Змістовий модуль 3. Гігієнічні основи здорового розвитку дітей та підлітків. Гігієнічні основи діяльності лікувально-профілактичних закладів, охорони праці в медицині 5 страница212. Значення мікроелемента йоду для організму:

А. Надмірні концентрації сприяють розвитку у людини флюорозу

В. Недостатні концентрації сприяють розвитку у людини сечокислого діатезу

С. Бере участь в синтезі адреналіну

D. Недостатнє надходження йоду веде до гіпофункції щитовидної залози

Е. Бере участь в синтезі ацетілхоліну

 

213. Значення мікроелемента йоду для організму:

А. Надмірні концентрації сприяють розвитку у людини флюорозу

В. Недостатні концентрації сприяють розвитку у людинисечокислого діатезу

С. Входить до складу гормону щитовидної залози тироксину

D. Надмірне надходження йоду веде до гіпофункції щитовидної залози

Е. Бере участь в синтезі ацетілхоліну

 

214. В яких районах переважно зустрічається ендемічний зоб?

А. Гірські місцевості, віддаленні від моря

В. Степові райони, мало віддаленні від моря

С. Густонаселенні райони

D. Рідконаселенні райони

Е. Узбережжя моря

 

215. В склад якого гормону входить мікроелемент йод?

А. Адреналін

В. Тироксин

С. Інсулін

D. Кортизон

Е. Вазопресин

 

216. Заходи профілактики ендемічного зобу :

А. Йодування води

В. Фторування води

С. Вживання продуктів моря

D. Вживання молочних продуктів

Е. Додавання в їжу фториду натрію

 

217. Норматив вмісту йоду в питній воді:

А. До 20 мкг/дм3

В. 1 мг/дм3

С. 100-120 мкг/дм3

D. 5 мг/дм3

Е. Не нормується

 

218. До чого може привести недостатнє надходження йоду в організм?

А. До розвитку гіпофункції щитовидної залози

В. До ішемічної хвороби серця

С. До кахексії

D. До гіповітамінозу «С»

Е. До базедової хвороби

 

219. До чого може привести недостатнє надходження йоду в організм?

А. До ниркової недостатності

В. До ішемічної хвороби серця

С. До кахексії

D. До мікседеми

Е. До базедової хвороби.

 

220. До чого може привести недостатнє надходження йоду в організм дітей?

А. До кахексії

В. До кретинізму;

С. До міокардіопатії

D. До рахіту

Е. До сколіозу

 

221. Основне джерело надходження йоду в організм:

А. Ендогенний синтез

В. Повітря

С. Вода

D. Їжа

Е. Обмінні процеси в організмі

 

222. Аналіз води водопровідної (III-го кліматичного району): загальна жорсткість - 7 мг.экв/л, сухий залишок - 1000 мг/л, рН - 6,5-8,5, фтор 1,2 мг/л. Дайте гігієнічний висновок:

А. Вода не відповідає ГОСТу «Вода питна»

В. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

С. Кількість фтору у воді перевищує допустиму величину

D. Кількість фтору нижча за норму

Е.Загальна жорсткість перевищує гранично допустиму

 

223. Оцініть якість води водопровідної в IV-го кліматичного району: запах - 2 бали, загальна жорсткість - 6 мг-экв/л, сухий залишок – 900мг/л, фтор - 1,2мг/л:

А. Всі показники перевищують допустимі по ГОСТу

В. Вміст фтору нижче нормованої величини

С. Вміст фтору вище нормованої величини

D. Сухий залишок вище за допустиму величину

Е. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

 

224. Вода питна водопровідна I-го кліматичного району. Оцініть якість питної води:

загальна жорсткість - 5 мг-экв/л, сухий залишок – 800мг/л, хлориди -200 мг/л:

А. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

В. Вода не відповідає ГОСТу «Вода питна»

С. Загальна жорсткість нижча за норму

D. Сухий залишок нижче за норму

Е. Вміст хлоридів нижчий за норму

 

225. Вода питна водопровідна II-го кліматичного району. Оцініть якість питної води: вміст фтору - 1,5 мг/л, органолептичні властивості відповідають ГОСТу «Вода питна» рН - в межах 6,5 - 8,5; сухий залищок – 1000 мг/л, хлориди 300мг/л,

сульфати – 400 мг/л:

А. Вода не відповідає ГОСТу «Вода питна»

В. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

С. рН перевищує допустимі величини

D. Вміст фтору перевищує допустиме

Е. Вміст фтору недостатній

 

226. .Вода водопровідна в III-му кліматичному районі: рН - 6,5-8,5 вміст фтору - 1,5мг/л, сухий залишок - 700мг/л, загальна жорсткість – 7 мг/л, сульфати - 500 мг/л. Оцініть якість питної води:

А. Вода відповідає за всіма показниками ГОСТу «Вода питна»

В. Вміст фтору перевищує допустиму величину

С. Вміст фтору нижчий за допустиму величину

D. рН нижче допустимого

Е. Вміст сульфатів нижчий за допустиму величину

227. Поняття про грунт:

А. Рихлий, поверхневий, родючий шар земної кори

В. Рихла материнська порода земної кори, переважаюча в даній місцевості

С. Грунт, що містить органічні речовини

D.Шар земної кори, на який розповсюджується діяльність людини

Е. Тверда оболонка землі, що містить воду

 

228. Поняття про грунт:

А. Тверда оболонка землі, що містить воду

В. Материнська порода земної кори, переважаюча в даній місцевості

С. Грунт, що містить органічні речовини

D. Шар земної кори, на який розповсюджується діяльність людини

Е. Самостійне природно-історичне тіло, що утворилося в результаті впливу грунтоутворюючих чинників і сукупної діяльності людини

 

229. Поняття про грунт:

А. Тверда оболонка землі, що сформувалася під впливом клімату

В. Материнська порода земної кори

С. Родючий шар земної кори

D. Рихлий, поверхневий шар земної кори

Е. Шар земної кори, на який розповсюджується діяльність людини

 

230. Грунтоутворюючий фактор:

А. Стічні води промислових підприємств

В. Мінеральні добрива, отрутохімікати

С. Клімат

D. Озоновий шар атмосфери

Е. Відходи промислових підприємств

 

231. Грунтоутворюючий фактор:

А. Стічні води промислових підприємств

В. Мінеральні добрива, отрутохімікати

С. Озоновий шар атмосфери

D. Вік материка

Е. Відходи промислових підприємств

 

232. Грунтоутворюючий фактор:

А. Тваринні організми

В. Стічні води промислових підприємств

С. Мінеральні добрива, отрутохімікати

D. Радіоактивні відходи промислових підприємств

Е. Всі відходи промислових підприємств

 

233. Грунтоутворюючий фактор:

А. Наявність корисних копалини

В. Стічні води промислових підприємств

С. Мінеральні добрива, отрутохімікати

D. Радіоактивні відходи промислових підприємств

Е. Рослинні організми

 

234. Грунтоутворюючий фактор:

А. Електричне і магнітне поле Землі

В. Рельєф місцевості

С. Стічні води промислових підприємств

D. Наявність корисних копалини

Е. Радіоактивні відходи промислових підприємств

 

235. Роль грунту як кліматоутворюючого фактору:

А. Тепловий режим грунту, що впливає на температуру приземного шару повітря

В. Тип грунту, що впливає на інсоляцію цього району

С. механічний склад грунту, що впливає на пилеутворення в повітрі

D. Тип грунту, що впливає на силу і напрям вітру в даній місцевості

Е. Стан грунту, що впливає на забруднення атмосферного повітря

 

236. Роль грунту як кліматоутворюючого фактору:

А. Механічний склад грунту, що впливає на пилеутворення в повітрі

В. Тип грунту, що впливає вплив на інсоляцію цього району

С. Заболоченість грунту, що збільшує вологість повітря;

D. Тип грунту, що впливає на силу і напрям вітру в даній місцевості

Е. Стан грунту, що впливає на забруднення атмосферного повітря

 

237. Джерела забруднення грунту мінеральними речовинами:

А. Крупні тваринницькі комплекси

В. Нафтопереробна промисловість

С. Атомні електростанції

D. Мінеральні добрива

Е. Харчова промисловість

 

238. Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

А. Стічні води металургійних підприємств

В. Кладовища, скотомогильники

С. Атомні електростанції

D. Мінеральні добрива

Е. Виробництво будівельних матеріалів

 

239. Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Виробництво будівельних матеріалів

С. Стічні води металургійних підприємств

D. Мінеральні добрива

Е. Атомні електростанції

 

240. Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

А. Виробництво будівельних матеріалів

В. Підприємства нафтової і нафтопереробної промисловості

С. Стічні води металургійних підприємств

D. Застосування отрутохімікатів в сільському господарстві

Е. Тваринницькі комплекси

 

241. Джерела забруднення грунту токсичними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Застосування отрутохімікатів в сільському господарстві

С. Тваринницькі комплекси

D. Мінеральні добрива

Е. Кладовища, скотомогильники

 

242. Джерела забруднення грунту радіоактивними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Нафтопереробна промисловість

С. Аварійні ситуації на АЕС

D. Фекально-господарська каналізація

Е. Відходи підприємств хімічної промисловості

 

243. Джерела забруднення грунту радіоактивними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Нафтопереробна промисловість

С. Станції радіолокацій

D. Фекально-господарська каналізація

Е. Відходи підприємств (об'єктів), що використовують радіоактивні речовини

 

244. Середня энергетична цінність 1 граму жирів (калоричний коефіцієнт (кал):

А - 4;

В - 6;

С - 7;

D - 8;

Е - 9.

 

245. Яка частина білків від добової калорійності раціону (%)?

А - 13;

В - 11;

С - 13;

D - 12;

Е - 15.

 

246. До якої професійної групи відносяться хірурги?

А. До першої, як і всі медпрацівники

В. До другої, як і середній і молодший медперсонал

С. До третьої (середня щодо важкості праця)

D. До четвертої (важка фізична праця)

Е. До п'ятої (надзвичайно емоційно напружена праця)

 

247. Потреба в енергії визначається:

А. По величині добових енерговитрат

В. По величині добової калорійності раціону

С. По величині добової потреби в білках

D. По величині добової потреби в жирах

Е. По величині добової потреби у вуглеводах

 

248. Назвіть метод визначення добових енерговитрат:

А. Опитово-табличний метод

В. Метод функціональної енергометрії

С. Метод непрямої енергометрії

D. Розрахунково-ваговий метод

Е. Хронометражно-табличний метод

 

 

249. Сутність методу непрямої енергометрії:

А. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності по величині життєвої ємкості легенів

В. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності за спеціальними таблицями

С. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності з допомогою спеціальних камер

D. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності по величині газообміну

Е. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності розрахунковим методом (з врахуванням статі, віку, маси тіла)

 

250. Величина основного обміну в середньому складає (кал):

А - 1000 - 1500

В - 1400 - 1700

С - 1000 - 2000

D - 1500 - 2000

Е - 1500 - 1800

 

251. Специфічно - динамічну дію їжі визначають:

А. По величині основного обміну

В. Ваговим методом

С. Розрахунковим методом

D. Хронометражним методом

Е. За антропометричними даними за допомогою таблиць

 

252. Частка простих сахарів в їх добовій кількості при раціональному харчуванні (не більш %):

А. Становить 40

В. Становить 35

С. Становить 45

D. Становить 50

Е. Становить 20.

 

253. До якої професійної групи відносяться медсестри?

А. До першої, як всі медпрацівники

В. До другої (легка щодо важкості праця)

С. До третьої, як і хірурги

D. До четвертої (важка фізична праця)

Е. До п'ятої (дуже важка фізична праця)

 

254. Яка з перерахованих ознак є принципом раціонального харчування?

А. В добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 55 % тваринного білку

В. Харчування має бути повноцінним в якісному відношенні

С. В добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 30 % рослинного жиру

D. Середня вага добового харчового раціону повинна складати 2,5-3 кг

Е. Харчування повинне задовольняти естетичні і органолептичні вимоги людини

 

255. Середня энергетична цінність 1 граму вуглеводів (калоричний коефіцієнт (кал):

А. Становить 6

В. Становить 8

С. Становить 4

D. Становить 7

Е. Становить 9

 

256. Величина основного обміну людини визначається:

А. Методом аліментарної енергометрії

В. Методом прямої енергометрії

С. Методом непрямої енергометрії

D. Ваговим методом

Е. Розрахунковим методом по таблицях

 

257. Середня величина основного обміну в чоловіків (кал):

А. Становить 1700

В. Становить 1500

С. Становить 1400

D. Становить 2000

Е. Становить 2700

 

258. Метод аліментарної енергометрії - це точний облік энергетичної цінності їжі і контролю маси тіла протягом:

А. 5 - 16 днів

В. Одного місяця

С. Одного тижня

D. Двох тижнів

Е. 25 - 26 днів

 

259. Недоліком методу прямої енергометрії являється:

А. Неточність (не враховує стать і вік)

В. Не дозволяє відтворити всі види трудової діяльності

С. Не дозволяє проводити хронометраж всіх видів діяльності

D. Не дозволяє проводити функціональні методи дослідження

Е. Неточність (не враховує масу тіла і інші індивідуальні особливості)

 

260. Розрахунок добової потреби в білках, жирах, вуглеводах проводять:

А. Ваговим методом

В. Хронометражним методом

С. За допомогою таблиць

D. За антропометричними показниками

Е. Хронометражно-табличним методом

 

261. Назвіть метод визначення добових енерговитрат:

А. Метод непрямої енергометрії

В. Метод прямої енергометрії

С. Метод функціональної енергометрії

D. Ваговий метод

Е. Розрахунковий - ваговий метод

 

262. Недоліком методу прямої енергометрії являється:

А. Неточність (не враховує пів і вік випробовуваний)

В. Неточність (не враховує масу тіла і інші індивідуальні особливості)

С. Не дозволяє відтворити всі види трудової діяльності

D. Не дозволяє врахувати вплив чинника виробничого і побутового середовища

Е. Трудомісткість і складність у виконанні

 

263. Специфічна динамічна дія їжі складає від величини основного обміну (%):

А. 5 - 10

В. 10 - 15

С. 5 - 15

D. 15 - 20

Е. 7 - 15

 

264. Назвіть метод визначення добових енерговитрат:

А. Розрахунковий - ваговий метод

В. Метод функціональної енергометрії

С. Метод респіраторної енергометрії

D. Метод непрямої енергометрії

Е. Ваговий метод

 

265. Чому у середньому дорівнює основний обмін у жінок (кал)?

А. Становить 1200

В. Становить 1400

С. Становить 1700

D. Становить 1000

Е. Становить 1500

 

266. Сутність методу прямої енергометрії:

А. Облік енергії, що виділяється організмом, за допомогою спеціальних камер

В. Облік енергії, що виділяється організмом, за допомогою спеціальних розрахункових таблиць

С. Облік енергії, що виділяється організмом, залежно від статі, віку і ваги

D. Облік енергії, що виділяється організмом, залежно від професійній діяльності

Е. Облік енергії, що виділяється організмом, залежно від статі, віку і професії

 

267. Правило ізодинамії - це:

А. Заміна одного продукту на інший за умови збереження його ваги

В. Заміна одного продукту на інший за умови рівноваги в їх складі тваринних білків

С. Заміна одного продукту на інший за умови рівноваги в їх складі рослинних жирів

D. Еквівалентність продуктів по їх хімічному складу

Е. Еквівалентність продуктів по їх енергетичній цінності

 

268. Якою повинна бути частка тваринного білку в їх добовій кількості при раціональному харчування?

А. 45 – 50%

В. 40%

С. 45%

D. 55%

Е. 55 – 60%

 

269. Яке має бути співвідношення Б: Ж: У в добовому харчовому раціоні дорослого працездатного населення ?

А. 1: 1: 4

В. 1: 1,2: 4,6

С. 1: 3: 5

D. 1: 1,6: 4,2

Е. 1: 1: 5,8

 

270. Надлишок білків (особливо тваринних) в харчовому раціоні небажаний, так як:

А. Надлишок білків призводить до порушення функцій білої крові (зокрема, до порушення фагоцитозу)

В. В організмі утворюється токсичний аміак і розвивається гнильна мікрофлора в кишечнику

С. В організмі утворюється токсичний сірководень і розвиваються процеси бродіння в кишечнику

D. Надлишок білка трансформується в жири

Е. Надлишок білка трансформується у вуглеводи, що приводить до розвитку гіперглікемії

 

271. Частка рослинних жирів в їх добовій кількості при раціональному харчування (%):

А. Становить 35

В. Становить 20 - 25

С. Становить 10

D. Становить 45

Е. Становить 30

 

272. Добові енерговитрати складаються з:

А. Енергії основного обміну і енергії м´язової і розумової діяльності

В. Енергії основного обміну, специфічно-динамічної дії їжі і енергії нервово-м´язової діяльності

С. Енергії основного обміну і енергії, що вивільняється при розпаді в циклі Кребса білків, жирів і вуглеводів

D. Енергії основного обміну і енергії специфічно-динамічного дії їжі

Е. Енергії основного обміну і енергії м´язової і нервово-м´язової діяльності

 

273. Яка з перерахованих озна є принципом раціонального харчування?

А. Харчування (їжа) повинна заповнювати енерговитрати

В. Їжа повинна задовольняти естетичні і органолептичні вимоги людини

С. Добовий харчовий раціон повинен мати вагу в межах 2,5 - 3 кг

D. В добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 55 % тварин білків

Е. В  добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 30 % рослинних жирів

 

274. Основний обмін залежить від:

А. Маси тіла, росту і кліматичної зони мешкання

В. Маси тіла, росту і характеру трудової діяльності

С. Маси тіла, віку,статі і росту

D. Віку, статі і характеру трудової діяльності

Е. Віку, статі і кліматичної зони мешкання


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 113;