Тема 1: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ



Читається лекція– 2 год

Семінарське заняття – 2 год

Самостійна робота – 4 год

План:

1. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку.

2. Система рахунків бухгалтерського обліку та метод подвійного запису.

3. Балансове узагальнення. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

4. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони і  підзаконні правові акти:

1-7, 28, 36-41, 72, 73, 76, 77.

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій та інші дидактичні й методичні матеріали:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44.

ТЕМА 2. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК

Читається лекція – 4 год

Семінарське заняття – 2 год

Практичне заняття – 2 год

Самостійна робота - 6 год

 

Ключові слова та поняття: облікові документи, класифікація облікових документів, документообіг, підроблені документи, безтоварні документи, документальний аналіз, інвентаризація, фактичний контроль в практиці ОВС.

 

План:

1. Первинні бухгалтерські документи, їх класифікація.

2. Складання бухгалтерських документів, їх зберігання, втрата та знищення.

3. Синтетичний і аналітичний облік, їх взаємні зв'язки.  

4. Методи документального аналізу.

5. Використання показників і даних бухгалтерського обліку в юридичній практиці.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони і підзаконні правові акти:

4, 5, 6, 8-30, 32-41, 69, 72, 73, 77.

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій та інші дидактичні й методичні матеріали:

1 - 7,  8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27,  29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44

ТЕМА 3. УЧАСТЬ ФАХІВЦЯ-БУХГАЛТЕРА У СЛІДЧИХ (СУДОВИХ) ДІЯХ

Читається лекція – 2 год

Семінарське заняття – 2 год

Самостійна робота – 6 год

 

Ключові слова та поняття: спеціаліст-бухгалтер, спеціальні бухгалтерські знання, допомога спеціаліста-бухгалтера, консультація спеціаліста-бухгалтера,  профілактична діяльність спеціаліста-бухгалтера.

 

План:

1. Непроцесуальні форми використання спеціальних бухгалтерських знань.

2. Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх значення.

3. Участь спеціаліста-бухгалтера у проведенні окремих слідчих дій.

4. Використання допомоги спеціаліста-бухгалтера у профілактичній діяльності при проведенні слідчих дій.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони і підзаконні правові акти:

3, 5, 10, 11-14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32-41, 70-81

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій та інші дидактичні й методичні матеріали:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42.

ТЕМА №4. Інвентаризація та РЕВІЗІЯ ЯК основні ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ правоПОРУШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКій ДІЯЛЬНОСТІ

Читається лекція – 4 год

Семінарське заняття –2 год

Практичне заняття – 2 год

Самостійна робота  – 6 год

 

Ключові слова: контроль, інвентаризація, повторна інвентаризація, ревізія, первинна ревізія, повторна ревізія, суцільна та вибіркова ревізія, комплексна ревізія, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, акт документальної ревізії.

 

План:

1. Сутність і види фінансово-господарського контролю.

2. Завдання, порядок призначення і проведення інвентаризації, документальне оформлення її результатів.

3. Завдання, порядок призначення і проведення документальної ревізії, документальне оформлення її результатів.

4. Відмінність між інвентаризацією та документальною ревізією.

5. Реалізація результатів інвентаризації та документальної ревізії в практиці ОВС.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони і підзаконні правові акти:

2, 6, 8, 10-14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32-41, 70-89

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій та інші дидактичні й методичні матеріали:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 21, 22, 24, 30, 34, 36, 37, 38,  39, 40, 44.


ТЕМА №5. ІНШІ ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Читається лекція – 2 год

Семінарське заняття – 2 год

Самостійна робота – 6 год

Ключові слова: фінансовий контроль, аудит, аудитор, метод аудиторської діяльності, аудиторська фірма, поточний аудит, запобіжний аудит, акт аудитора, документальна перевірка, планова та позапланова перевірка, комплексна перевірка, камеральна перевірка, фінансовий моніторинг.

 

План:

1. Аудит як форма фінансового контролю. Взаємодія аудитора (аудиторської служби) із слідчими органами.

2. Документальна перевірка органами податкової служби як форма контролю за дотриманням податкового законодавства.

3. Фінансовий моніторинг як сукупність заходів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 341;