Символи і відносні атомні маси деяких хімічних елементівH He C N O Cu K Li Na
1 4 12 14 16 64 39 6 23

 

;   ;           .

Нормальні умови: ; .

Молярні маси деяких речовин

Речовина Молекула μ·10-3, кг/моль Речовина Молекула μ·10-3, кг/моль
Азот N2 28 Гелій   4
Аргон Ar 40 Кисень   О2 32
Неон Ne 20 Повітря 29
Вода H2O 18 Ртуть Hg 201
Водень H2 2 Кухонна сіль NaCl 58
Вуглекислий газ CO2 44      

 

Питомі теплоємності для деяких речовин

Сталь:

Свинець:  

Питома теплота плавлення свинцю .

 

Параметри води:

питома теплота пароутворення при 100°С – ;

питома теплоємність – ;

питома теплота плавлення при 0°С – .

                              

Критичні параметри деяких газів

Елемент Елемент
азот 126 3,4 кисень 154 5,07

 

Ефективні діаметри молекул

Елемент Елемент
азот 0,30 гелій 0,20

Діелектрична проникність деяких речовин

Речовина e Речовина e
віск 7,7 олива 2,5
вода 81 парафін 2,2
гас 2 скло 7
масло транформаторне 2,2 слюда 6

Питомі опори деяких металів

Метал Метал
ніхром 1,0×10-6 нікелін 4,2×10-7
мідь 1,7×10-8 срібло 1,6×10-8
залізо 8,7×10-8    

IX. Основна і допоміжна література

Література до лекційного курсу

Трофимова Т.И. Курс физики.–М., "Высшая школа", 1990.

Детлаф А.А., Яворский В.М. Курс физики.–М., "Высшая школа", 1989.

Савельев И.В. Курс физики.–М., "Наука", 1989, т.1–3.

Сивухин Д.В. Общий курс физики.–М., "Наука",1977-1986, т.1–5.

Епифанов Г.И. Физика твердого тела.–М., "Высшая школа", 1977.

Матвеев А.Н. Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. Оптика. Атомная физика.–М., "Высшая школа", 1980–1990.

Богацька І.Г., Головко Д.Б., Маляренко А.А. Загальні основи фізики.–К.,”Либідь”, 1998.

Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М. та ін. Курс фізики. За ред. Лопатинського І.Є., Львів, “Бескід Біт” 2002.

 

Література до лабораторних занять

Каленков С.Г., Соломко Г.И. Практикум по физике. Механика.–М., “Высшая школа”, 1990.

Базакуца В.А. Лабораторный практикум по физике.–изд. Харьковского университета, 1972.

Вадець Д.І., Троцюк М.Й., Орленко В.Ф., Тучак С.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики "Фізичні вимірювання і обробка результатів вимірювання", Рівне, 1992, шифр 073-41.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 848; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!