ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділеннюХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ___________ Безпосередній керівник ____________________

                     (підпис)

 

ВІДДІЛЕННЯ ПЕДІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Студентиповинні знати:

¾ чинні накази та інструкції, які регламентують роботу дитячого стаціонару та поліклініки;

¾ анатомо-фізіологічні особливості дітей різного віку;

¾ правила вигодовуваннядітейдо року та розрахунок разової та добової кількості їжі;

¾ симптоматику захворювань, їх ускладнення, обсяг долікарської допомоги при них;

¾ календарпрофілактичнихщеплень,;

¾ правила медичної етики та деонтології.

 

Студентиповиннівміти:

¾ володітиманіпуляційноютехнікою та виконуватиобов´язкові практичнінавички під контролем медичної сестри;

¾ за данимиобстеженьоцінювати стан розвиткудитини (фізичний та нервово-психічний), стан тяжкості хворої дитини;

¾ даватипоради батькамщодовигодовування та загартовування дітей;

¾ здійснювати догляд і спостереження за хворою та здоровою дитиною;

¾ надавати долікарську допомогу у разі таких невідкладних станів: гіпертермії, судом, ларингоспазму, стенозу вального ларинготрахеїту, носової кровотечі. Асфіксії новонародженого, дихальної недостатності, астматичного стану, гострої серцевої недостатності, колапсу і непритомності, діабетичної та гіпоглікемічної ком, анафілактичного шоку і алергічних станів, токсикозу з ексикозом, гострої ниркової не статності;

¾ проводити санітарно-освітню роботу.

 

 

Робота у стаціонарі (6 днів – 36 годин)

Робочі місця студентів: пост медичної сестри соматичних та спеціалізованих відділень, маніпуляційна, процедурний кабінет та кабінет функціональної діагностики.

Самостійна робота студентів на кожному робочомумісціздійснюєтьсяпід контролем досвідчених медсестер.

Студентипроводятьогляддітей, оцінюютьїхфізичний і нервово-психомоторнийрозвиток, визначаютьстан тяжкостізахворювання та обсягзаходів з догляду за хворими; беруть участь у наданнідолікарськоїдопомогипри невідкладних станах; здійснюють догляд за дітьмирізнихвіковихгруп; засвоюютьспецифікуроботи на різнихділянках (пост медсестри, маніпуляційна, процедурнийкабінет); готуютьхворих до різнихобстежень і допомагаютьлікарю при їхпроведенні; виконуютьпризначеннялікаря; проводятьсанітарно-освітню роботу середбатьків та дітей.

 

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 

Перелік обов’язкових практичних навичок

Дата / день

Всього

за

розділ

           
1 2 3 4 5 6
1 Проведення прийому здорових і хворих дітей              
2 Проведення оцінки стану, встановлення діагнозу              
3 Збирання анамнезу              
4 Проведення загального огляду              
5 Проведення антропометрії              
6 Проведення оцінки фізичного та нервово-психічного розвитку дитини              
7 Визначення добової та разової кількості їжі дітям першого року життя              
8 Проведення підрахунку частоти дихання, пульсу визначення їх характеру              
9 Проведення вимірювання артеріального тиску та його реєстрація              
10 Призначення, розрахунок доз ергокальціферолу з метою профілактики та лікування рахіту              
11 Одягання новонароджених              
12 Проведення туалету пупкової ранки              
13 Проведення ранкового туалету дитини грудного віку              
14 Узяттямазків з носа та зіва на мікрофлору.              
15 Взяття калу для копро логічного та бактеріологічного досліджень, на яйця гельмінтів              
16 Проведення зіскрібка на ентеробіоз              
17 Проведення відсмоктуванняслизу з верхніхдихальнихшляхів.              
18 Проведення ШВЛ і закритогомасажусерця.              
19 Вимірюваннятемпературитіла.              
20 Проведення контрольного зважування              
21 Застосуванняміхура з льодом і грілки.              
22 Проведення догляду за кувезом.              
23 Проведенняінгаляцій киснем та лікарськими препаратами.              
24 Проведенняпромиванняшлунка.              
25 Поставленнялікувальної та очисноїклізм.              
26 Узяттякрові на біохімічнедослідження.              
27 Розведенняантибіотиків і розрахунокдози.              
28 Проведення ін'єкцій: підшкірних, внутрішньом'язових, внутрішньовенних              
29 Проведеннягігієнічної та лікувальної ванн.              
30 Підготовкасумішей для годування та годуваннядітей з ложки, через зонд.              
31 Закапуваннякрапель у ніс, вуха, очі.              
32 Накладаннязігрівальногокомпресу на вухо, груднуклітку.              
33 Накладаннягірчичників, проведеннягірчичнихобгортань.              
34 Уведеннягазовідвідної трубки.              
35 Збираннясечі для загальногоаналізу, за Нечипоренком, Зимницьким, на вмістцукру.              
36 Розкладання та видачалікарськихзасобів.              

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ______________ Безпосередній керівник _________________

                     (підпис)


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 473;