Характеристика механізму мостового кранаМостові крани призначені для горизонтального і вертикального переміщення вантажів на невеликі відстані в межах виробничих приміщень. За вантажопідйомністю мостові крани поділяють на малі (5–10 т), середні (10–50 т), потужні (50–1600 т).

Конструкція типового мостового крана складається із кабіни керування, механізму пересування крана, кабелю електроживлення вантажного візка, електрообладнання, моста крана, вантажного візка, установки головного струмоприймача, кабіни обслуговування тролеїв. Крановий міст опирається на ходові колеса і переміщується по підкрановим рейках, прокладених на виступах верхньої частини стіни виробничого цеху. Ходові колеса крана приводяться в дію механізмами пересування крана, які складаються із роздільних приводів, встановлених на майданчиках пролітної будівлі моста.

Візок рухається по двох рейках, закріплених на головних балках моста. Електрообладнання розміщене на майданчику моста, на візку і в кабіні керування. Живлення крана здійснюється через жорсткі кутові тролеї, які розміщені вздовж підкранових шляхів.

Живлення механізмів візка здійснюється через гнучкий кабель, який підвішений на спеціальному монорельсовому шляху при допомозі рухомих кареток. Металоконструкція моста крана коробчатого типу. Для послаблення удару при підході крана до кінцевих опор або при зближенні з іншим краном на торцевих балках передбачені пружинні буфери.

Цикл роботи підйомного механізму мостового крана складається із підйому вантажу, паузи, на протязі якої кран переміщується до місця вивантаження, опускання вантажу, підйому вантажозахватного пристрою, другої паузи, викликаної поверненням крана до місця завантаження.

Керування краном здійснюється з кабіни за допомогою контролерів, які перемикають режими роботи електродвигунів механізмів крана (швидкість, реверс, гальмування), в кабіні встановлена панель освітлення і сигналізації, панель вимірювальних приладів і захисна панель.

 

Вимоги до електропривода мостового крана

 

Для якісного виконання своїх функцій електропривод крана повинен задовольняти наступним вимогам:

– регулювання кутової швидкості двигунів в діапазонах 4:1, 10:1, що дозволяє переміщувати вантажі з меншою швидкістю, а порожній кран – з більшою швидкістю для збільшення продуктивності. Пониження швидкості також необхідне для точної зупинки;

– забезпечення необхідної жорсткості механічних характеристик двигуна з метою підтримання сталої швидкості при будь–якій масі вантажу;

– реверсування електропривода і забезпечення його роботи як в двигунному, так і в гальмівному режимах.

 

Електродвигуни кранів працюють, як правило, в повторно–короткочасному режимі. Повторно–короткочасний режим (S3) – це послідовність ідентичних робочих циклів, кожен із яких складається із періодів роботи при постійному навантаженні і відключеного нерухомого стану. Тривалість цих періодів недостатня для досягнення теплової рівноваги за час роботи одного циклу. Наявність пускового струму суттєво не впливає на нагрівання. Режим характеризується тривалістю вмикання:

де tцикл – тривалість циклу; tроб – тривалість роботи при номінальних умовах; tпауз – тривалість пауз.

Стандартні значення ТВ: 15%, 25%, 40%, 60%. Тривалість одного робочого циклу приймають не більше 10 хв.

 

Пристрої керування електроприводами кранів

 

У цехах промислових підприємств знаходять застосування електродвигуни кранів трифазного змінного струму (асинхронні) і постійного струму (послідовного або паралельного збудження).

Керування двигунами кранів здійснюється за допомогою контролерів, які призначені для пуску, зупинки, регулювання швидкості, гальмування і реверсування. Застосовують силові кулачкові і магнітні контролери. триває тенденція поступового переходу до систем керування на електронних компонентах.

Контролери вибираються залежно від потужності електродвигуна і режиму роботи.

Силові кулачкові контролери є багатопозиційними перемикачами ручного керування з нульовим положенням, які за допомогою своїх контактів включають і відключають елементи кіл керування електродвигуном. Вони знаходять широке застосування для керування електродвигунами невеликої потужності, працюючих переважно в легкому або середньому режимах. Їх основними перевагами є простота конструкції і надійність роботи при порівняно невеликих габаритних розмірах.

Магнітні контролери застосовують при великих потужностях двигунів і великому числі вмикань за годину. Конструктивно магнітний контролер є набором контакторів, керування котушками здійснюється за допомогою командоконтролера, по конструкції аналогічно кулачковим контролерам. При отриманні живлення контактори своїми контактами вмикають чи вимикають кола керування електродвигуном. Їх доцільно застосовувати для кранів середньої і великої продуктивності, працюючих в напруженому режимі, прим частоті вмикань більше 600 за годину, при необхідності дистанційного автоматичного і неавтоматичного керування.

На даний час набувають широкого застосування системи електроприводів підйомних кранів з частотними перетворювачами і керуванням від мікроконтролерів. Для керування механізмами підйому і пересування використовуються ергономічні ручні маніпулятори типу “джойстик”. Система керування електроприводами мостового крана реалізована на контролері з можливістю зв’язку з персональним комп’ютером по послідовному інтерфейсу RS–485 обміну інформацією з верхнім рівнем керування і рівнем дистанційного керування.

Вихідними даними при виборі електродвигуна є статичні і динамічні навантаження, приведені до вала двигуна, параметри режиму роботи, час прокладання навантажень, а також технологічні особливості роботи механізму, які визначають кількість вантажних циклів.

Електродвигуни мостових кранів працюють, як правило, в повторно–короткочасному режимі при широкому діапазоні регулювання частоти обертання.

Таблиця 1

Характеристика сигналів контролера

Сигнали Кількість Параметри Призначення
Дискретні вхідні 6 24 В, 10 mA Блокування роботи, аварійний стоп, дистанційний пуск, реверс, сигнал спрацювання електро-механічного гальма
Дискретні вихідні 5 24 В, 5 В Електродвигун включений, го-товність, аварія, вмикання додат-кових механізмів, відключення електромеханічного гальма
Аналогові вхідні 3 ±10 В Двополярний сигнал завдання від джойстика

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1609; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!