ВІДДІЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮМедсестринство у внутрішній медицині

 

Студенти повинні знати:

¾ Законодавство України про охорону здоров’я;

¾ посадові обов’язки медичної сестри, накази та інструкції, які регламентують роботу відділення;

¾ правила техніки безпеки під час роботи;

¾ дієтичні столи, основи раціонального харчування;

¾ основи медсестринської етики та деонтології;

¾ основні етапи сестринського процесу;

¾ основні прояви захворювань внутрішніх органів;

¾ тактику дій медичного персоналу, якщо виявлено пацієнта, в якого підозрюється особливо небезпечна інфекція.

 

Студенти повинні вміти:

- володіти навичками професіонального спілкування;

- здійснювати медсестринський процес під час догляду за пацієнтами із захворюваннями внутрішніх органів;

- володіти методами обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб;

- за даними обстеження визначати стан здоров’я пацієнта та надавати долікарську допомогу хворим у разі:

· нападу бронхіальної астми;

· легеневої кровотечі;

· непритомності;

· колапсу;

· нападу стенокардії;

· інфаркту міокарда;

· гострої лівошлуночкової недостатності;

· гіпертонічного кризу;

· анафілактичного шоку;

· гострих алергійних станів;

¾ виконувати заходи, спрямовані на підтримання інфекційної безпеки, санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів лікарні.

 

Студенти мають бути поінформовані про:

¾ основи Законодавства України про охорону праці;

¾ основні демографічні показники здоров’я населення;

¾ особливості організації роботи денних та домашніх стаціонарів;

¾ правила охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності;

¾ сучасні методи обстеження та лікування, догляду та спостереження за пацієнтами терапевтичного профілю.

 

Робота в стаціонарі

 

Робочі місця студентів: пост медичної сестри, маніпуляційний кабінет, процедурний кабінет, палати для пацієнтів, кабінети додаткових функціональних обстежень.

Робота студентів у відділенні регламентується посадовими обов’язками на кожному робочому місці і повинна бути спрямована на самостійне виконання обов’язкових практичних навичок.

Студенти проводять огляд і оцінюють стан здоров’я пацієнта, здійснюють догляд за пацієнтами з різними захворюваннями, готують пацієнтів до лабораторних, інструментальних, функціональних обстежень, беруть участь у проведенні їх; працюють з листками призначень на посту медичної сестри, готують маніпуляційну до роботи та проведення маніпуляцій, заповнюють медичну документацію; проводять облік сильнодіючих і наркотичних речовин, здійснюють заходи з дотримання санітарного і лікувально-охоронного режиму відділення; беруть участь у прийнятті та передачі чергувань.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 

1. Реєстрація пацієнтів, що поступають у стаціонар.

2. Здійснення огляду пацієнта, оцінювання його стану.

3. Проведення термометрії із записом результатів у температурному листку.

4. Визначення частоти і характеру пульсу.

5. Вимірювання артеріального тиску, його реєстрація.

6. Робота з листком призначень.

7. Спостереження за пацієнтами з хронічними захворюваннями.

8. Підготовка пацієнта та необхідного обладнання до:

¾ взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру;

¾ взяття загального аналізу сечі, визначення білка, цукру та кетонових тіл експрес-методами, діастазу;

¾ взяття аналізу сечі за методами Зимницького, Нечипоренка;

¾ взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму;

¾ здійснення гастроскопії, бронхоскопії, ректороманоскопії, колоноскопії;

¾ здійснення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини;

¾ здійснення рентгенологічних обстежень шлунково-кишкового тракту, нирок, хребта;

¾ здійснення плевральної та абдомінальної пункцій;

¾ запису електрокардіограми.

9. Підготовка маніпуляційного стола до роботи.

10. Проведення проби на чутливість організму до антибіотиків.

11. Розрахунок, розчинення та введення антибіотиків.

12. Виконання внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій.

13. Заповнення систем для трансфузій та проведення внутрішньовенних вливань.

14. Введення інсуліну.

15. Введення олійних розчинів.

16. Взяття крові на біохімічні і бактеріологічні дослідження.

17. Проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію (шприців, голок, предметів догляду) згідно з чинними наказами, інструкціями та галузевим стандартом.

18. Проведення контролю якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові і мийних засобів.

19. Виконання шлункового і дуоденального зондування.

20. Промивання шлунка.

21. Постановка клізми: очисної, сифонної, послаблювальної, лікувальної.

22. Проведеннякатетеризації сечового міхура.

23. Приготування розчинів хлорного вапна, хлораміну, водню пероксиду та інших дезінфекційних засобів.

24. Підготовка функціонального ліжка для хворого.

25. Заміна натільної та постільної білизни.

26. Годування тяжкохворого.

27. Оброблення шкіри, профілактика пролежнів, підмивання хворих.

28. Подавання судна, сечоприймача та їх дезінфекція.

29. Подавання зволоженого кисню.

30. Використання зігрівального компресу, гірчичників, п’явок.

31. Користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.

32. Застосування грілки, пузиря з льодом.

33. Взяття мазків із зіва, носа на мікрофлору.

34. Збирання мокротиння на дослідження.

35. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.

36. Надання рекомендації хворим щодо лікувального харчування. Проведення профілактичних оглядів.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1009; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ