Витрати води на зовнішнє пожежогасіння через гідранти 

Ступінь

вогнистій-

кості

будівлі

 

 

Категорія

виробництва за

пожежною

небезпекою

 

 

Витрати дм 3/с для будівель об'ємом, тис.м3
3-5
III Г, Д 10

 

Ємкість водосховищ визначається із розрахунку забезпечення витрати води на пожежогасіння протягом 3 годин.

=10×3600×3=108000

де - витрата води за секунду (дм3/с) на внутрішнє та зов­нішнє пожежогасіння.

На території підприємства є природне вододжерело (річка) до неї передбачений під'їзд з твердим покриттям з майданчиком розміром не менше 12 м х 12 м для пожежних машин та забору ними води в будь-яку пору року. Взимку у них облаштовують утеплені ополонки розміром 0,6 м х 0,6 м.

На стадії проектування розраховуються необхідні для підприємства первинні заходи пожежогасіння з урахуванням галузевих правил пожежної безпеки (табл. 4.2), а також класу пожежі горючих речовин і матеріалів у захисному приміщенні (клас А -пожежі твердих речовин, як правило органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, папір, тощо); клас В - пожежі горючої рідини або твердої речовини, які розтікаються; клас С - пожежі газів; клас Д - пожежі металів та їх сплавів; клас (Е) (додат­ковий) - пожежі, пов'язані з горінням електроустановок) і категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Норми первинних засобів пожежогасіння на підприємствах громадського харчування

 

 

 

 

Приміщення

Площа, що захи­щається, м2

Первинні засоби пожежогасіння

Примітка

Вогнегас­ники пінні Ящик з піском
Ідальні, ресторани, кафе 100 2 - Але не менше 1 на приміщення
Виробничі приміщення, Гардеробні на кожне приміщення 1 - -
Котельні 100 1 1 Але не менше 1 на приміщення
Складські приміщення 100 1 - Але не менше 1 на приміщення
Адміністративні приміщення: - при коридорній системі на 20 пог. м довжини коридору 5   Але не менше 3 на поверх
- при без коридор­ній системі, що виключає вести­бюль і сходи 200 2   Але не менше 1 на приміщення

 

Таблиця 4.3

Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками

Категорія приміщень

Площа, що захищається

Клас пожежі

Вогнегасники

Пінні, л

Порошкові, л

Вуглекислотні

10 2 5 10 2 (3) 5 (8)
Г, Д 18000 А Д (Е) 2++ - - 4+ - 2+ 2++ 2+ 2++ 1+ 1++ 1+ - - 4+ - - 2++

 

РОЗДІЛ 5

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

Управління готелем

Визначення структури органів управління в готелі та їх завдань

Складання внутрішньо-організаційних документів, які регламентують працю персоналу готелю та закладу ресторанного господарства проводиться у відповідності до діючої нормативно-правової бази.

На рис. 4  наведено систему регламентуючих документів, які регулюють працю персоналу готелю та закладу ресторанного господарства. Таким переліком при організації праці повинно керуватися кожне підприємство.

Нормативно-методичні матеріали групуються за їхнім змістом:

Ø нормативно-довідкові документи;

Ø документи організаційного, організаційно-розпорядницького та організаційно-методичного характеру;

Ø документи технічного, техніко-економічного та економічного характеру.

Перша включає норми і нормативи, необхідні при вирішенні задач підприємств готельного та ресторанного господарства та планування праці в сфері надання послуг та управління.

Документи другої групи регламентують задачі, функції, права, обов'язки підрозділів і окремих працівників системи управління персоналом; містять методи і правила виконання робіт з управління персоналом. Наприклад, Цивільний кодекс, КЗпП, регулюючі документи (положення, інструкції, правила) державних органів, накази, положення, інструкції, що видаються керівником організації або відповідним підрозділом з питань праці, чисельності та оплати праці тощо.

Документи технічного, техніко-економічного та економічного характеру містять правила, стандарти, норми, вимоги, що регламентують планування приміщень і робочих місць, надання послуг, тарифні ставки, коефіцієнти доплати, типові норми часу, заходи з техніки безпеки та інше.

 

 


Рис.4.  Перелік документів, які регламентують працю персоналу готелю та закладу ресторанного господарства

Основним документом у кадровій службі є посадова інструкція – документ, що регламентує діяльність у рамках кожної управлінської посади, який містить вимоги до працівника, що займає цю посаду. Вона може бути складена на основі типових вимог до посади, що містяться в Кваліфікаційному довіднику посад керівників, фахівців, службовців, але з урахуванням особливостей певного готелю і соціально-економічних умов його діяльності.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 597; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!