Змістовий модуль 3. Гігієнічні основи здорового розвитку дітей та підлітків. Гігієнічні основи діяльності лікувально-профілактичних закладів, охорони праці в медицині 1 страницаNbsp;

Запорізький державний медичний університет

Кафедра загальної гігієни та екології

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

Збірник тестів

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Для підготовки студентів 2 курсу медичного факультету

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « Фізична терапія, ерготерапія »

Запоріжжя – 201 8


ЗБІРНИК ТЕСТІВ до практичних занять для студентів підготовлено згідно матеріалів, розроблених викладацьким складом кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету відповідно до програми навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів II курсу – бакалаврів медицини за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія».

 

Авторський колектив:

завідувач кафедри, доцент, к.мед.н. Севальнєв А.І., д.мед.н., професор Гребняк М.П.;

доценти: к.мед.н. Федорченко Р.А., к.мед.н. Куцак А.В., к.мед.н. Шаравара Л.П., к.мед.н. Кірсанова О.В., к.мед.н. Сушко Ю.Д., к.мед.н. Торгун В.П.;

старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А. ;

асистент Волкова Ю.В.

 

 

Збірник тестових завдань

затверджено на засіданні

кафедри гігієни та екології  ЗДМУ

від 27.08.2018 р., протокол № 1

Змі с товий модуль 1. Г ігієнічне значення навколишнього середовища та методи його гігієнічного дослідження

1. Дати визначення «гігієни»?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів. 

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

 

2. Що таке «екологія»?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів. 

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

 

3. Що таке екологія людини?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів. 

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

 

4. Що таке навколишнє середовище?

A. Сукупність сил і явищ природи

B.Діяльність людини

C. Сукупність всіх матеріальних тіл, сил та явищ природи, її речовина і простір, вся діяльність людини, що виявляють вплив на людину та її господарство

D. Склад компонентів природи

E. Сукупність всіх матеріальних тіл 

 

5. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Перший закон полягає в тому:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

 

6. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Другий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

 

7. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Третій закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

 

8. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Четвертий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

9. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. П’ятий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B. Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного навколишнього середовища на здоров’я людини

 

10. З метою дослідження навколишнього середовища обирають методи?

A. Натурного експерименту

B. Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи

C. Епідеміологічний метод

D. Метод експериментального дослідження

E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

 

11. З метою вивчення впливу навколишнього середовища на організм і здоров’я людини обирають методи:

A. Натурного експерименту

B. Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи

C. Епідеміологічний метод

D. Методи експериментального дослідження та методи натурального спостереження

E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

 

12. Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є: 

A. Санітарна експертиза 

B. Санітарно-статистичні дослідження

C. Санітарне обстеження 

D. Санітарне спостереження 

E. Лабораторний гігієнічний експеримент 

 

13. Що таке гігієнічний норматив?

A. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним або безпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

B. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я дорослої людини

C. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я чутливих осіб

D. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для здоров’я людей

E. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

 

14. Що таке санітарія?

A. Наука, яка вивчає санітарні правила та норми

B. Практичне застосування обгрунтованих гігієгічною наукою нормативів, санітарних правил та рекомендацій, спрямованих на поліпшення умов праці, побуту, відпочинку і зміцнення здоров’я населення

C. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

D. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

E. Наука, яка вивчає навколишнє середовище

 

15. В залежності від об’єктів, на яких проводяться санітарні заходи розрізняють наступні види санітарії:

A. Комунальну

B. Виробничу

C. Житлово-комунальну, виробничу, харчову та шкільну

D. Шкільну

E.Харчову

 

16. Назвіть засновника сучасної експериментальної гігієни:

A. О.С.Прауснітц

B. А.Фойчт

C. Ф.Естерлен

D. М.Рубнер

E.М.Петенкофер

 

17. Які хвороби вперше були описані в 1700 році професором клінічної медицини Падуанського університету Бернандіно Рамаціні:

A. Інфекційні хвороби

B. Професійні хвороби

C. Хвороби, що пов’язані з вживанням харчових продуктів

D. Хвороби, що пов’язані з вживанням неякісної води

E.Дитячі хвороби

 

18. В якій країні світу вперше були видані закони про обстеження стану фабрик, про заборону праці дітей та підлітків:

A. Росії

B. Італії

C. Україні

D. Англії

E. Франції

 

19. Назвіть першого в Україні гігієніста-академіка, автора української медичної термінології, української номенклатури хвороб і причин смерті, автора книги «Їжа та здоров’я людини»:

A. О.В.Корчак-Чепурківський

B. В.Д.Орлов

C. П.І.Барабанник

D. Р.Д.Габович

E. К.Е.Добровольський

 

20. Першу кафедру гігієни Петербурзької медико-хірургічної академії очолив професор, який заснував журнал «Здоров’я», створив гігієнічну лабораторію для експериментальних досліджень:

A. Г.В.Хлопін

B. Л.В.Громашевський

C. І.І.Мечніков

D. О.П.Доброславін

E. І.М.Сєченов

 

21.Один із блискучих організаторів санітарної служби, видатний учений у галузі комунальної гігієни, організатор та засновник в Україні журнала «Профілактична медицина» основоположник створення санітарно-епідеміологічних станцій був:

A. О.М.Марзєєв

B. Л.В.Громашевський

C. І.І.Мечніков

D. О.П.Доброславін

E. І.М.Сєченов

 

22.Здібний і талановитий організатор, високоерудований учений, який визначив закономірності залежності токсичності отрутохімікатів від їх хімічної структури, опрацював гігієнічну класифікацію пестицидів і наукові основи гігієнічної оцінки нових препаратів:

A. О.М.Марзєєв

B. Л.В.Громашевський

C. Л.І.Медвідь

D. О.П.Доброславін

E. І.М.Сєченов

 

23. Визначте, що розуміють під широкою системою державних, громадських та медичних заходів, що направлені на збереження та зміцнення здоров’я людей, на виховання здорового молодого покоління, на підвищення працездатності та продовження активного життя:

A. Гігієну

B. Профілактику

C. Санітарію

D. Епідеміологію

E. Екологія

 

24. Заходи щодо попередження захворювань у здорових людей або загострень, ускладнень та рецидивів у хворих бувають:

A. Суспільними

B. Особистими

C. Комплексними

D. Вибірковими

E. Суспільними та особистими

 

25. Заходи, які забезпечують право людини на працю, житло, відпочинок, безкоштовне навчання, лікування, пенсійне забезпечення, які дозволяють людині гармонійно розвиватися фізично та духовно, зберігати здоров’я та працездатність вирішує:

A. Суспільна профілактика

B. Особиста профілактика

C. Комплексна профілактика

D. Вибіркова профілактика

E. Суспільна та особиста профілактика

 

26. Боротьба з перевантаженням нервової та інших систем, порушеннями режиму праці, відпочинку, харчування, гіподинамією, вживанням алкоголю та тютюнопалінням об’єднує заходи:

A. Суспільної профілактики

B. Особистої профілактики

C. Комплексної профілактики

D. Вибіркової профілактики

E. Суспільної та особистої профілактики

 

27. Однією з найстаріших гігієнічних кафедр в Україні була кафедра загальної гігієни в Київському медичному інституті. З 1841 р. вона надійшла до складу 10 основних кафедр медичного факультету КУ. Ідея створення кафедри належала:

A. М.І.Пирогову

B. В.Д.Орлову

C. П.І.Барабаннику

D. Р.Д.Габовичу

E. К.Е.Добровольському

 

28. Для вирішення завдань гігієни та санітарії розроблені комплекси специфічних методів. Вкажіть їх?

A. Епідеміологічний метод

B. Метод санітарного обстеження

C. Метод санітарної експертизи та гігієнічного експерименту

D. Метод санітарної освіти, гігієнічного виховання та навчання

Е. Всі перелічені

 

29. Що таке методологія?

A. Це вчення про метод наукового дослідження

B. Це шляхи та засоби наукового пізнання дійсності

C. Це шляхи та засоби пізнання теоретичної та практичної діяльності

D. Все перелічене

Е. Це встановлення істини

 

30. Скільки розрізняють специфічних для гігієни методів дослідження?

A. Існує 10 специфічних для гігієни методів дослідження

B. Існує 3 специфічних для гігієни методів дослідження

C. Існує 5 специфічних для гігієни методів дослідження

D. Існує 7 специфічних для гігієни методів дослідження

Е. Існує 15 специфічних для гігієни методів дослідження

 

31. Що таке загальнопатологічне поняття здоров’я?

A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

B. Здоров’я групи людей, популяції, населення

C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення

D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

 

32. Що таке індивідуальне теоретичне здоров’я?

A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

B. Здоров’я окремої людини

C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення

D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

 

33. Що таке «популяційне» поняття здоров’я?

A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

B. Здоров’я окремої людини

C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення

D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

 

34. Що таке індивідуальне фактичне здоров’я?

А. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

B. Здоров’я окремої людини

C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення

D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

Е. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

 

35. Вкажіть, які групи показників можуть бути використані для характеристики здоров’я?

A. Медичні показники та показники психічного благополуччя

В. Медичні показники, показники соціального та психічного благополуччя 

C. Показники психічного благополуччя

D. Медичні показники та показники соціального благополуччя

Е. Показники соціального та психічного благополуччя 

 

36. Які показники слід віднести до групи медичних показників?


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 69;