Трансбронхеальна пункція утворення.КТ.

МРТ.  

УЗД.

Бронхографія.

11. Хвора Л., 47 років, знаходиться в плановому хірургічному відділенні, де тиждень тому їй зроблена холецистектомія. Післяопераційний період проходив гладко до моменту, коли загальний стан хворої вмить погіршився, стало трудно дихати, з’явилося відчуття нехватки повітря. Шкіряні покрови блідні, відмічається ціаноз губ. ЧДД -96 в хв., Р5- 88 уд/хв., АД -100/70 мм.рт.ст. В легенях дихання везикулярне, послаблено в нижньому відділі зліва. З боку післяопераційної рани без особливостей. На перфузійних сцинтиграмах, які виконані з 60 МБк 131I-МАА визначаються наступні показники кровонаповнення верхніх, середніх та нижніх відділів легень: праворуч - 18,3%,-24,6%-16,1%, зліва - 16,4%-12,6%-12,0%. Як можна оцінити перфузійну здатність легень?

Зліва знижена, праворуч в нормі.

Нормальна.

Підвищена.   

Знижена.

Зліва в нормі, праворуч підвищена.

 

12.Чи потрібно використовувати аерозольну сцинтиграфію легень у хворих з підозрою на наступні захворювання: абсцес легені, рентгеннегативне інорідне тіло бронху, злоякісна пухлина легені, бронхіальна астма, обструктивний бронхіт?

 

Ні.

Так.

Тільки у дорослих.

В залежності від оснащення лікарняної установи.

Так, разом з іншими променевими методами.

 

13. На рентгенограмі органів грудної порожнини зліва на рівні ІІІ ребра визначається кругла тінь діаметром 5 см із нечіткими контурами та наявністю просвітлення в центрі. Внутрішній контур бугристий. Яким захворюванням може бути обумовлена описана рентгенологічна картина?

 

1. *Пухлина в розпаді.

Абсцес легені.

Гострий бронхіт.

Ехінококоз.

Бронхоектатична хвороба.

 

14. Хворий 45 років поступив до клініки зі скаргами на втомлюваність, загальну слабкість, різкий сухий кашель. Кількість еритроцитів та гемоглобін крові низькі. Інші клініко-лабораторні показники задовільні. На рентгенограмі справа визначається розширення кореня легені до 5-6 см, підвищення інтенсивності, зникнення структури кореня. Зовнішній контур тіні нечіткий. Яким захворюванням обумовлена рентгенологічна картина?

1. *Центральний рак легень.

Абсцес легені.

Гострий бронхіт.

Ехінококоз.

Бронхоектатична хвороба.

 

Контрольні запитання

 

1. Анатомічний субстрат затемнення.

2. Анатомічний субстрат просвітлення.

3. Схема аналізу затемнення та просвітлення в рентгенологічному зображенні.

4. Рентгенологічні ознаки, що характеризують зміни легеневого рисунка.

5. Рентгенологічні ознаки, що характеризують зміни коренів легень.

6. Класифікація пневмоній.

7. Стадії крупозної пневмонії.

8. Рентгенологічні ознаки пневмоній.

9. Рентгенологічні ознаки рідини в плевральній порожнині.

10. Рентгенологічні ознаки повітря в плевральній порожнині.

11. Рентгенологічні ознаки рідини та газу в плевральній порожнині.

12. Основні причини звуження бронха.

13. Стадії бронхостенозу, порушення бронхіальної прохідності.

14. Ступені порушення вентиляції легень.

15. Основні рентгенологічні ознаки порушення бронхіальної прохідності.

16. Підстави для пошарового дослідження легень і бронхографії.

17. Види внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

18. Класифікація туберкульозу легень.

19. Класифікація раку легень.

20. Основні рентгенологічні ознаки периферичного та центрального раку легень.

21. Основні рентгенологічні ознаки злоякісної пухлини середостіння.

22. Ступені аномалії бронхіального дерева.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тестові питання для контролю рівня знань студентів

ТЕМА №17: Променеві ознаки захворювань органів дихання”.

Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповіді

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

Варіант №1.

Які рентгенологічні ознаки із перерахованих нижче характерні для клапанного типу порушення бронхіальної прохідності?

А. Збільшення прозорості легеневої тканин.

Б. гомогенне затемнення легеневої тканини.

В. збіднення легеневого рисунка.

Г. Розширення міжреберних проміжків.

Ж.Зміщення органів середостіння на вдиху в бік пониженої прозорості легеневої тканини і повернення до норми на видиху.

2. Які з наведених видів зміщення середостіння характеризують частковий тип порушення бронхіальної прохідності:

А. Зміщення органів середостіння на вдиху в бік пониженої прозорості легеневої тканини і повернення до норми на видиху.

Б.Зміщення органів середостіння в бік легені з незміненою прозорістю.

В. Зміщення органів середостіння в бік гомогенного затемнення легеневої тканини.

Г. Зміщення органів середостіння на вдиху в бік пониженої прозорості легеневої тканини і без повернення до норми на видиху.

Д. Зміщення органів середостіння на вдиху в бік легені з незміненою прозорістю і повернення до норми на видиху.


ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тестові питання для контролю рівня знань студентів

ТЕМА №17: Променеві ознаки захворювань органів дихання”.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 930;