ВІДДІЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ( 2 дні – 12 годин )Робочі місця студентів: на прийомі з лікарем та на дільниці з дільничою медичною сестрою.

Студенти під контролем дільничого терапевта беруть участь у прийомі хворих, заповнюють документацію; під контролем лікаря беруть мазки із зіва та носа, направляють їх в лабораторію; разом з дільничним терапевтом обслуговують виклик лікаря; здійснюють диспансерне спостереження; виконують призначення лікаря хворому в домашніх умовах; проводять санітарно-освітню роботу з населенням, заповнюють уніфіковану документацію терапевтичного кабінету поліклініки.

Робота в кабінеті функціональної діагностики.

Студенти спостерігають за проведенням інструментальних обстежень хворого та беруть в них участь; під контролем медичної сестри записують електрокардіограми; самостійно закріплюють навички роботи в процедурному кабінеті, реєстратурі.

 

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Перелік обов’язкових практичних навичок

Дата/дні

Всього за розділ

   
1 2
1 Здійснення огляду пацієнта, оцінка його стану      
2 Проведення термометрії, записування результатів у температурному листку      
3 Дослідження артеріального пульсу, його характеристика, реєстрація      
4 Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація      
5 Робота з листком призначень      
6   Підготовка пацієнтів до збирання сечі для дослідження (загального, проба за Зимницьким, Нечипоренком)      
7 Підготовка пацієнтів до збирання калу на різні дослідження (аналіз калу на яйця глистів, приховану кров)      
8 Підготовка пацієнтів до УЗД органів черевної порожнини      
9 Підготовка пацієнтів до рентгенологічних досліджень органів травного каналу, нирок      
10 Реєстрація електрокардіограм      
11 Підготовка маніпуляційного столу до роботи      
12 Виконання внутрішньо шкірних,підшкірних , внутрішньом'язових, внутрішньовенних ін'єкцій      
13 Узяття крові із вени для імунологічних, біохімічних та бактеріологічних досліджень      
14 Оформлення амбулаторної картки, статистичного талону, направлення.довідок пацієнта, карти диспансерного обліку      
15 Оформлення рецептів на лікарські препарати різним категоріям пацієнтів      
18 Участь у складанні стастичних звітів      

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Оцінка _____________ Безпосередній керівник __________________

                    (підпис)

Робота в поліклініці

ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ( 2 дні – 12 годин)

Робочі місця студентів: хірургічний, травматологічний кабінети і відповідні підрозділи (перев’язувальна, мала операційна,гіпсу вальний кабінет, травматологічний пункт та ін. )

 

1. Робота в хірургічному кабінеті

Студенти під контролем лікаря приймають хворих, збирають анамнез, обстежують хворого, оцінюють його стан, встановлюють діагноз, заповнюють амбулаторну карту, проводять профілактику правцю, виписують рецепти, готують інструментарій для амбулаторних операцій, знімають шви, виконують призначення лікаря, готують хворих і документацію до госпіталізації.

 

2. Робота в травматологічному кабінеті

Студенти допомагають лікарю під час обстеження хворих, беруть участь у підготовці до рентгенологічного обстеження, транспортують хворих в Rо-кабінет, у відділення. Виготовляють, накладають, знімають гіпсові пов’язки, беруть участь у складанні наборів інструментів, виготовляють перев’язний матеріал, асистують під час амбулаторних операцій, оформляють відповідну документацію.

3. Робота в онкологічному кабінеті

Студенти допомагають лікарю під час обстеження хворих, виконують призначення лікаря, готують інструментарій та перев’язний матеріал до стерилізації, проводять спостереження за диспансерною групою хворих, беруть участь в обслуговуванні хворих удома (перев’язки, обробка пролежнів, катетеризація сечового міхура).

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Перелік обов’язкових практичних навичок

 

Дата/день

Всього за розділ
     
1 2  
1 Суб'єктивне і об’єктивне обстеження хворого      
2 Заповнення амбулаторних карт      
3 Транспортування і перекладання хворих з переломами кісток таза, стегнової кістки, ребра, хребта        
4 Виготовленняперев’язногоматеріалу (марлевікульки, серветки, турунди).      
5 Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментів      
6 Передстерилізаційна обробка і стерилізація лотків      
7 Обробка рук сучасними та класичними методами      
8 Підготовка стерильного стола перев´язувальної сестри до роботи      
9 Проведення анестезії, анестезії хлоретилом      
10 Складання наборів медичних інструментів для первинної хірургічної обробки ран, трахеотомії, розтину гнояків та ін..      
11 Підготовка та обробка операційного поля      
12 Проведення туалету ран      
13 Накладання м´яких пов´язок на різні ділянки тіла      
14 Накладання кровоспинного джгута при артеріальній кровотечі      
15 Пальцеве притискання артерії      
16 Накладання та зняття швів      
17 Накладання та зняття лонгетних і циркулярних гіпсових пов´язок      
18 Заповнення документації хірургічного кабінету      

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Оцінка _____________ Безпосередній керівник __________________

                    (підпис)


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 487;