Побудова механічних характеристик 

Визначимо опори пускового реостата та побудуємо механічні характеристики асинхронного електродвигуна з фазним ротором

Дані двигуна: Р2ном = 45 кВт; n2ном = 570 об/хв; І2ном = 154А;

U2ном = 185В; Мmax = 2320Н×м; Jд=4,25кг×м2.

Номінальна частота обертання ротора двигуна в рад/с:

w2ном =

Номінальний момент:

(6)

Кратність максимального моменту:

Число пар полюсів обмотки статора для МТН-611-10: рп= 5.

Частота обертання магнітного поля статора в рад/с:

w1 =

Номінальне ковзання:

Sном= ,

Критичне ковзання:

Опір обмотки ротора:

Кратність мінімального пускового моменту:  = .

Приймаємо:  = 1,2.

Приймаємо кількість ступенів пускового реостата x = 3.

Відношення максимального пускового моменту до моменту перемикання:

l =

Загальний опір ступеня 1:

R1 = l×Rp. = 2,02× 0,034 = 0,07 Ом.

Опір секції 1:

r1 = R1 – Rp= 0,07 – 0,0347 = 0,035 Ом.

Загальний опір ступеня 2:

R2 = l2×Rp= 4,08× 0,034 = 0,142 Ом.

Опір секції 2 :

r2 = R2– R1 = 0,142– 0,07= 0,072 Ом.

 

 

Загальний опір ступеня 3:

R3 = l3×Rp= 8,2× 0,034 = 0,286 Ом.

Опір секції 3 :

r3 = R3 – R2 = 0,286 – 0,142 = 0,144 Ом.

Форму Клосса:

 (7)

Електромагнітний момент при ковзанні 0,2:

Електромагнітний момент при ковзанні 0,4:

Електромагнітний момент при ковзанні 0,6:

Електромагнітний момент при ковзанні 0,8:

Електромагнітний момент при ковзанні 1:

Штучні характеристики для кожного опору побудуємо за двома точками.

Координати першої точки для всіх характеристик: s = 0; М = 0.

Друга точка відповідає максимальному пусковому моменту:

 

Ковзання для характеристики з опором R1:

Ковзання для характеристики з опором R2:

Ковзання для характеристики з опором  : = 1.

Ковзання, яке відповідає точці перемикання на природну характеристику:

Мінімальний пусковий момент (момент перемикання):

 

 

Рис. 5. Механічні характеристики асинхронного двигуна MTF 112–6


ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА УСТАНОВКИ 

З НАСОСНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ

 

Особливості електроприводів насосів та вентиляторів

 

Вибір системи електропривода і режиму його роботи в значній мірі визначаються статичним навантаженням, яке створюється механізмом на валу привідного двигуна. Механічна характеристика насосних та вентиляційних установок описується рівнянням квадратичної параболи. Відповідно, споживана потужність пропорційна кубу швидкості обертання.

Для регулювання обертів насосних агрегатів великого поширення на даний час набувають керовані електроприводи по системі перетворювач частоти – асинхронний (синхронний) двигун. Сучасні перетворювачі частоти окрім регулювання параметрів напруги живлення двигунів надають можливість замкненого регулювання технологічних параметрів насоса та формування “насосних” (U / f2 = const) механічних характеристик, які сприяють плавності пуску механізму.

Функції сучасних перетворювачів частоти в приводах насосних установок:

– електронний захист від аварій в мережі електроживлення;

– захист від коротких замикань;

– електронний захист від струмових перевантажень;

– функція прогріву обмоток двигунів для унеможливлення зволоження ізоляції – перетворювач частоти періодично пропускає по обмотках непрацюючого двигуна невеликий постійний струм;

– ПІ–контролер процесу, який регулює оберти двигуна у функції сталого напору;

– вбудовані енергонезалежні лічильники моторесурсу, кВт×год. При виробленні насосом добового моторесурсу відбувається перемикання між насосами;

– сплячий режим, який виключає роботу насоса на низьких обертах (наприклад, вночі при незначному водоспоживанні);

– електронний захист насоса від сухого ходу за струмом (cosj) або від датчика на вході насосної установки (реле тиску, датчика тиску із виходом 4–20 mА, поплавкового вимикача);

– захист від прориву труби. При цьому видається повідомлення про аварію;

При паралельному (каскадному) вмиканні агрегатів розрізняють насосні установки типу F та Е.

Насосні установки типу F мають один регульований насос з частотним приводом. Двигуни інших насосів включаються безпосередньо в мережу змінного струму і працюють з постійною частотою обертання. Зазвичай, такі установки містять від двох до шести насосів, один з яких є резервним. У загальному випадку кількість основних і резервних насосів визначається призначенням та умовами експлуатації установки.

Насосні установки типу Е обладнані всіма регульованими агрегатами. Алгоритм роботи таких установок відрізняється тим, що після включення наступного насоса оберти всіх включених до цього насосів вирівнюються, після цього оберти насосів змінюються синхронно до досягнення заданого значення необхідного напору.

Сучасні системи керування вентиляційними установками, як правило, комплектуються типовим обладнанням:

– датчиками температури;

– датчиками роботи насоса;

– сервоприводами повітряних клапанів;

– термостатами проти замерзання та перегріву водяного калорифера;

– диференційними датчиками перепаду тиску.

Функції систем керування вентиляційними установками:

– контроль і керування роботою агрегатів, які входять до складу обладнання систем вентиляції;

– забезпечення індикації стану обладнання;

– захист обладнання від неправильного вмикання напруги живлення, перегріву і короткого замикання;

– підтримання та зміна температури повітря, як на виході вентиляційної установки, так і в приміщенні;

– плавне або ступінчасте регулювання продуктивності вентиляційної установки;

– контроль стану повітряних фільтрів;

– реалізація будь–якого часового алгоритму керування (від доби до року) вентиляційною системою без втручання персоналу.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 830; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!