Розробка штатного розкладу підприємстваВажливою складовою в управління підприємством є формування штатного розпису.Розробляє штатний розпис бухгалтерія. Наявність штатного розпису є запорукою уникнення непорозумінь з представниками органів контролю за виконанням законодавства про працю, податкових органів, а також можливих трудових спорів з працівниками.

Таблиця 5.1

Посадова структура штатного розпису
готелю *** на плановий рік

№ пор. Найменування структурних підрозділів і посад, тарифні розряди Код професії за ДК 003:2010 Кількість посадових одиниць
1 2 3 4
АДМІНІСТРАЦІЯ
1 Директор (генеральний менеджер) 1210.1 1
2 Головний менеджер готелю 1455.1 1
3 Головний менеджер ЗРГ 1456 1
4 Головний інженер 2149.2 1
5 Секретар керівника 4115 1
6 Референт 3436.1 1
  БУХГАЛТЕРІЯ    
1. Старший бухгалтер 1231 2
2. Бухгалтер  3433 5
3. Касир 1231 2
  Всього   15
  ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ    
1. Начальник відділу (служби) організації прийому та розміщення 1455.1 1
2. Адміністратор черговий /ресепшионіст 4222 1
3. Завідувач поверхом 4222 2
4. Покоївка 5142 8
5. Агент з бронювання 3439 1
6. Прибиральник службових приміщень 9132 2

Продовж.табл.5.1

1 2 3 4
7. Начальник охорони 1235 1
8. Охоронці 5169 4
  Всього   20
  СЛУЖБА РЕМОНТНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ    
1. Начальник відділу (служби, дільниці) ремонтно-енергетичного обслуговування. 1235 1
2. Інженер по ремонту 2149.2 2
3. Технік-механік з ремонту устаткування 7243 2
  Всього   5
  ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ    
1. Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення 1235 1
2. Товарознавець 3419 1
3. Зав. Господарством 1239 1
4. Зав. Складом 1226.2 1
5. Комірник 9411 2
  Всього   6
  Ресторанне господарство    
  СЛУЖБА ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ    
1. Товарознавець 3419 1
2. Завідувач складом 1226.2 1
3. Вантажник 9333 1
4. Прибиральник службових приміщень 9132 1
5. Оператор обчислювальних машин 2 кат. 8290 1
  ВИРОБНИЧО-ЦЕХОВИЙ ПЕРСОНАЛ    

Продовж.табл.5.1

1 2 3 4
1. Шеф-кухар 5122 1
2. Кухар 6 розряду 5122 1
3. Кухар 5 розряду 5122 1
4. Кухар 4 розряду 5122 1
5. Мийник посуду 9132 1
6. Підсобний робітник 9132 2
7. Вантажник 9333 1
8. Прибиральник виробничих приміщень 9132 1
  ТОРГОВЕЛЬНІ ЗАЛИ РЕСТОРАНУ    
1. Адміністратор торговельного залу, метрдотель 5123 1
2. Старший офіціант, офіціант 5123 5
3. Прибиральник торговельних залів 9132 1
4. Мийник посуду 9132 1
  Всього по ресторанному господарству   22
  ПЕРУКАРНЯ      
1. Перукар 5141 2
2. Манікюрниця 5141 1
  Всього     3
  Фітнес-центр      
1 Інструктор-методист 3475 1
3 Робітник з обслуговування лазні 9133 1
  Всього   2
   РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА СЛУЖБА      

Продовж.табл.5.1

1 2 3 4
1. Столяр 6 розряду 7422 1
2. Маляр 6 розряду 7141 1
3. Штукатур 7133 1
4. Муляр 7122 1
  Всього   4
  СЛУЖБА ЕКСПЛУАТАЦІЇ    
1. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 2145.2 1
2. Слюсар-сантехнік 7136 2
3. Слюсар з КВПіА 6 розряду 7136 1
4. Газоелектрозварник 6 розряду 7212 1
5. Токар 6 розряду 8211 1
6. Прибиральник 9132 1
7. Чистильник каналізаційних тунелів та каналів 8159 1
  Всього   8
  СЛУЖБА ЕНЕРГЕТИКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ    
1. Електромонтер з ремонту та обслуговування 6 розряду 7241 2
  Всього   2
  ПРОТИПОЖЕЖНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА      
1. Інженер 2149.2 1
  Всього     1

Продовж.табл.5.1

1 2 3 4
  ГОСПОДАРЧА СЛУЖБА    
1. Начальник служби 5123 1
2. Прибиральник сміттєпроводів 9132 2
3. Прибиральник приміщень 9132 2
4. Прибиральник службових приміщень 9132 2
5. Двірник 9162 1
6. Водій 8322 1
  Всього   9
  СЛУЖБА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ    
1. Ведучий інженер-програміст 2132.2 1
  Всього   1
  СКЛАД БІЛИЗНИ    
1. Кастелянша 9132 1
2. Швачка 7436 1
3. Вантажник 9333 1
  Всього   3
  Пральня    
1 Завідувач господарством 1239 1
2 Оператор пральних машин та прасувально-сушильного агрегату 8264 1
  Всього   2
  РАЗОМ ПО ГОТЕЛЮ 107

 

 

Економічна ефективність проекту

Обґрунтування операційних доходів готелю

  Основним джерелом грошових надходжень на підприємство є виручка від звичайної діяльності, яка залежить від галузі функціонування підприємства, обсягів його діяльності, впровадження науково-технічних розробок, а отже, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, покращення якості продукції. В умовах розвитку підприємницької діяльності створюються об'єктивні передумови реального втілення в життя зазначених факторів.
     Головним складовим елементом виручки є виручка від реалізації, а саме та її частина, яка залишається після вирахування матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію продукції. Тому найважливішим завданням кожного господарюючого суб'єкта є одержання максимального прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму економії при витрачанні коштів і найбільш ефективного їх використання.

Дохід є надходженням економічних вигід, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. В обліку дохід відображається у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, яке приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Дохід є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його наступної реалізації та утворення доходу.

Доходи підприємства готельного господарства – це економічний показник, що характеризує загальну суму виручки, яку підприємство отримує в результаті різних господарських операцій [27].

Основну частину доходів підприємств готельного господарства забезпечують доходи від основної (операційної) діяльності.

Доходи від операційної діяльності (Дод) готелю можна представити трьома основними групами за джерелами походження:

1) дохід (виручка) від продажу номерів/місць (Днф) – складається з реалізації послуг із тимчасового розміщення (проживання) у номерах та бронювання номерів / місць; додаткових платних послуг на поверху.

2) дохід (виручка) закладів ресторанного господарства (Дзрг) - складається з товарообороту з реалізації продукції власного виробництва, покупних товарів, додаткових платних послуг.

3) дохід (виручка) від реалізації послуг інших господарських підрозділів (Дігп) - фітнес центрів, центрів розваг, автостоянки, транспорту, зв’язку тощо.

Таким чином, доходи від операційної діяльності готелю розраховуються за формулою:

Дод = Днф + Дзрг + Дігп

Результат діяльності готелю — це підготовка, створення відповідних умов для тимчасового проживання та надання проживаючим комплексу платних і безплатних додаткових послуг. Розробка експлуатаційно-фінан­сового плану починається з розробки експлуатаційної програми, що є важ­ливою складовою плану готелю.

Основою формування доходів від основної діяльності готелю є розробка і виконання виробничо-експлуатаційної програми, яка займає провідне місце в системі планів розвитку підприємства готельного господарства.

Експлуатаційна програма — це кількість місць, що надається для проживання у плановому періоді, тобто обсяг основних пос­луг у натуральному вираженні. За одиницю виміру основних послуг готелю прийнято число місце-днів. Від запланованого обсягу послуг зале­жить їх собівартість, розмір прибутку, сума валових доходів, потреба в ма­теріальних ресурсах, обігових коштах та інші показники плану [27].

У процесі розробки виробничо-експлуатаційної програми готелю визначаються наступні показники: одночасна місткість, можлива пропускна спроможність, пропускна спроможність, планова пропускна спроможність, плановий коефіцієнт завантаження готелю. Пропускна спроможність готелю розраховується за формулою:

ПС = У Ні * Мі * Д

де ПС – пропускна спроможність готелю, місце-діб ;

Нікількість номерів і-ого типу і категорії в експлуатації у плановому році, од.;

Мі кількість місць у номері і-ого типу і категорії у плановому році, місць;

Д – тривалість роботи готелю у плановому році, днів.

Таблиця 5.1

Розрахунок пропускної спроможності готелю**** на 2013 рік

  Категорії і місткість готелю   Кількість номерів у готелі (Н)   Кількість місць у готелі(М)   Термін експлуатації номерів у готелі, днів (Д) Річна пропускна спроможність готелю, людино-діб (ПС)
Вища категорія        
Апартамент 4 2 365 1825
Люкс 4 2 365 5475
Першої категорії        
Одномісних 14 1 365 5110
Двомісних 30 2 365 21900
Всього 52 90   34310

 

Обґрунтування обсягу реалізації готельних послуг (Qпл) нового готелю на плановий період здійснюється методом прямих розрахунків з урахуванням пропускної спроможності окремих типів і категорій номерів готелю і планового коефіцієнту їх завантаження К3 (0,6-0,75) за формулою:

Qпл = ПС * Кз

Дохід (виручку) від реалізації послуг із тимчасового розміщення (проживання) розраховується за формулою:

Днф = Qпл * Ці

де Днф – дохід (виручка) від продажу номерів, грн;

Ці – ціна за номер і-тої категорії за добу, грн.

При розрахунку доходу (виручки) від реалізації номерів (місця) використовуються ціни на відповідні типи і категорії номерів підприємств-конкурентів аналогічної категорії на видовому регіональному ринку.

Розрахунок планового обсягу доходів (виручки) від реалізації послуг з тимчасового розміщення (продажу номерів) у готелі здійснюється за формою табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Планування доходів (виручки) від продажу номерів в готелі*** 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 2393; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!