Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповідіУВАГА! правильна відповідь тільки одна!

Варіант №13.

 

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тестові питання для контролю рівня знань студентів

ТЕМА №17: Променеві ознаки захворювань органів дихання”.

Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповіді

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

Варіант №14.

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тестові питання для контролю рівня знань студентів

ТЕМА №17: Променеві ознаки захворювань органів дихання”.

Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповіді

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

Варіант №15.

 

 

Рекомендована література.

Основна:

1. Вибрані лекції з радіонуклідн6ої діагностики та променевої терапії за ред. Проф.. А.П.Лазара. „нова книга”, Вінниця.2006. 197с.

2. “ Рентгенодіагностика” за ред. В.І.Мілька, Т.В.Топчій, А.П.Лазар, та інш. , “нова книга”, Вінниця. 2005 р.

3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. “Основи променевої діагностики”, Чернівці, 2005 рік.

4. Общее руководство по радиологии. Редактор Х. Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000.- 640с.

6. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: «Вища школа», 1991.-535с.

7. Променева діагностика. За ред. Г Ю Коваль.- К.: ОРБІС, т.І,т.2 1998.- 535с.

Додаткова:

1. Руководство для врачей, направляющих пациентов на радиологическое исследование. Критерии выбора метода изображения. (Адаптировано Европейской комиссией и экспертами, представляющими Европейскую радиологию и Ядерную медицину. Согласовано с Европейской комиссией). МЗ Украины 2000. - 104 с.

2. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская рентгенология и радиология" М.:"Медицина", 1995.-496с.

3. Лазар А.П. Радіаційна медицина. - К.: Здоров'я, 1993. - 221с.

4. 0СПУ-2000.

5.НРБУ 1998.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 204; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ