Орієнтовна відповідність класів в'язкості вітчизнянихІ закордонних олив

 

Клас в'язкості за стандартом Клас в'язкості за SАЕ Клас в'язкості за стандартом Клас в'язкості за SАЕ
5W Зз/8 5W-20
10W 4з/6 10W-20
15W 4з/8 10W-20
20W 4з/10 10W-30
6 20 5з/10 10W-30
8 20 5з/12 15W-30
10 30 5з/14 15W-40
12 30 6з/10 20W-30
14 40 6з/14 20W-40
16 40 6з/16 20W-40
20 50 3з/20 5W-50

 

 

ДОДАТОК 5

 

Трансмісійні оливи

Таблиця 1

Класи в'язкості трансмісійних олив

 

Клас в'язкості Кінематична в'язкість при температурі 100 °С, мм2 Температура при якій динамічна в'язкість не перевищує 150 Па -с, °С, не вище
9 6,00... 10,99 -45
12 11,00...13,99 -35
18 14,00...24,99 -18
34 25,00...41,00 -

Таблиця 2

Групи трансмісійні оливи за експлуатаційними властивостями

Та рекомендованою сферою застосування

 

Група Склад Рекомендована сфера застосування
1 Мінеральні оливи без присадок Циліндричні, конічні і черв'ячні передачі, що пра- цюють при контактних напруженнях від 900 до 1600 МПа і температурі оливи в об'ємі до 90°С.
2 Мінеральні оливи з протизношувальними присадками Те ж, при контактних напруженнях до 2100 МПа і температурі оливи в об'ємі до 130°С.
3 Мінеральні оливи з протизадирними присадками помірної  ефективності Циліндричні, конічні, спірально-конічні і гіпоїдні передачі, що працюють при контактних напру- женнях до 2500 МПа і температурі оливи в об'ємі до 150°С.
4 Мінеральні оливи з протизадирними присадками високої ефективності Циліндричні, спірально- конічні й гіпоїдні переда- чі, що працюють при контактних напруженнях до 3000 МПа і температурі оливи в об'ємі до 150°С.
5 Мінеральні оливи з протизадирними при- садками високої ефек- тивності та багатофун- кціональної' дії, а також універсальні оливи Гіпоїдні передачі, що працюють з ударними нава- нтаженнями при контактних напруженнях вище 3000 МПа і температурі оливи в об'ємі до 150°С.

 

Таблиця 3

Відповідність позначення олив за стандартом і НТД

Стандарт НТД
ТМ-1-18 ТС-14,5
ТМ-1-18 АК-15
ТМ-2-9 ТСп-10 ЗФО
ТМ-2-18 ТЗп-15
ТМ-2-34 ТС
ТМ-3-9 ТЗп-8
ТМ-3-9 ТСп-10
ТМ-3-18 ТОІ-15К
ТМ-3-18 ТАП-15В
ТМ-4-9 ТСз-9гип
ТМ-4-18 ТСп-Нгип
ТМ-4-34 ТСгип
ТМ-5-12(рк) ТМ5-12рк
ТМ-5-18(и) ТАД-17И

Таблиця 4

Характеристики основних трансмісійних олив за ГОСТ 23652-79

 

Показники ТСп-10 (ТМ-3-9) ТСП-І5К (ТМ-3-18) ТАП-15В (ТМ'3-18) ТСп-14гип (ТМ-4-18) ТАД-17И (ТМ-5-В(и))
В'язкість кінематична (мм2/с) при температурі 100 °С не менше 50 °С - 10 - 16,0 - - 15,0±1 - -   - 14,0 -   - 17,5 110-120
Індекс в'язкості, не менше 90 90 - 85 100
Масова частка механічних домішок (%), не більше 0,02 0,01 0,03 0,01 Відсутня
Масова частка води   Сліди   Відсутня Сліди
Температура спалаху у від­критому тиглі (°С), не нижче 128 185 185 215 200
Температура застигання (°С), не вище -40 -25 -20 -25 25
Кислотне число (мг КОН/г), не менше - - - - 2,0
Зольність (%), не більше - - - - 0,3
Масова частка активних еле­ментів (%), не менше фосфору  цинку хлору сірки   - - - - - - - 1,6 - - - 1,2 - - 0,5 - 0,1 - -  2,7-3,0
Водорозчинні кислоти та луги     Відсутні    
Густина при 20 °С (кг/м3), не більше 915 910 930 910 907

 


Таблиця 5

Характеристика трансмісійних олив за ТУ У 13932946.018-98

 

Показники Славол ОТ 3-18 Славол ОТ 5-18
В'язкість кінематична (мм2/с) при температурі 100 °С не менше 14,0 17,5
Індекс в'язкості, не менше 90 100
Температура спалаху у відкритому тиглі (°С), не нижче 185 200
Температура застигання (°С), не вище -20 -25
Густина при 20 °С (кг/м3), не більше 930 907
Трибологічні характеристики на чотири кульковій  машині тертя: Індекс задиру (Н), не менше навантаження зварювання (Н), не менше показник зношування при осьовому навантаженні 395 Н при 20 °С протягом 1 год. (мм), не більше     490 3479     0,5     568,4 3687     0,4

 

Таблиця 6

Характеристика трансмісійної оливи Ольвіт Т-3-18

За ТУ У 00149943.503-98

 

Показники Норма
В'язкість кінематична (мм2/с) при температурі 100 °С, не менше 15
Температура спалаху у відкритому тиглі (°С), не нижче 180
Температура застигання (°С), не вище -20
Густина при 20 °С (кг/м3), не більше 960
Масова частка механічних домішок (%), не більше 0,03
Масова частка активних елементів (сірки) за рахунок присадок (%), не менше 1,5
Водорозчинні кислоти та луги Відсутні
Масова частка води Сліди
Корозійна дія на метали Витримує
Трибологічні характеристики на чотирикульковій машині тертя: індекс задиру (Н), не менше  навантаження зварювання (Н), не менше  діаметр плями зносу, мм  критичне навантаження, Н   490 3283 Не нормується Визначення обов'язкове  

 

Таблиця 7

 

Класи в'язкості трансмісійних олив за SАЕ J 306с та DIN 51 5512

 

Клас в'язкості за SАЕ

Максимальна температура

при в'язкості 150

Па • с, °С

В'язкість при 100 °С, мм:

мінімальна максимальна
75W -40 4,1 -
80W -26 7,0 -
85W -12 11,0 -
90 - 13,0 Не більше 24
140 - Не менше 24 Не більше 41
250 - Не менше 41 -

 

Таблиця 8

Групи трансмісійних олив за в'язкістю АРІ

 

Позначення Умови роботи оливи   Тип передачі Концентрація присадок, %
GL-1 Легкі Спірально конічні, черв'ячні передачі, коробки передач (КП) з ручним переключенням -
GL -2 Середні Черв'ячні передачі 1,5
GL -3 Середні Спірально конічні передачі, КП з ручним переключенням 2,7
GL-4 Від легких до жорстких Гіпоїдні передачі, КП з ручним переключенням 4
GL -5 Жорсткі Гіпоїдні 6,5
GL -6* Дуже жорсткі Гіпоїдні, максимальний рівень експлуатаційних властивостей 10

 

Таблиця 9


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 36; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!