Характеристика скраплених газів (ГОСТ 20448-80) 

Показники СПБТЗ

СПБТЛ

БТ
Масова частка компонентів, %, сума:  

 

 
метану, етану, етилену, не більше 4

6

6
пропану, пропилену, не менше 75

Не нормується

бутану і бутиленів, не менше не більше Не нормується - 60

60

-

Рідкий залишок (в т.ч. вуглеводні СІ і вище) при 20 °С, % за об'ємом. не більше 1 2

2

Надлишковий тиск насиченої пари, МПа: при 45 °С, не більше при 20 °С, не менше 1,6 0,16 1,6 -

1,6

-

Масова частка сірководню і меркаптанової сірки, %, не більше в т.ч. сірководню 0,015 0,003 0,015 0,003

0,015

0,003

Вміст вільної води і лугів

Відсутність

         

 

Таблиця 2

Фізико-хімічні показники скраплених (ГОСТ 27578-87)

 

Показники ПА ПБА
Масова частка компонентів, %:

 

метан і етан

Не нормується

пропан 90 ±10 50 ±10
вуглеводні С4(і вище)

Не нормуються

не насичені вуглеводні, не більше 6 6
Об'ємна частка рідкого залишку при 40 °С

Відсутність

Надлишковий тиск насиченої пари, МПа:    
при 45 °С, не більше 1,6 1,6
при мінус 35 °С, не менше 0,07 -
при мінус 20 °С, не менше - 0,07
Масова частка сірки і сірчистих сполук, %,    
не більше 0,01 0,01
в т.ч. сірководню, не більше 0,003 0,003
Вміст вільної води і лугів

Відсутність

Таблиця 3

Характеристика стиснутих газів

 

Показники Природний Коксовий метанізований Коксовий збагачений
Теплота згоряння, кДж/м3, не менше Вміст компонентів, % метану водню Вміст домішок, г/м3, не більше сірководню смоли і пилу пари води в газі, що знаходиться в балоні: літом зимою 29000   80.. .97 − 0,02 0,001   7,0 0,5 27000   Більше 65 —   0,02 0,001   7,0 0,5 22000   50 Менше 12   0,02 0,001   7,0 0,5

 

ДОДАТОК 4

Моторні оливи

Таблиця 1

Класи в'язкості моторних олив (ГОСТ 17479-85)

Клас в'язкості

Кінематична в'язкість, мм2/с, при температурі

Клас в'язкості

Кінематична в'язкість, мм2/с, при температурі

  100 °С -18 0С   100 °С -18 °С
Зз >3,8 <1250 3з/8 7,0-9,3 <1250
>4,1 <2600 4з/6 5,6-7,0 <2600
>5,6 <6000 4з/8 7,0-9,3 <2600
63 >5,6 <10400 4з/10 9,3-11,5 <2600
б 5,6-7,0 - 5з/10 9,3-11,5 <6000
8 7,0-9,3 - 5з/12 11,5-12,5 <6000
10 9,3-11,5 - 5з/14 12,5...14,5 <6000
12 11,5-12,5 - 6з/10 9,3...11,5 < 10400
14 12,5-14,5 - 6з/14 12,5. ..14,5 < 10400
16 14,5... 16,3 - 6з/16 14,5...16,3 < 10400
20 1б,3...2І,9 -      
24 21,9... 26,1 -      

 

 

Таблиця 2

Класифікація моторних олив за призначенням та експлуатаційними властивостями (ГОСТ 17479-85)

 

Група оливи

Рекомендована сфера застосування

А

Нефорсовані бензинові та дизельні двигуни

Б

Б1 Малофорсовані бензинові двигуни, які працюють в умовах, що сприяють утворенню високотемпературних відкладень і корозії підшипників
Б2 Малофорсовані дизелі

В

В1 Середньофорсовані бензинові двигуни, які працюють в умовах, що сприяють окисленню оливи й утворення всіх видів відкладень
В2 Середньофорсовані дизелі, які працюють на оливах з підвищеними ан­тикорозійними, протизношувальними властивостями та низькою схиль­ністю до утворення високотемпературних відкладень

Г

Г1 Високофорсовані бензинові двигуни, які працюють у важких експлуата­ційних умовах, сприяючих окисленню оливи, утворенню всіх видів від­кладень, корозії та іржавіння
Г2 Високофорсовані дизелі без наддуву або з помірним наддувом, які пра­цюють в експлуатаційних умовах, що сприяють утворенню високотем­пературних відкладень

Д

Д1 Високофорсовані бензинові двигуни, що працюють в експлуатаційних умовах важчих, ніж для групи Г1
Д2 Високофорсовані дизелі з наддувом, які працюють у важких експлуата­ційних умовах, або коли використоване паливо вимагає застосування оливи з високою нейтральною здатністю, антикорозійними та протизношувальними властивостями

Е

Е1 Високофорсовані бензинові двигуни та дизелі, що працюють в експлуа­таційних умовах важчих. Ніж для олив груп Д1, Д2.
Е2 Мають підвищену диспергуючу здатність, кращі протизношувальні влас­тивості

 


Таблиця 3

 

Характеристика моторних олив за ГОСТ 10541-78

 

Показники М-6з/12-Г1 М-53/10-Г1 М-43/6-ВІ М-8-В М-6з/10-В
В'язкість кінематична (мм2/с) при температурі: 100 °С 0°С  -18 °С >12 - < 10400 10-11 - * 5,5-6,5  - 1100-2600 7,5-8,5 1200 * 9,5-10,5 -  <9000
Індекс в'язкості, не менше 115 120 125 93 120
Масова частка механічних домішок (%), не більше 0,015 0,015 0,02 0,015 0,02
Масова частка води     Сліди    
Температура спалаху у відкри­тому тиглі (°С), не нижче 210 200 165 207 190
Температура застигання (°С), не вище -30 -38 -42 -25 -30
Корозійність на пластинках із свинцю (г/м2), не більше ** * 5,0 10,0 4,0
Мийні властивості по ПЗВ (бали), не більше 0,5 - 1,0 _ 0,5
Лужне число (мг КОН/г), не менше 7,5 5,0 5,5 4,2 5,5
Зольність сульфатна (%), не більше 1,3 0,9 1,3 0,95 1,3
Густина при 20 °С (кг/м3), не більше 900 900 880 905 890

 

Таблиця 4

Характеристика моторних олив групи «ЛЕОЛ»

Показники «ЛЕОЛ- Упьтра" "ЛЕОЛ- Лідер» «ЛЕОЛ- Преміум» «ЛЕОЛ- М-20/3041» «ЛЕОЛ- М- 15/4041»
В'язкість кінематична (мм2/с) при температурі: 100 °С 12 12 12 10-12 10-17
Індекс в'язкості, не менше 135 130 135 115 120
Температура спалаху у від- критому тиглі (°С), не нижче 205 205 205 205 205
Температура застигання (°С), не вище -35 -25 -25 -25 -30
Лужне число (мг КОН/г), не менше 9,5 10,0 11,0 7,5 7,5

 


Таблиця 5

Характеристики моторних олив «Ольвіт»

 

Показники М- 20/3041 М-3042
В'язкість кінематична (мм2/с) при температурі: 100 °С 11,0-14,0 9,5-12,5
Індекс в'язкості, не менше 115 90
Температура спалаху у відкритому тиглі (°С), не нижче 205 205
Температура застигання (°С), не вище -30 -15
Мийні властивості по ПЗВ (бали), не більше 0,5 0,5
Лужне число (мг КОН/г), не менше 7,5 6,5
Зольність сульфатна (%), не більше 1,3 1,15
Масова частка активних елементів (%), не менше кальцію цинку фосфору 0,23 0,10 - 0,19 0,05 0,05
Густина при 20 °С (кг/м3), не більше 905 910

 

 

Таблиця 6


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 35; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!