Змістовий модуль 3. Гігієнічні основи здорового розвитку дітей та підлітків. Гігієнічні основи діяльності лікувально-профілактичних закладів, охорони праці в медицині 9 страницаD. Захворювання, що виникло під впливом шкідливості, що має місце в даній профеcії

E. Захворювання, що виникло в результаті аварійної ситуації на виробництві

 

 

458. Раціоналізація трудового процесу передбачає:

A. Повну автоматизацію виробництва

B. Збільшення темпу роботи

C. Повну механізацію виробництва

D. Боротьбу з професійними шкідливими чинниками виробничого середовища

E. Сприятливий ритм роботи

 

459. Від чого залежить перелік додаткових методів дослідження організму працюючих при проведенні періодичних медичних оглядів?

A. Від статі і віку працюючого

B. Від стану імунного статусу працюючого

C. Від стажу роботи в даній професії

D. Від статі, віку і стажу роботи в даній професії

E. Від професійних шкідливостей, впливаючих на організм працюючих

 

460. Прояв тренованості з боку респіраторної системи при періодичному фізичному навантаженні:

A. Збільшується ЖЕЛ і зменшується частота дихання

B. Зменшується частота дихання, збільшується його глибина

C. Зменшується ЖЕЛ, частішає дихання

D. Зменшується ЖЕЛ, зменшується глибина дихання

E. Частішає дихання, зменшується його глибина

 

461. У комп'ютерному залі науково-дослідного сектора політехнічного інституту робочі місця лаборантів-операторів розташовані біля передніх панелей моніторів. Під впливом електромагнітних хвиль надвисокої частоти оператори знаходяться цілий робочий день. Особливу небезпеку представляє дія електромагнітних хвиль вказаного діапазону частот великої інтенсивності на:

A. Зоровий аналізатор

B. Слуховий аналізатор

C. Тактильную чутливість

D. Ольфакторний аналізатор

E. Больову чутливість

 

462. Періодичність проведення періодичних медичних оглядів робітників:

A. Не рідше 1 разу на 6 місяців

B. Залежить від стажу роботи в даній професії

C. Залежить від умов середовища, впливаючих на організм працюючого

D. Залежить від віку працюючого в даній професії

E. Не рідше 1 разу на рік

 

463. Яке фізіологічне значення має раціональний ритм роботи

A. Підвищує працездатність, знижує утомленість

B. Сприяє концентрації уваги

C. Підвищує окислювально-відновні процеси в организмі

D. Сприяє розвитку процесів охоронного гальмування в ЦНС

E. Жоден з вище перерахованих

 

464. Які показники використовуються для визначення енерговитрат:

A. Споживання кисню (л/хв.)

B. Коефіцієнт перерахунку л/хв. в кал/хв

C. Потужність виконаної роботи (вт)

D. Об'єм виконаної роботи (кГм)

E. Частота серцевих скорочень

 

465. Стомленість - це:

A. Об'єктивний процес, що характеризується зниженням працездатності

B. Об'єктивний процес, пов'язаний із закінченням будь-якого виду роботи

C. Суб'єктивне відчуття, пов'язане із закінченням будь-якого виду роботи

D. Об'єктивне відчуття, що виникає у людини при виконанні не цікавої, нетворчої роботи

E. Суб'єктивний вираз процесів, що об'єктивно відбуваються в організмі, при стомленні

 

466. Мета періодичних медоглядів робітників:

A. Виявити наявність хронічних захворювань

B. Визначити рівень фізичного розвитку (відхилення від середніх величин)

C. Визначити рівень опірності організму шкідливим виробничим чинникам

D. Визначити групу здоров'я працюючих

E. Виявити початкові ознаки зміни стану здоров'я під впливом виробничих шкідливостей

 

467. Професія, що вимагає високого фізичного навантаження, протипоказана підліткам, які мають:

A. Хронічний тонзиліт з частими загостреннями

B. Функціональні зрушення серцево-судинної системи

C. Значну емоційну лабільність

D. Виражений гіпергідроз, акроцианоз

E. Низький рівень фізичного розвитку, органічна ураження серця, функціональні вади серцево-судинної системи

 

468. Прояв тренованості при розумовій роботі:

A. Оптимізація процесів збудження

B. Поліпшення всіх показників діяльності серцево-судинної системи

C. Поліпшення зору

D. Поліпшення всіх показників дихальної і нервово-м'язової систем

E. Підвищення уваги

 

469. Мета попередніх медоглядів працiвникiв:

A. Встановити наявність (відсутність) чинників ризику

B. Визначити ступінь резистентності організму

C. Виявити протипоказання для роботи в даній професії

D. Виявити початкові ознаки будь-якої патології

E. Визначити групу здоров'я

 

470. Якими ергономічними показниками можна оцінити працю вантажника, який протягом зміни переміщає деталі масою 5 кг кожна з висоти 0,5 м від підлоги?

A. Переважним навантаженням на верхні кінцівки

B. Максимальною величиною переміщуваного вантажу в кг, кількість підйомів і опускань вантажу за зміну

C. Переважним навантаженням на нижні кінцівки

D. Щільністю робочого часу

E. Емоційним напруженням

 

471. Зміни в крові при важкій фізичній роботі:

A. Зменшення в'язкості крові

B. Підвищення числа еритроцитів і різке зниження кількості лейкоцитів

C. Зниження кількості еритроцитів

D. Різке зниження рівня гемоглобіну

E. Підвищення числа еритроцитів і рівня гемоглобіну

 

472. Періодичні медичні огляди працюючих - це:

A. Медогляди, що проводяться перед виконанням роботи в періодично виникаючих аварійних ситуаціях

B. Медогляди, що проводяться при відборі в певну професію зі встановленою періодичністю

C. Медогляди, що проводяться протягом всієї професійної діяльності, зі встановленою періодичністю

D. Медогляди на здоровпункті підприємства, що проводяться з певною періодичністю

E. Медогляди, що проводяться під час вступу на роботу з певною періодичністю

 

473. Поняття хронічне професійне захворювання:

A. Захворювання, що виникає під впливом професійних шкідливостей і яке вимагає тривалого стаціонарного лікування

B. Захворювання, що виникає під впливом професійних шкідливостей і яке вимагає переведення працюючого на інвалідність

C. Захворювання, що виникає під впливом професійних шкідливостей і що характеризується тривалим розвитком патологічного процесу

D. Захворювання, що виникає після багатократної і тривалої (більш 1 роки) дії професійних шкідливостей

E. Захворювання, що виникає в результаті тривалої дії професійних шкідливостей і яке професійної реабілітації

 

474. Працівника промпредпріятія у разі підозри на профзахворювання направляють до спеціалізованої лікувально-профілактичної установи для встановлення остаточного діагнозу. Хто здійснює ці функції:

A. Керівник підприємства

B. Санітарно-епідеміологічна станція

C. Лікувально-профілактична установа направляє працівника на консультацію до профпатолога міста (області), а останній - до спеціалізованої лікувально-профілактичної установи

D. Цеховий лікар спільно з профпатологом МСЧ направляє працюючого на санітарно-курортне лікування

E. Жоден з перерахованих

 

475. Класифікація праці по ступеню тяжкості і напруженості:

A. Чотири категорії: 1- праця дуже легка, дуже напружена; 2- праця легка, напружена; 3- праця середньої тяжкості, мало напружений; 4- праця важка, не напружена

B. Чотири категорії: 1 праця легка, не напружена; 2- праця середньої тяжкості, мало напружений; 3- праця важка, напружена;4-труд дуже важкий, дуже напружений

C. Три категорії: 1- праця легка, мало напружена; 2- праця середньої тяжкості, напружений; 3- праця важка, дуже напружена

D. Чотири категорії: 1- праця дуже легка, не напружена; 2- праця легка, мало напружена; 3- праця середньої тяжкості, напружений; 4- праця дуже важка, дуже напружена

E. Чотири категорії: 1- праця важка, не напружена; 2- праця середньої тяжкості, мало напружений; 3- праця важка, напружена; 4- праця дуже важка, дуже напружена

 

476. Напруженість праці - це:

A. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку для координації діяльності нервово-м'язового апарату

B. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку по отриманню і аналізу інформації

C. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку для координації діяльності серцево-судинної системи

D. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку по координації діяльності дихальної системи

E. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку для координації навантаження на кровоносну систему організму.

 

477. Основа трудової діяльності людини:

A. Вироблення умовних рефлексів

B. Вироблення і закріплення процесів внутрішнього охоронного гальмування в центральній нервовій системі

C. Вироблення і закріплення процесів робочого збудження в корі головного мозку

D. Вироблення і закріплення динамічного стереотипу як засоби пристосування

Е. Вироблення і закріплення координованих процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі

 

478. Підліток П., 16 років, після закінчення 9 класів освоює професію маляра в будівельному професійно-технічному училищі. Лікар підліткового кабінету, куди направлений підліток для вирішення питання щодо його професійної придатності, повинен враховувати:

A. Фізичний розвиток підлітка

B. Санітарну характеристику професії

C. Санітарну характеристику професії і вимоги до даної професії

D. Функціональні показники організму

E. Ендокринні зміни в організмі

 

479. Як визначити споживання кисню при роботі?

A. За допомогою номограми по частоті пульсу

B. За допомогою номограм по величині енерговитрат

C. Розрахунковим способом (по величині пульсу і ЖЕЛ)

D. За допомогою номограм по величині ЖЕЛ

E. Розрахунковим способом (по величині пульсу і енерговитрат)

 

480. Тяжкість праці - це:

A. Навантаження на організм при праці, що вимагає м'язових зусиль і відповідного енергетичного забезпечення

B. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все серцево-судинної системи

C. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все ЦНС дихальної системи

D. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все дихальної системи

E. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все периферичної нервової системи

 

481. Стан яких аналізаторів необхідно оцінювати під час проведення професійного відбору підлітків:

A. Функції пам'яті, уваги, мислення

B. Зорового, слухового, тактильного, мускульного

C. Властивості основних нервових процесів

D. Слухового, мускульного, зорового

E. Функції мислення, структура особи

 

482. При дихальному коефіцієнті, рівному 0,8 - робота проводиться за рахунок енергії окислення:

A. Жирів і вуглеводів

B. Білків і жирів

C. Вуглеводів

D. Білків

E. Жирів

 

483. Витривалість - це:

A. Інтегральний показник, що встановлює залежність між максимальною м'язовою силою і часом утримання 3/4 від її величини

B. Інтегральний показник, що встановлює залежність між максимальною м'язовою силою і периферичним опором судин кисті

C. Час (сек.) утримання за допомогою динамометра 0,75 величини максимальної м'язової сили

D. Час (сек.) утримання за допомогою динамометра 0,25 величини максимальної м'язової сили

E. Час (сек.) утримання за допомогою динамометра 0,5 величини максимальної м'язової сили

 

484. Професійна шкідливість - це:

A. Чинник виробничого середовища, якій впливає на працюючого в процесі праці і має несприятливу дію на організм

B. Шкідливий чинник навколишнього середовища, якій має шкідливу дію на організм працюючого

C. Шкідливий чинник виробничого середовища, що робить шкідливий вплив на організм працюючого

D. Хімічні, фізичні і біологічні чинники навколишнього середовища (в т.ч. і виробничої), які мають несприятливу дію на організм

E. Комплекс чинників виробничого середовища, що приводить в певних умовах до інвалідизації працюючих

 

485. Які документи повинен підготувати цеховий терапевт при направленні робітника в інститут гігієни праці і профзахворювань для підтвердження (виключення) професійної патології

A. Загальну санітарну оцінку праці в даній професії

B. Перелік несприятливих чинників виробничого середовища

C. Перелік специфічних професійних чинників

D. Санітарну характеристику детальної професії, дані професійного маршруту, санітарно-гігієнічну характеристику праці

E. Характеристику трудового процесу

 

486. Прилад для визначення витривалості до статичного м'язового зусилля:

A. Становий динамометр

B. Спірометр

C. Вольтметр

D. Ручний динамометр

E. Номограма

 

487. Прояв тренованості серцево-судинної системи при періодичному фізичному навантаженні:

A. Збільшення ударного об'єму серця і зменшення частоти серцевих скорочень

B. Збільшення ударного об'єму серця і частоти серцевих скорочень

C. Зменшення ударного об'єму серця і почастішання пульсу

D. Підвищення утилізації кисню організмом і збільшення хвилинного об'єму серця

E. Збільшення хвилинного і ударного об'ємів серця, почастішання пульсу

 

488. Ким заповнюється екстрене повідомлення про одиничний випадок гострого профотруєння (профзахворювання)?

A. Лікувальною установою

B. Санепідстанцією

C. Керівником робіт

D. Адміністрацією підприємства

E. Профком підприємства

 

489. Стомлення - це:

A. Суб'єктивне вираження об'єктивних процесів, що відбуваються в організмі, під впливом трудової діяльності

B. Об'єктивний процес, що характеризується зниженням працездатності

C. Погіршення показників ЦНС під впливом інтенсивної трудової діяльності

D. Погіршення показників серцево-судинної системи під впливом інтенсивної трудової діяльності

E. Погіршення показників нервово-м'язового апарату під впливом інтенсивної трудової діяльності

 

490. Задача фізіології праці:

A. Нормування шкідливих виробничих чинників

B. Нормалізація і розробка оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих

C. Профілактика професійних захворювань і отруєнь

D. Боротьба з шумом і вібрацією на виробництві

E. Оптимізація виробничого мікроклімату

 

491. Попередні медогляди - це:

A. Щоденні (щотижневі) медогляди працюючих на здоровпункті

B. Медогляди громадян під час вступу на роботу

C. Медогляди, що проводяться перед виконанням роботи в аварійній ситуації

D. Медогляди працюючих (і громадян), що проводяться при небезпеці епідемій (грип і т.п.)

E. Медогляди, що проводяться протягом всієї професійної діяльності

 

492. Прояв тренованості нервово-м'язового апарату при періодичному фізичному навантаженні:

A. Зниження вмісту креатинфосфорної кислоти в м'язах

B. Збільшення витрати м'язової енергії на одиницю роботи

C. Зменшення маси м'язової тканини

D. Зниження вмісту глікогену і АТФ в м'язах

E. Підвищення вмісту глікогену і креатинфосфорної кислоти в м'язах

 

493. На чию адресу висилається екстрене повідомлення про випадок гострого профотруєння (профзахворювання)?

A. Профкому підприємства

B. Медсанчастини підприємства

C. Санепідстанції

D. Здоровпункту підприємства

E. Відділу охорони праці підприємства

 

494. Реакція серцево-судинної системи на фізичне навантаження:

A. Збільшення хвилинного і зниження ударного об'єму серця

B. Зниження тонусу судин

C. Значне підвищення діастоли і зниження пульсового тиску

D. Підвищення артеріального тиску систоли і збільшення пульсового тиску

E. Зниження хвилинного і ударного об'єму серця

 

495. М'язова сила - це:

A. Показник одноразової максимальної напруги кисті, що стискає динамометр

B. Середня величина з 2-х показань динамометра

C. Середня величина з 3-х показань динамометра

D. Найбільше з 3-х показань динамометра

E Більший з 2-х показань динамометра

 

496. Перевтома може привести до:

A. Зниженню резистентності організму до шкідливих дій зовнішнього середовища

B. Захворюванням шкіри і судин

C. Хворобам крові

D. До збільшення всіх показників серцево-судинної системи

E. До порушення функцій щитовидної залози

 

497. Перевтома - це:

A. Позамежне гальмування в клітках КГМ, пов'язане з виконанням нецікавої, не творчої роботи

B. Суб'єктивний вираження процесу стомлення (будь-якого ступеня)

C. Високий ступінь стомлення, що характеризується невідповідністю між витраченою і відновленою енергією

D. Суб'єктивний вираження дуже високого ступеня стомлення

E. Об'єктивний процес, пов'язаний з перенапруженням центральної нервової системи

 

498. При дихальному коефіцієнті, рівному 0,7 робота виконується за рахунок енергії окислення:

A. Жирів

B. Білків

C. Вуглеводів

D. Білків і вуглеводів

E. Білків і жирів

 

 

499. Мікроклімат термічної ділянки промпідприємства характеризується наступними параметрами: температура повітря робочої зони 420С, відносна вогкість повітря 65%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, радіаційна температура 100-1200С. З даними умовами праці найймовірніше може бути зв'язано:

A. Зниження працездатності

B. Локальна гіпертермія

C. Загальна гіпертермія з явищами теплового удару

D. Розвиток кардіосклерозу

E. Порушення функції виділення нирок

 

500. Як співвідносяться стомлення і утомленість за часом?

A. Відчуття утомленості завжди виникає після розвитку стомлення

B. Утомленість завжди передує стомленню

C. Стомлення плавно переходить в утомленість

D. Утомленість може передувати стомленню при виконанні монотонної нецікавої роботи

E. Утомленість різко змінюється стомленням

 

501. Дихальний коефіцієнт - це:

A. Процентне відношення виділеної вуглекислоти до об'єму спожитого кисню

B. Відношення виділеної вуглекислоти до об'єму спожитого кисню

C. Відношення спожитого кисню до об'єму виділеної вуглекислоти

D. Відношення об'ємів спожитого і виділеного кисню

E. Процентне відношення спожитої і виділеної вуглекислоти

 

502. Концентрація і стійкість уваги оцінюються:

A. За часом виконання завдання (сeк)

B. В умовних одиницях

C. В Гц

D. У відсотках

E. По кількості оброблених знаків

 

503. Поняття про гостре професійне отруєння:

A. Профзахворювання, що виникло після дії хімічного шкідливого чинника на протязі не більш 3-х діб


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 70;