Чим відрізняються поняття грошового потоку і грошового обігу? Що спільного між ними?1. Нічим не відрізняються.

2. Грошовий потік – складова частина грошового обігу. Спільне в них те, що обидва – явища статики (залишку), а не руху (потоку).

3. Грошовий оборот – це сукупність всіх грошових потоків в економіці за певний період. Грошовий потік – це сукупність платежів, які обслуговують окремий етап процесу розширеного відтворення. Грошовий потік і грошовий оборот – явища руху. 

4. Грошовий оборот – це певна частина грошового потоку, що перебуває в постійному русі.

Поясніть, чому у відкритій економічній системі наявність чистого імпорту спричиняє необхідність припливу капіталу?

1. Чистий імпорт – це перевищення обсягу імпорту над експортом за певний період. Але у відкритій економіці, що має зв’язки зі світовим ринком, не виникає потреби в надходженні в країну грошових коштів від фінансових операцій на іноземних ринках у разі наявності чистого імпорту.

2. При чистому імпорті виникає втрата з внутрішнього обороту грошей, що надійшли при виплаті національного доходу, яка повинна бути компенсована припливом капіталу із зовнішнього сектору.

3. Приплив і відплив капіталу – це явища, які не пов’язані безпосередньо зі станом імпорту і експорту.

4. Наявність чистого імпорту – це перевищення обсягу експорту над імпортом, тому приплив капіталу забезпечує компенсацію матеріальних витрат за експортними операціями.

Що відбудеться з грошовим оборотом, якщо при чистому імпорті не буде припливу капіталу? Як це вплине на рівень банківського процента?

 1. Недостатня грошова маса на внутрішньому ринку викличе активізацію неофіційного валютного ринку, але банківські проценти залишаться без  зміни.

 2. Чистий імпорт завжди пов’язаний з припливом капіталу, тому рівень банківського процента, скоріше, зменшиться.

 3. Внутрішній грошовий оборот не відчуває впливу чистого імпорту, тому рівень банківського процента не зміниться. 

 4. Виникнуть труднощі в реалізації національного продукту (криза збуту). Банківські проценти будуть зростати.

Що відбудеться з грошовим ринком, якщо при чистому експорті не буде відпливу капіталу?

1. Виникне надлишок капіталу та зниження банківського процента.

2. Чистий експорт – це виключне явище, яке не загрожує економіці України, тому важко прогнозувати його наслідки.

3. Грошовий ринок не відчуває таких несуттєвих змін, як наявність надлишку капіталу, тому це не може вплинути на стан грошових відносин. 

4.Грошовий ринок завжди реагує на надлишок капіталу підвищенням ставок банківського процента.

Чим відрізняється ринок грошей від грошового ринку і від ринку капіталу?

1.Ринок грошей, грошовий ринок і ринок капіталу – це різні назви одного поняття.

2.Ринок грошей – складова частина грошового ринку. На ринку грошей здійснюють обіг короткострокові активи, на ринку капіталу – довгострокові.

3.Фінансовий ринок поєднує ринок цінних паперів і ринок довгострокових банківських позик, ринок грошей включає в себе грошовий ринок короткострокових позичок і фінансових активів.

4.Ринок грошей поєднує валютний і фінансовий ринок, одночасно він є частиною грошового ринку.

Що таке попит на гроші? З яких компонентів він складається?

1.Попит на гроші – прагнення економічних суб’єктів мати в своєму розпорядженні певну, заздалегідь визначену суму грошей. Складовими  частинами попиту на гроші виступають касові залишки, які можуть бути використані для поточних платежів, зокрема, трансакційний залишок грошей для реалізації угод, а також спекулятивний залишок та інші заощадження.

2. Попит на гроші – це попит на запас грошей на відміну від попиту на грошовий доход. Поточна каса і заощадження суб’єктів грошових відносин формують попит на гроші.

3. Попит на гроші оцінюються суб’єктами грошових відносин по-різному в залежності від структури витрат, тому загальне поняття попиту на гроші не визначається.

4. Попит на гроші – це попит на грошовий доход. Він складається з очікуваних надходжень при здійсненні виробничих і комерційних угод.

24. Яке з наведених тверджень є неправильним?:

1.Фактичні резерви комерційного банку дорівнюють сумі надлишкових та обов’язкових резервів.

2.Власний капітал банку дорівнює різниці між сумами активів і зобов’язань.

3.Банківські активи плюс власний капітал дорівнюють зобов’язанням.

4.Комерційний банк може надавати позики обсягом, який дорівнює величині надлишкових резервів.

Комерційний банк надає позику, одну частину якої позичальник отримує у готівковій формі, а іншу – в безготівковій формі. Як зміниться грошова пропозиція в результаті такої операції?

1. Грошова пропозиція залишиться незмінною незалежно від того, в якому вигляді надається позика.

2. Скоротиться, адже сума резервів зменшиться через те, що частина позики отримана у вигляді готівки.

3. Зросте, тому що сума резервів збільшиться, тобто загальна сума позик  зросте.

 4. Скоротиться через те, що частина позики надається у вигляді чекових депозитів.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 361; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ