Фізико-хімічні характеристики НХР виробництва провідних фірм 

Показник

Фірма

«Брітіш Петролеум» (Antifrieeze) «Мобіл» (FS 500, FS 500 plus) «Басф» (Glisantin)
Густина при 20 °С, кг/м3 1127 1128...1130 1131...1134
Температура кипіння, °С 170 >120 >150
Водневий показник, рН 8 - 6...8
Запас лужності, см3, не менше >20 - 15...19

 

Враховуючи кліматичні умови України, спеціалістами Інституту Біоорганічної хімії і нафтохімії Національної Академії Наук розроблені тех­нічні умови (ТУ 88 У 264-08-93) на холодильні рідини Тосол-20, Тосол-30, Тосол-40 (табл. 9.4.).

Таблиця 9.4

Фізико-хімічні показники НХР за ТУ 88 У 264-08-93

 

Показник Тосол-40 Тосол - 30 Тосол-20
Густина, кг/м3 1078…1085 1040...1060 1020...1040
Температура початку кристалізації, °С -40 -30 -20
Водневий показник, рН 7,5...8,5 7,5.. .8,5 7,5...8,5
Запас лужності, см3 не менше 10 10 10

 

Використання Тосол-20 і Тосол-30 вигідно економічно, покращує теплообмінні якості й понижує токсичність.

Потрібно пам'ятати, що НХР токсичні й при попаданні в організм лю­дини викликають пошкодження центральної нервової системи і нирок. Тому після роботи з ними обов'язково потрібно вимити руки водою з милом. При понижені рівня за рахунок випаровування необхідно доливати дистильовану воду, а втрати внаслідок витікання поповнювати відповід­ною маркою рідини.

Більш детальну інформацію можна знайти в додатку 7.

Лабораторна робота №10

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ГАЛЬМІВИХ РІДИН

 

Мета і задачі. Освоїти методику визначення якості гальмівних рідин.

Ознайомитися з устаткуванням, освоїти технологію проведення лабораторної роботи. Вивчити конструкцію і режими роботи приладів.

Уміти визначати марки гальмівних рідин, перевіряти гальмівні рідини на змішування і розчинність у воді і бензині.

 

Лабораторне устаткування і матеріали

 

Зразки гальмівних рідин. Дистильована вода.

Бензин Б-70.                  Лабораторний посуд.

 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Класифікація гальмівних рідин, утворених з декількох компонентів, здійснюється за типом основи для їх виготовлення: нафтові, спиртово-рицинові, спиртово-гліцеринові, гліколеві, силіконові тощо.

Нафтові рідини для приводу гальм застосовуються в основному на імпортній мобільній сільськогосподарській техніці, яка має об'єднані гідрав­лічні системи (трансмісії, рульового керування, гідро-начіпної). При застосуванні таких рідин необхідно щоб гумові ущільнення були виготовленні тільки із стійкої до нафтопродуктів гуми. Внаслідок незадовільних в'язкісно-температурних властивостей і корозійної агресивності по відношенню до металів не знайшли застосування і спиртово-гліцеринові гальмівні рідини, а силіконові - із-за повної несумісності з водою. Найбільшого поширення набули гліколеві і спиртово-рицинові рідини (табл. 10.1).

Спиртово-рицинова рідина БСК (ТУ 6-10-1533-75) складається з суміші 50 % бутилового спирту і

50 % рицинової олії з додаванням червоного барвника. Має добрі мастильні властивості, але незадовільні низькотемпературні. Уже при температурі мінус 15-17 °С утворюються кристали рицинової олії, а при температурі мінус 20 °С вона уже не працездатна, тому витісняється рідинами на гліколевій основі.

Гліколева рідина «Нева» (ТУ 6-01-1163-78) - багатокомпонентна су­міш на основі етилкарбітолу з додаванням антикорозійних присадок. Має задовільні мастильні властивості, замерзає при температурах не вище мінус 40-45 0С, але гігроскопічна, в результаті чого має недостатні анти корозійні властивості.

Гальмівна рідина «Томь» (ТУ 601-1276-82) - розроблена на заміну рідини «Нева». Основні компоненти - концентрований гліколевий ефір, поліефір, борати; містить антикорозійні присадки. Має добрі мастильні й низькотемпературні властивості, не замерзає при температурах вище мінус 60 °С. Температура кипіння рідини без вологи і при її наявності вища, ніж у рідини «Нева». Застосовується на всіх сучасних вітчизняних транспортних засобах.

Високотемпературна гальмівна рідина «Роса» (ТУ 6-05-221-564-84) являє собою багатокомпонентну суміш на основі борвмісних сполук, оксидів алкіленів з додаванням проти окисних і антикорозійних присадок. За своїми властивостями вона переважає рідини «Томь» і «Нева», має високу температуру кипіння і застосовується в передньоприводних авто­мобілях та інших транспортних засобах, обладнаних дисковими гальмами.

 

Таблиця 10.1


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 39; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!