Перевірка електродвигуна на нагрів методом еквівалентної потужностіЕквівалентно потужність

Приймемо, що потужність в коливальних режимах при зміні навантаження або частоти обертання буде дорівнювати відповідно максимальному значенню на зростаючих ділянках та мінімальному значенню на спадаючих ділянках. Тривалість коливальних режимів складатиме 0,1с. На похилих ділянках потужність дорівнюватиме середньому значенню.

Рис. 18. Графікпотужності двигуна під час відпрацювання заданої

траєкторії руху електропривода

 

Інтервал часу t1= 0,41с:Р2 = 3350Вт.

Інтервал часу t2= 0,3с розділимо на ділянки:

t/2 = 0,1с; Р2 = 5050Вт;

t//2 = 2,9с; Р2 = 3950Вт.

Інтервал часу t3= 0,625с: Р2 = 17500Вт.

Інтервал часу t4= 1,125 розділимо на ділянки:

t/4 = 0,1с; Р2 = 34000Вт;

t//4 = 1,025с; Р2 = 29500Вт.

Інтервал часу t5= 3с розділимо на ділянки:

t/5 = 0,1с; Р2 = 38500Вт;

t//5 = 2,9с; Р2 = 37500Вт.

Інтервал часу t6= 0,75 розділимо на ділянки:

t/6 = 0,1с; Р2 = 34000Вт;

t//6 = 1,02с; Р2 = 27000Вт.

На інтервалі часу t7 = 1,222с : Р2 = 22000Вт.

Інтервал часу t8 = 0,688с : Р2 = 3000Вт.

Інтервал часу t9= 3с розділимо на ділянки:

t/9 = 0,1с; Р2 = 13500Вт;

t//9 = 2,9с; Р2 = 10500Вт.

Інтервал часу t10= 0,815с розділимо на ділянки:

t/10 = 0,1с; Р2 = 10500Вт;

t//10 = 0,715с; Р2 = 7500Вт.

Інтервал часу t11= 1,031с : Р2 = 3800Вт.

Інтервал часу t12= 3с розділимо на ділянки:

t/12 = 0,1с; Р2 = 27500 Вт;

t//12 = 2,9с; Р2 = 24000 Вт.

Інтервал часу t13= 1,222с : Р2 = 17500Вт.

Інтервал часу t14= 0,41с : Р2 = 3000 Вт.

Інтервал часу t15= 3с розділимо на ділянки:

t/15 = 0,1с; Р2 = 5050 Вт;

t//15 = 2,9с; Р2 = 3950Вт.

Інтервал часу t16= 0,481с : Р2 = 3000 Вт.

Сума:

Еквівалентна потужність:

Перевіряємо виконання умови:

Р2ном³Рекв.

Номінальна потужність електродвигуна Р2ном = 37кВт. Умова виконується.

Вибір обладнання силового кола

Виберемо частотний перетворювач для кола живлення електродвигуна АИР 200 М2.Потужність двигуна: Р2ном = 37кВт.

Умова вибору частотного перетворювача:Рпр.ном³ Р2ном

За каталогом фірми SchneiderElectricAltivar312 [4, ст. 22] вибираємо частотний перетворювач ATV – 71HD 45N4 потужністю 45 кВт, напругою живлення 380–480В, номінальним струмом 104А, з вхідними радіо–фільтрами для зниження рівня радіоперешкод.

Рис. 19. Схема електропривода Altivar

На рис. 23: LI 1... LI 6 – дискретні входи;

              CLI – спільний вивід дискретних входів;

              R1A, R1B, R1C – виводи внутрішнього реле 1;

              R2A, R2С – виводи внутрішнього реле 2;

              +10 – живлення для задаючого потенціометра (1...10 кОм);

              СОМ – спільний вивід аналогових входів–виходів;

              АІ1аналоговий вхід за напругою (+10В);

              АІ2аналоговий вхід за напругою (±10В);

              АІ3аналоговий вхід за струмом (0...20 mA);

              АОV – аналоговий вихід за напругою;

              АОС – аналоговий вихід за струмом;

              РС І–, РО – виводи ланки постійного струму;

              РАІ+, РВ – виводи для підключення гальмівного опору.

 

Вибір автоматичного вимикача для кола живлення

Виберемо автоматичний вимикач для кола живлення електродвигуна АИР 200 М2.

Дані двигуна: U1ном = 380 В; І1ном = 70,6 A; кратність пускового струму       k1 = 7,5; пусковий струм Іn = k1× I1ном= 7,5×70,6 = 529,5 А.

Умови вибору:

Ua³U1ном,

де Ua – номінальна напруга автоматичного вимикача.

Іa³І1ном,

де Іa – номінальний струм автоматичного вимикача.

Іе³І1ном,

де Іе – номінальний струм електромагнітногорозчіплювача.

Іуе³kзап×kр×kрп×Іп,

де Іуе– струм спрацювання електромагнітного розчіплювача;

kзап – коефіцієнт, який враховує коливання напруги мережі (kзап = 1,1); 

kр– коефіцієнт, який враховує неточність спрацювання електромагнітного розчіплювача (kр = 1,25);

kрп – коефіцієнт, який враховує можливість відхилення пускового струму (kрп= 1,2).

Іуе³ 1,1 × 1,25 × 1,2 ×529,5,

Іуе³873,7А,

Іm³І1ном,

де Іm – номінальний струм теплового розчіплювача.

Іуm= І1ном,

де Іуm – струм неспрацювання теплового розчіплювача.

При відсутності частотного перетворювача вибираємо автоматичний вимикач фірми SchneiderElectric [5, ст. 11] GV7‑RE100з даними: Ua = 690В; Іа = 100; Іе = 100А; Іуе = 700А; Іm = 60…100А з послідуючим регулюванням. Тип захисної характеристики – D.

У випадку застосування частотного перетворювача вибираємо автоматичний вимикач без теплового розчіплювачаNS 80 з даними:            Ua = 690В; Іа = 100А; Іе = 100А; Іуе = 700А [4, ст. 14].


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 835; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!