ТЕМА №6. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗАПрактичне заняття – 2 год

Завдання 1

Вихідні дані

До суду звернулось підприємство «Вівастрол» з позовом про визнання його прав на частину будинку. Спорудження цього будинку протягом трьох років проводилось підприємством «Будсервіс», а інвестування — підприємством «Вівастрол».

Після розгляду справи в суді за клопотанням однієї зі сторін суддею була призначена експертиза, на вирішення якої були поставлені такі питання:

1. Визначити фактичну вартість будинку.

2. На підставі наданих документів визначити, чи проводило підприємство «Вівастрол» інвестування даного будинку і в яких розмірах.

Завдання

1. Визначити вид призначеної експертизи.

Завдання 2

Вихідні дані

До державної експертної установи для проведення судово-бухгалтерської експертизи надійшли матеріали кримінальної справи № 0008623 при постанові слідчого відділу податкової міліції ДПА в м. Дніпропетровська Смирнова В.В., в якій на вирішення експертизи поставлені такі питання:

1. Чи є доцільним та економічно обґрунтованим укладення підприємством «Вівастрол» договору № 2 від 07.10.2008р. з комерційною фірмою «Свілс»?

2. Хто з посадових осіб підприємства «Вівастрол» та в якій мірі є відповідальним за проведення господарських операцій?

3. Чи підтверджуються документально висновки ревізорів (акт перевірки № 22/2-96 від 28.01.2009р.) щодо донарахування підприємству «Вівастрол» податку на прибуток в сумі 60 тис. грн. за 2009 р.?

Завдання

1. Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. Пояснити чому.

2. За питаннями, поставленими у межах компетенції експерта-бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити.

 

Завдання 3

Вихідні дані

На вирішення експерту-бухгалтеру державної установи (ухвала суду Дніпровського району м. Дніпропетровська Іванова М.М. по кримінальній справі № 08-327) були поставлені такі питання:

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (акт КРСУ від 10.04.2009р.) щодо встановлення нестачі грошових коштів у касі підприємства «Фарнас» станом на 10.02.2010 р.?

На дослідження експерту були надані матеріали кримінальної справи в одному томі.

Експертом у визначені строки було заявлено клопотання про надання додатково матеріалів: постанови Кабінету Міністрів України та накази Міністерства фінансів України за перший квар­тал 2010 р.

Завдання

1. Визначити, чи можливо за наданими документами відповісти на поставлене запитання. Пояснити чому.

2. Чи правильно складено клопотання щодо об’єктів дослідження?

Завдання4.

Вихідні дані

Відповідно до постанови слідчого прокуратури м. Дніпропетровська експерту-бухгалтеру були поставлені такі питання:

Перевірити правильність застосування розцінок під час розрахунку нарядів бригади каменярів.

Установити, чи обґрунтовано складений кошторис на будівництво школи.

Визначити компетентність ревізорів, які склали акт ревізії № 382 від 05.05.2009 р. про встановлення лишків станом на 01.05.2009 р. на підприємстві «Ценз».

Завдання

Визначити, які з питань належать до компетенції експертів інших спеціальностей.

Визначити питання, що виходять за межі компетенції експерта-бухгалтера, але можуть бути переформульовані у відповідності з п. 33 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз (наказ Мін’юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5). Переформулюйте ці питання.

 

Завдання 5.

Вихідні дані

 

Згідно з актом перевірки № 25 від 10.01.2009 р., складеним ревізорами ДПІ у Індустріальному районі м. Дніпропетровська, підприємству «Дентал-А» донараховано прибуткового податку з громадян у сумі 3000 грн. за 2008р., внесків до Пенсійного фонду України — у розмірі 4000 грн. за цей же період.

На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі питання:

1. Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки № 25 від 10.01.2009 р. щодо донарахувань за 2008р. прибуткового податку в сумі 3000 грн. та внесків до Пенсійного фонду України — 4000 грн?

На дослідження надані матеріали:

Ø відомості нарахування заробітної плати по підприємству «Ден тал-А» за 2008—2009 р.р.

 

Завдання

1. Визначити, чи можливо за наданими на дослідження документами відповісти на поставлене слідчим запитання.

2. У разі необхідності скласти перелік документів, необхідних для вирішення поставленого питання, та оформити клопотання про надання додаткових документів.

Завдання 6

Вихідні дані

На дослідження судовому експерту-бухгалтеру поставлене таке запитання:

1. Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей на підприємстві «Фарнас» станом на 01.11.2009 р.?

На дослідження експерту надані всі необхідні документи.

У ході дослідження експертом встановлено, що інвентаризація ТМЦ проводилась на даному підприємстві станом на 01.01.2009 р., а також на 01.11.2009 р.

На підставі наданих на дослідження первинних документів експертом розрахований обліковий залишок ТМЦ станом на 01.11.2009 р. Після зіставлення облікового залишку з даними фактичного залишку експертом виявлені лишки ТМЦ станом на 01.11.2009 р.

Завдання

1. Сформулюйте висновок, який випливає з проведеного дослідження.

Завдання 7

Вихідні дані

Для проведення судово-бухгалтерської експертизи 03.03.2001 р. до державної експертної установи надійшла постанова прокурора Дніпропетровської області Галан Н.П.

На вирішення експертизи поставлені такі запитання:

1. Чи підтверджується документально придбання в грудні 2009 р. підприємством «Олімп» комп’ютера за договором купів­лі-продажу № 42 від 01.08.2009 р. за накладною № 20 від 12.08.2009 р. на загальну суму 2200 грн?

2. Чи відповідно до чинного законодавства складена накладна № 20 від 12.08.2009 р.?

Для проведення дослідження експерту надані:

Ø головна книга корпорації «Олімп» за 2009р;

Ø касова книга корпорації «Олімп» за 2009р.

Експертом 05.03.2010 р. було заявлене клопотання про надання необхідних матеріалів.

Завдання

1.Визначити перелік документів, необхідних для відповіді на поставлені запитання, та оформити клопотання.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 345; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ