РОБОТА В ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ (1 день – 6 годин)Робочімісцястудентів: на прийомі з лікарем, у маніпуляційній, процедурному кабінеті.

Студенти допомагають лікарю під час прийому, здійснюють прийом вагітних і хворих жінок, обстежують вагітних, збирають анамнез, вимірюють артеріальний тиск, визначають масу тіла, зріст, зовнішні розміри таза, висоту стояння дна матки, обвід живота, проводять пальпацію плода, оформляють “Індивідуальну карту вагітної та породіллі” і “Обмінну карту вагітної”, оформляють направлення вагітної на обстеження. Визначаютьтермінивагітності, допологовоївідпустки та пологів, виявляютьфакториризику та визначаютьгрупиризикувагітних, занять з психопрофілактичноїпідготовкивагітних до пологів, проводятьбесіди з вагітними.

Студентиоглядають з лікаремхворихгінекологічногопрофілю, беруть участь у проведенніобстеження, визначаютьдиспансернугрупугінекологічниххворих, оформляютьмедичнікарти диспансерного хворого, виписуютьрецепти, проводятьпрофілактичнийогляджінок, оглядшкіри та слизовихоболонок, оглядгруднихзалоз, беруть участь у проведенніпіхвовогодослідження і взяттімазків для цитологічногодослідження, оформляють “Журнал онкопрофоглядів”.

 

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Перелік обов’язкових практичних навичок

дата

Всього за розділ

 
1 Оформленнядокументації (ф. № 111-о, ф. № 113-о, ф. № 025-о, ф. № 025-2-о, ф. № 30-о).    
2 Оформленнянаправлень на аналізи.    
3 Збирання анамнезу    
4 Вимірюваннязовнішніхрозмірів таза.    
5 Вимірюваннявисотистояння дна матки та обводу живота.    
6 Проведеннязовнішньогоакушерськогообстеження. Оглядшийки матки та піхви за допомогоюпіхвовихдзеркал.    
7 Узяття мазка з піхви цитологічне дослідженняоформленнянаправлень у лабораторію.    
8 Узяттямазка з піхви на бактеріоскопічне (ступіньчистоти) дослідженняоформленнянаправлень у лабораторію.      
9 Визначеннятермініввагітності, допологовоївідпустки та пологів.    
10 Визначеннягрупиризикувагітних.    
11 Проведенняогляду та пальпаціїгруднихзалоз.    
12 Проведення піхових ванночок, спринцювань, уведення тампонів з мазями, уведення в піхву порошкоподібних лікарських засобів     
13 Підготовка медичних інструментів для взяття матеріалу на біопсію та оформлення направлення на гістологічне дослідження    
14 Складання медичних інструментів для діагностичного вишкрібання порожнини матки    
15 Складання медичних інструментів для пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви    
16 Проведеннябесід на теми психопрофілактичноїпідготовкивагітних до пологів.    

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Оцінка ______________ Безпосередній керівник _________________

                                                                                             (підпис)

 

ОБЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Самостійно виконаних під час виробничої практики

Перелік самостійно виконаних практичних завдань Кількість годин
1   3години
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    

Підпис студента ____________

Підпис методичного

Керівника практики___________________________________

ТЕКСТОВИЙ ЗВІТ

 

Я, студент (ка) ІІІ курсу _____ групи

зіспеціальності спеціальності 5.12010101 « Лікувальна справа»

                     КВНЗ «Запорізький медичний коледж»ЗОР

ПІБ ________________________________________________________

Проходив (ла) переддипломну практику  на базі _________________

____________________________________________________________

Термінпроходженняпрактики з __________ до ___________________

 

Виконанняпрограми практики

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Забезпеченняробочимимісцями у відповідності до програми практики

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Найкращезасвоєнінавички:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження:

________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                             

 

 

Підпис студента ________________________

 

ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

студент(ка) ІІІ курсу групи ______

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»

                           КВНЗ «Запорізький медичний коледж»ЗОР

 

Прізвище ___________________________________________________

Ім’я _____________________ По батькові ________________________

Проходив (ла) переддипломну практику в ______________________

____________________________________________________________

Термін проходження практики: з ____________ по_________________

Безпосередні керівники ________________________________________

Кількість пропущених та відпрацьованих днів практики ___________

з них: з поважних причин _________________________________

       без поважних причин _______________________________

Характеристика роботи студента ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Участь у громадському житті __________________________________

____________________________________________________________

Участь в санітарно-освітній роботі ______________________________

____________________________________________________________

Недоліки в роботі студента ____________________________________

____________________________________________________________

Порушення дисципліни _______________________________________

____________________________________________________________

 

Оцінка за практику (за п’ятибальною системою) __________________

 

                      Загальний керівник _____________________________

                      Безпосередній керівник __________________________

                      Методичний керівник ___________________________

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 474;