Лінійне рівняння з двома змінними та його розв’язування№222.

1.  1) Як називають рівняння виду ax + by = c, де x та y — змінні, a, b і c — числа?

     2) Серед рівнянь а)–в) вказати лінійне рівняння з двома змінними.

а) 5x2 + y = 4;              б) 4x + 3y = 7;              в) xy = 9.

     Як називають у лінійному рівнянні (3–4):

     3) числа біля змінних;                       4) член, який не містить змінної?

     Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, у якому (5–7):

     5) один з коефіцієнтів дорівнює нулю:

а)x + 5y = 0;             б) x + 3y = 0;                в) x + 0y = 4.

     6) жоден з коефіцієнтів не дорівнює нулю:

а) 0x + 3y = 2;             б) 2x + 5y = 4;              в) 0x + 0y = 5.

     7) обидва коефіцієнти дорівнюють нулю:

а) 3x + 4y = 12;           б) 0x + 7y = 1;              в) 0x + 0y = 3.

     8) Як називають лінійне рівняння, у якому хоча б один з коефіцієнтів (один або обидва) не дорівнюють нулю?

     9) Як називають лінійні рівняння 2x + 0y = 3; 0x + 5y = 7; 4x – 5y = 2?

2.  Серед рівнянь а)–е) вказати три, які є (1–2):

     1) лінійними рівняннями з двома змінними:

а) x2 – 3x = y;               б) xy + 5x = 4;              в) x – 3y = 2;
г) x + 0y = 9;                д) x + 5y2 = 7;               е) 0x + 0y = 5.

     2) лінійними рівняннями першого степеня з двома змінними:

а) 2x + 5y = 7;             б) 0x + 7y = 8;              в) 0x + 0y = 1;
г) 0x + 0y = 0;              д) 7x + 0y = –5;           е) 0x + 0y = –2.

     3) Серед лінійних рівнянь вказати три, які не є рівняннями першого степеня з двома змінними:

а) 4x + 3y = 0;             б) 0x + 0y = 3;              в) 5x + 2y = 0;
г) 0x + 0y = 0;              д) 0x + 0y = –3;           е) 0x – 4y = –7.

3.  Записати три...

     1) лінійних рівняння з двома змінними;

     2) рівняння з двома змінними, які не є лінійними;

     3) лінійних рівняння, у яких хоча б один з коефіцієнтів відмінний від нуля;

     4) лінійних рівняння, у яких обидва коефіцієнти дорівнюють нулю.

№223.

1.  1) Чому дорівнює ліва частина лінійного рівняння 0x + 0y = c за будь-яких значень x та y?

     2) При якому значенні c лінійне рівняння 0x + 0y = c не має розв’язків?

а) c = 0;                                              б) c ¹ 0.

     Скільки розв’язків має лінійне рівняння (3–4):

     3) 0x +0y = 2;                                        4) 0x + 0y = –3?

     5) Серед лінійних рівнянь а)–в) вказати те, розв’язком якого є будь-яка пара чисел.

а) 0x + 0y = 2;             б) 0x + 0y = 0;              в) 0x + 0y = 2.

     Скільки розв’язків має (6–10):

     6) будь-яке лінійне рівняння першого степеня з двома змінними;

     7) рівняння 2x + 3y = –4;

     8) рівняння 0x + 0y = –3;

     9) рівняння 0x + 4y = –3;

     10) рівняння 4x + 0y = 7.

2.  Серед лінійних рівнянь а)–е) вказати:

     1) три рівняння, які не мають коренів:

а) 0x + 0y = –2;           б) 0x + 0y = 0;              в) 0x + 5y = 4;
г) 5x + 0y = 7;              д) 0x + 0y = 5;              е) 0x + 0y = 0,1.

     2) три рівняння, які мають безліч коренів:

а) 3x + 4y = 7;             б) 3x + 0y = 7;              в) 0x + 0y = 7;
г) 0x + 0y = –1;           д) 0x + 5y = 12;           е) 0x + 0y = 0,7.

     3) рівняння, розв’язком якого є пари будь-яких чисел:

а) 3x + 4y = 9;             б) 4x + 0y = 7;              в) 0x + 0y = 7;
г) 0x + 0y = –3;           д) 0x + 7y = 12;           е) 0x + 0y = 0.

3.  Записати три лінійних рівняння, які (1–2):

     1) мають безліч розв’язків;               2) не мають розв’язків.

№224.

1.  1) Скільки розв’язків має будь-яке лінійне рівняння першого степеня, у якого один з коефіцієнтів дорівнює нулю?

     Яких значень може набувати у розв’язку рівняння x + 0y = 10 (2–3):

     2) змінна x:

а) будь-яких;                                   б) тільки 10;

     3) змінна y:

а) будь-яких;                                   б) тільки 10.

     Чому дорівнює значення x у будь-якому розв’язку рівняння:

     4) x + 0y = 5:

а) 0;                                                    б) 5;

     5) 2x + 0y = 10:

а) 5;                                                    б) 2;

     6) 3x + 0y = –21:

а) 3;                                                    б) –7.

2.  Як записати множину всіх розв’язків рівняння (1–3)?

     1) x + 0y = 3:

а) (3; y), де y — будь-яке число;
б) (x; 3), де x — будь-яке число;

     2) 2x + 0y = 12:

а) (12; y), де y — будь-яке число;
б) (6; y), де y — будь-яке число;
в) (x; 6), де x — будь-яке число;

     3) 3x + 0y = –15:

а) (–15; y), де y — будь-яке число;
б) (x; –5), де x — будь-яке число;
в) (–5; y), де y — будь-яке число.

     Серед пар чисел а)–е) вказати три, які є розв’язками рівняння:

     4) x + 0y = 8:

а) (8; 2);                       б) (1; 8);                        в) (8; –3);
г) (–4; 8);                     д) (8; 0);                        е) (0; 4);

     5) 2x + 0y = 18:

а) (2; 9);                       б) (9; 2);                        в) (9; 0,1);
г) (–3; 9);                     д) (18; 2);                     е) (9; –3);

     6) 3x + 0y = –15:

а) (–5; 0);                     б) (0; –5);                     в) (–5; 2);
г) (0; –5);                     д) (–5; 1);                     е) (5; 0,2).

3.  Записати три розв’язки рівняння:

     1) x + 0y = –6;       2) 5x + 0y = 30; 3) 2x + 0y = –24.

     Записати множину всіх розв’язків рівняння:

     1) x + 0y = 2;         2) 4x + 0y = 24; 3) –3x + 0y = 21.

№225.

1.  Яких значень може набувати у розв’язку рівняння 0x + y = 12 (1–2):

     1) змінна y?

а) Будь-яких;                                   б) тільки 12;

     2) змінна x?

а) Будь-яких;                                   б) тільки 12.

     Чому дорівнює значення y в усіх розв’язках рівняння:

     3) 0x + 5y = 15:

а) 3;                               б) 15;                             в) 0;

     4) 0x – 2y = 20:

а) 20;                            б) –10;                          в) –40;

     5) 0x + 7y = 21:

а) 3;                               б) 21;                             в) 147.

2.  Як записати множину всіх розв’язків рівняння (1–3)?

     1) 0x + y = 10:

а) (x; 10), де x — будь-яке число;
б) (10; y), де y — будь-яке число;

     2) 0x + 2y = 24:

а) (x; 12), де x — будь-яке число;
б) (x; 24), де x — будь-яке число;
в) (12; y), де y — будь-яке число;

     3) 0x + 3y = –18:

а) (–6; y), де y — будь-яке число;
б) (x; –6), де x — будь-яке число;
в) (x; –18), де x — будь-яке число.

     Серед пар чисел а)–е) вказати три, які є розв’язками рівняння (4–6):

     4) 0x + y = 24:

а) (24; 1);                     б) (–1; 24);                   в) (0; 24);
г) (3; 0);                        д) (24; –5);                   е) (5; 24);

     5) 0x + 3y = 21:

а) (7; 2);                       б) (0; 21);                     в) (0; 7);
г) (–7; 2);                     д) (4; 7);                        е) (–3; 7);

     6) 0x – 5y = 30:

а) (0; –6);                     б) (0; 6);                        в) (1; –6);
г) (–6; 2);                     д) (30; 2);                     е) (–3; –6).

3.  Записати три розв’язки рівняння:

     1) 0x + y = 28;       2) 0x + 3y = –30; 3) 0x – 4y = –40.

     Записати множину всіх розв’язків рівняння:

     1) 0x + y = 21;       2) 0x + 5y = 35; 3) 0x – 4y = 80.

№226.

1.  1) Як називається пара чисел (2; 3), якщо за умови, що x = 2 та y = 3 лінійне рівняння 5x + 4y = 22 перетворюється у правильну числову рівність: 5 · 2 + 4 · 3 = 22; 22 = 22?

     2) Доповнити запис.

             Щоб знайти значення y, яке відповідає значенню x = 3 у розв’язку лінійного рівняння 2x + y = 8, потрібно підставити у рівняння замість ______ число ______ .

2.  Назвати рівняння з однією змінною, яке утвориться з даного, якщо підставити значення однієї зі змінних (1–3):

     1) 5x + 2y = 24; x = 3:

а) 53 + 2y = 24;           б) 15 + 2y = 24;           в) 5x + 6 = 24;

     2) 2x – 3y = 11; x = 0:

а) –3y = 11;                 б) 3y = 11;                    в) 2x = 11;

     3) 5x + 7y = 31; y = –2:

а) 5x – 14 = 31;           б) 5x + 14 = 31;           в) –10 + 7y = 31.

3.  Знайти у розв’язку рівняння (1–4):

     1) x + y = 15 значення x, якщо y = 0; y = 15; y = 10;

     2) x + y = 8 значення y, якщо x = 0; x = 1; x = –2;

     3) x + 4y = 20 значення y, якщо x = 0; x = 8; x = –4;

     4) 2x + y = 12 значення x, якщо y = 0; y = 8; y = –6.

№227.

1.  З рівняння –2x + y = 1 змінну y виражено через змінну x: y = 2x + 1. Знайти значення, які набуває змінна y, якщо (1–3):

     1) x = 0:

а) 21;                            б) 1;                               в) –1;

     2) x = 3:

а) 7;                               б) 6;                               в) 24;

     3) x = –3:

а) –5;                            б) –7;                             в) –22.

2.  Виразити змінну y через змінну x із рівняння:

     1) –3x + y = 2:

а) y = 3x + 2;                б) y = –3x + 2;              в) y = 3x – 2;

     2) 3x + y = 5:

а) y = –3x – 5;             б) y = 3x + 5;                в) y = –3x + 5;

     3)x + 2y = 3:

а) y = ;            б) y = ;               в) y = .

3.  1) Дано рівняння . Знайти значення y, якщо x = 4; x = 8;
x = –4.

     Виразити змінну y через змінну x із рівняння:

     2) xy = 5;                                            3) –2x + y = 3;

     4) 3x + y = 7;                                          5) 3x + 2y = 5;

     6) 9x + 3y = 4;                                       7) 3x – 2y = 11.

№228.

1.  З рівняння x – 3y = 1 змінну x виражено через змінну y: x = 3y + 1. Знайти значення, які набуває змінна x, якщо...

     1) y = 0:

а) 3;                               б) 1;                               в) 31;

     2) y = 3:

а) 9;                               б) 10;                             в) 34;

     3) y = –3:

а) –3;                            б) –8;                             в) –10.

2.  Виразити змінну x через змінну y з рівняння:

     1) x – 2y = 5:

а) x = –2y + 5;             б) x = 2y + 5;                в) x = 2y – 5;

     2) x + 3y = 4:

а) x = –3y – 4;             б) x = –3y + 4;              в) x = 3y + 4;

     3) 2x – 3y = 1:

а) x = ;          б) x = ;               в) x = .

3.  1) Дано рівняння . Знайти розв’язки рівняння, якщо y = 3; y = 6;
y = –9.

     Виразити змінну x через змінну y з рівняння:

     2) x – 3y = 7;                                          3) x + 4y = 5;

     4) 2x – 5y = 1;                                       5) 3x + 5y = 2;

     6) 10x + 2y = 1;                                     7) 2x – 3y = 13.

Тренувальні вправи

№229.

1.  Знайти значення змінної x в усіх розв’язках рівняння:

     1) x + 0y = 14;       2) x + 0y = –14; 3) 3x + 0y = 21; 4) 15x + 0y = 3.

2.  Знайти значення змінної y в усіх розв’язках рівняння:

     1) 0x + y = 3;         2) 0x + 2y = –10; 3) 0x + 3y = –21; 4) 0x – 5y = 2.

3.  Виразити змінну x з рівняння:

     1) x – 4y = 5;         2) x + 5y = 7;    3) 2x + 10y = 4; 4) 3x – 12y = 5.

4.  Виразити змінну y з рівняння:

     1) 5x + y = 3;         2) –3x + y = 11; 3) 4x + 2y = –5; 4) 3x + 2y = 3.

5.  1) . Знайти значення x, якщо: y = 5; y = 15; y = –10.

     2) . Знайти значення x, якщо: y = –4; y = –16; y = 32.

     3) . Знайти значення y, якщо: x = –14; x = 14; x = 21.

15* А. Капіносов. Алгебра. 7 кл. Сист. курс
     4) . Знайти значення y, якщо: x = –33; x = 44; x = 11.

Завдання для самоперевірки

№230. Варіант 1

1.  1) Як називається рівняння 5x – 4y = 7?

     Вказати, скільки розв’язків має рівняння:

     2) 4x + 3y = –5:

а) один;                        б) жодного;                 в) безліч.

     3) 0x + 0y = 2:

а) один;                        б) жодного;                 в) безліч.

2.  Серед пар чисел а)–е) вказати три, які є розв’язками рівняння (1–2):

     1) x + 0y = –14:

а) (–14; 2);                   б) (0; –14);                   в) (–14; –3);
г) (–14; 0,7);                д) (1; 0);                        е) (0; 5).

     2) 0x + 2y = 10:

а) (5; 1);                       б) (0; 5);                        в) (1; 5);
г) (5; 0);                        д) (10; 1);                     е) (4; 5).

     3) У якому із записів а)–в) правильно виражено змінну x через змінну y з рівняння x – 7y = 9:

а) x = –7y + 9;             б) x = 7y + 9;                в) x = –7y – 9.

3.  1) Записати три розв’язки рівняння x + 0y = 7.

     2) Виразити змінну x з рівняння x – 3y = 5.

     3) Виразити змінну y з рівняння –4x + y = 7.

№231. Варіант 2

1.  1) Як називається рівняння 2x – 3y = 4?

     Вказати, скільки розв’язків має рівняння:

     2) 0x + 0y = –3:

а) один;                        б) жодного;                 в) безліч.

     3) 4x – 5y = 7:

а) один;                        б) жодного;                 в) безліч.

2.  Серед пар чисел а)–е) вказати три, які є розв’язками рівняння (1–2):

     1) x + 0y = 12:

а) (12; 1);                     б) (0; 12);                     в) (12; 3);
г) (0; –12);                   д) (12; –0,8);                е) (–12; 5).

     2) 0x + 3y = 15:

а) (5; 1);                       б) (1; 5);                        в) (0,2; 5);
г) (15; 1);                     д) (1; 15);                     е) (–3; 5).

     3) У якому із записів а)–в) правильно виражено змінну y через змінну x із рівняння 5x + y = –2:

а) y = –5x + 2;             б) y = –5x – 2;              в) y = 5x – 2?

3.  1) Записати три розв’язки рівняння 0x + 5y = 20.

     2) Виразити змінну x із рівняння x + 4y = 17.

     3) Виразити змінну y із рівняння –3x + y = 15.


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 261; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!