Посадова інструкція головного адміністратора готелюI. Загальні положення

1. Головний адміністратор належить до професійної групи «Керівники».

2. Призначення на посаду головного адміністратора та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням прохання з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Головний адміністратор безпосередньо підпорядковується директору готельного комплексу.

II. Завдання та обов’язки

Головний адміністратор:

1. Здійснює керівництво діяльністю служби приймання та обслуговування громадян, що прибули до готелю для тимчасового проживання.

2. Забезпечує використання номерів і місць згідно з діючими нормативними документами.

3. Періодично перевіряє правильність і своєчасність розрахунків з особами, що проживають у готелі, згідно з встановленими цінами і тарифами за проживання, бронювання номерів (місць) і додаткові платні послуги, не допускаючи заборгованості.

4. Організовує контроль за своєчасною та якісною підготовкою номерів і місць перед заселенням, якістю періодичного і комплексного прибирання номерів, місць загального користування, підсобних та адміністративних приміщень.

5. Організовує облік осіб, що проживають у готелі, за встановленими формами документів первинного обліку.

6. Щодня складає відомості про завантаженість готелю за поточну добу та наявність вільних місць.

7. У разі поселення учасників масових заходів (з'їздів, конференцій, семінарів тощо) організовує роботу служби для оперативного оформлення документів, розміщення та обслуговування прибулих.

8. Контролює надання особам, що проживають у готелі, встановлених безплатних і платних послуг, піклується про підвищення якості та культури обслуговування.

9. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктних ситуацій між особами, що проживають у готелі, та персоналом готелю.

10. Організовує складання актів на зіпсоване або знищене особами, що проживають у готелі, майно готелю для матеріального відшкодування винними збитків відповідно до чинного законодавства.

     11. Аналізує записи у книзі відгуків і пропозицій, вживає заходів самостійно або через адміністрацію готелю.

12. Забезпечує додержання підлеглими працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму роботи готелю, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

III. Права

Головний адміністратор має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.

3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

5. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.

IV. Відповідальність

Головний адміністратор несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Головний адміністратор повинен знати:

1. Постанови, накази, розпорядження і нормативні документи щодо надання готельних послуг.

2. Технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі, кількість номерів і місць, види додаткових платних послуг та встановлені у готелі ціни і тарифи за проживання, бронювання номерів (місць) та платні послуги.

3. Основи економіки та трудового законодавства, правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у готельному господарстві: для спеціаліста – не менше 2 років; для бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 3 років. Володіння однією із іноземних мов в обсязі спеціальних курсів.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 901; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!