ЗАПИСИ ОСІБ, ПЕРЕВІРЯЮЧИХ РОБОТУ СТУДЕНТАДата перевірки Результати перевірки, недоліки, рекомендації ПІБ, підпис перевіряючих
     
     
     
     
     
     
     

РЕЦЕНЗІЯ МЕТОДИЧНОГО КЕРІВНИКА

 

Виконання програми практики _________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________Відповідність щоденника вимогам ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методичний керівник ______________________

 

          (підпис)

Дата складання заліку “ _____” ______________________ 20 ___ року

 

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

за переддипломну практику ___________________________________

 

                                                  (за п’ятибальною системою)

Заступник директора з НВР ___________________________________

                                                       (підпис) 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 403;