Схема описування рентгенограм 

І. Загальний огляд:

1. Визначення методу рентгенологічного дослідження (загальна оглядова рентгенографія, прицільний знімок, томографія, бронхографія, ангіографія, тощо).

2. Проекція дослідження та правильність установки пацієнта.

ІІ. Детальне вивчення стану органів грудної порожнини і грудної клітки:

1. Грудна клітка: положення, форма, величина, контури.

2. Стан кістяка: положення, форма, величина, контури і структура кісток, скелету.

3. Діафрагма: положення, форма, контури куполів.

4. Плевральні синуси і легеневий рисунок; корені легень (положення, величина, структура); легеневі поля (симетрія відносно величини та прозорості); патологічні утвори (локалізація, кількість, форма, розміри, інтенсивність, структура, контури).

    Середостіння: положення, форма та величина тіні; патологічні утвори (локалізація, кількість, форма, розміри, інтенсивність, структура, контури).

ІІІ. Висновок.

 


Контрольні запитання

 

1. Анатомічний субстрат затемнення.

2. Анатомічний субстрат просвітлення.

3. Схема аналізу затемнення та просвітлення в рентгенологічному зображенні.

4. Рентгенологічні ознаки, що характеризують зміни легеневого рисунка.

5. Рентгенологічні ознаки, що характеризують зміни коренів легень.

6. Класифікація пневмоній.

7. Стадії крупозної пневмонії.

8. Рентгенологічні ознаки пневмоній.

9. Рентгенологічні ознаки рідини в плевральній порожнині.

10. Рентгенологічні ознаки повітря в плевральній порожнині.

11. Рентгенологічні ознаки рідини та газу в плевральній порожнині.

12. Основні причини звуження бронха.

13. Стадії бронхостенозу, порушення бронхіальної прохідності.

14. Ступені порушення вентиляції легень.

15. Основні рентгенологічні ознаки порушення бронхіальної прохідності.

16. Підстави для пошарового дослідження легень і бронхографії.

17. Види внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

18. Класифікація туберкульозу легень.

19. Класифікація раку легень.

20. Основні рентгенологічні ознаки периферичного та центрального раку легень.

21. Основні рентгенологічні ознаки злоякісної пухлини середостіння.

22. Ступені аномалії бронхіального дерева.

 


 

VI.  План та організаційна структура практичного заняття.

Основні етапи заняття, їх функції та зміст Учбові цілі в рівнях засво-єння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення, Час ? ??.
1 2 3 4 5 6

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1. Організація заняття.        
2. Визначення учбових цілей і мотивація.       5 хв.
3. Контроль вихідного рівня знань, навичок, вмінь: - класифікація раку легень; - форми росту центрального раку легені; - стадії порушення бронхіальної прохідності; - класифікація пневмоконіозів.     . .   .   .       1. Фронтальний усний опит. 2. Тести І-ІІ рівня.     1. Перелік питань. 2. Набір тестів. 20 хв.

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП

4. Формування професійних вмінь і навичок.         40 хв.
  Визначити показання до проведення основних та спеціальних методик рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини. .     Практичний тренінг.     1. Рентгенівський апарат. 2. Томограф. 3. Пацієнти.  
  Провести аналіз рентгенограм та томограм органів грудної порожнини. . Робота в рентгенівському кабінеті. 4. Набори рентгенограм, томограм, бронхограм.  
  Визначити основні рентгенологічні симптоми злоякісних та доброякісних пухлин легень та середостіння, професійних захворювань легень. . Опис рентгенограм. 5. Ситуаційні задачі.  
  Провести диференціальну діагностику між патологічними процесами, що супроводжуються на рентгенограмах синдромом дисемінації, наявністю круглих тіней, порушенням бронхіальної прохідності. .      

ІІІ. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

5. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок. . 1. Тести ІІ рівня. 2. Ситуаційні задачі (типові завдання). 1. Набори рентгенограм. 2. Набори тестів. 3. Набори типових завдань. 20 хв.
6. Підведення підсумків.       5 хв.
7. Домашнє завдання.        

УІІ. Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю (таблиці, схеми, малюнки, графіки):

1.Комплект рентгенограм, лінійних та комп*ютерних томограм органів грудної порожнини в нормі.

2.Комплект рентгенограм, лінійних та комп*ютерних томограм органів грудної порожнини при різній патології легень:

а) при запальних процесах (пневмонії, бронхіти, абсцеси, плеврити);

б) при пухлинах легень (первинне та вторинне ураження – Mts);

в) при травматичному ушкодженні грудної порожнини та органів дихання (пнемо- та гідро пневмоторакс, крововилив в легенях та інш.);

г) при інорідних тілах;

д) при аномаліях розвитку бронхолегенової системи (бронхоектази, розширення бронхіального дерева, недорозвиненість бронхіального дерева та інш.);

е) при порушенні бронхіальної проходи місті (ателектазах);

ж) при серцевій патології (легеневе серце, застій в малому колі кровообігу);

з) при патології коренів легень (лімфогранульоматоз, метастатичне ураження в лімфовузли коренів легень, пухлини середостіння та інш.);

и) при професійних захворюваннях (сілікози, антракози та інш.);

к) при туберкульозі легень.

3. Комплект сонограм органів грудної порожнини в нормі.

4. Комплект сонограм органів грудної порожнини при патології органів дихання (випітний плеврит, інорідні тіла, пухлинах).

5. Комплект магнітно-резонансних томограм органів грудної порожнини в нормі.

6. Комплект магнітно-резонансних томограм органів грудної порожнини при патології органів дихання:

а) при запальних процесах (пневмонії, абсцеси, плеврити);

б) при пухлинах легень (первинне та вторинне ураження – Mts);

в) при травматичному ушкодженні грудної порожнини та органів дихання (пнемо- та гідро пневмоторакс, крововилив в легенях та інш.);

г) при інорідних тілах;

д) при порушенні бронхіальної проходи місті (ателектазах);

е) при патології коренів легень (лімфогранульоматоз, метастатичне ураження в лімфовузли коренів легень, пухлини середостіння та інш.);

7. Комплект сцинтиграм органів грудної порожнини в нормі.

8. Комплект сцинтиграм органів грудної порожнини при патології органів дихання:

а) при запальних процесах (пневмонії, абсцеси, плеврити);

б) при пухлинах легень (первинне та вторинне ураження – Mts);

в) при травматичному ушкодженні грудної порожнини та органів дихання (пнемо- та гідро пневмоторакс, крововилив в легенях та інш.);

д) при порушенні бронхіальної проходи місті (ателектазах);

е) при порушенні вентиляційної здатності легень.

 

       Б. Задачі для самоконтролю:

 

1. У хворої 35 років на рентгенограмі органів грудної клітки паратрахеально справа виявлено утворення однорідної структури розмірами до 5 см в діаметрі. Контури з боку правої легені зливаються з тінню середостіння. Скарги відсутні. Аналіз крові та сечі в нормі.

Яке додаткове обстеження потрібно зробити для встановлення діагнозу? 

УЗД.

КТ.

МРТ.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1116; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ