35 35 не норм. не норм. не норм.
10% переганяється при температурі, °С, не вище: 75 70 65 60 55
50% переганяється при температурі, °С, не вище: 120 115 110 105 100
90% переганяється при температурі, °С, не вище: 190 185 180 170 160
температура кінця кипіння, °С, не вище: 215 215 215 215 215
залишок в колбі, %, не більше 2 2 2 2 2
залишок і втрати в колбі, %, не більше 4 4 4 4 4
об'єм бензину, що випарувався, %, при температурі: 70°С мін.       макс. 100°С мін.         макс 180°С, не менше     10 45 35 65 85     15 45 40 70 85     15 47 40 70 85     15 50 40 70 85     15 50 40 70 85

 


 

Таблиця 7


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!