Перелік практичних, семінарських занять№ пп Теми семінарських занять К-сть год
  Модуль №1  
1     Тема. Конфлікт: поняття, структура, функції і типологія.
 1. Феномен конфлікту та основні поняття психології конфлікту.
 2. Класифікація конфліктів.
 3. Аналіз структурних елементів конфлікту.
 4. Причини, наслідки і функції конфлікту.
 5. Основні моделі поведінки особистості в конфлікті.
 6. Стратегії поведінки особистості в конфлікті.
 7. Типи конфліктних особистостей.
    ТЕМИ РЕФЕРАТІВ АБО ДОПОВІДЕЙ: · Становлення знань про природу конфліктів у давньому світі та античному суспільстві. · Соціальні конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя та Нового часу. · Сучасні конфліктологічні вчення. · Конфліктологія як наука. · Особистість в ситуації конфлікту. · Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту   Література: 1. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 2. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. Посіб. / За н. н.. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 3. Конфліктологія: Підручник для студентів вищ. Навч. Закл./ Л.М. Герасіна, М.І. Панова, Н.П. Осіпова та н..; Харьків: Право, 2002. – 256с. 4. Л.І. Скібіцька Конфліктологія. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 5. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 6. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.  
2
2. Тема. Особливості виникнення конфліктів. Поведінка особистості у конфліктних ситуаціях.   1. Причини і функції конфлікту. 2. Формули конфліктів (за В.П.Шейновим). 3. Типи конфліктогенів та їх блокування. 4. Особистісні складові та передумови виникнення конфліктності. 5. Типи конфліктних особистостей. 6. Основні моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії. 7. Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях. 8. Характеристика основних стилів поведінки.  Література: 1. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 2. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. Посіб. / За н. н.. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 3. Конфліктологія: Підручник для студентів вищ. Навч. Закл./ Л.М. Герасіна, М.І. Панова, Н.П. Осіпова та н..; Харьків: Право, 2002. – 256с. 4. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 5. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 6. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.   2
3. ТЕМА . Психологічні особливості внутрішньо особистісних конфліктів. 1.Поняття та види внутрішньоособистісного конфлікту. 2. Основні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. 4. Основні причини внутрішньоособистісних конфліктів. 5. Наслідки внутрішньоособистісних конфліктів. 6. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ АБО ДОПОВІДЕЙ: · Соціально-психологічна характеристика феномену внутрішнього особистісного конфлікту. · Подолання і попередження внутрішньоособистісного конфлікту. · Концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Література: 1. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 2. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 4. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред.В. М. Петюха, Л.В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. 315 с. 5. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 6. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.   2
4 ТЕМА. Особливості та причини міжособистісних конфліктів. 1. Поняття міжособистісних конфліктів та основні особливості таких конфліктів.
 1. Функції та елементи міжособистісних конфліктів.
 2. Стратегії поведінки особистості в міжособистісному конфлікті.
 3.  Причини міжособистісних конфліктів.
 4. Класифікація міжособистісних конфліктів.
 5. Управління міжоособистісними конфліктами.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ АБО ДОПОВІДЕЙ:
 • Спілкуваання, міжособистісні стосунки, їх вивчення.
 • Конфлікти в міжособистісних стосунках.
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1. (45 хв.)   Література: 1. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 3. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 4. Конфліктологія: Підручник для студентів вищ. Навч. Закл./ Л.М. Герасіна, М.І. Панова, Н.П. Осіпова та ін.; Харьків: Право, 2002. – 256с. 5. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 6. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.  
2
5 ТЕМА. Особливості та причини сімейних конфліктів. 1. Особливості та види групових конфліктів.
 1. Психологічні особливості конфліктів „особа – група”.
 2. .Міжгрупові конфлікти та їх основні види.
 3. Конфлікти в суспільстві.
Література: 1. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 2. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 4. Л.І. Скібіцька конфліктологія. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 5. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 6. Психологія вирішення конфліктів: Навч. Посібник для студентів навч. закладів/ В.О. Джелалі. – Х. – К., 2006. – 320с. 7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.  
2
6 ТЕМА. Механізми виникнення конфліктів в організаціях та система управління ними.
 1. Сутність системи управління конфліктами.
 2. Методи управління конфліктами.
 3. Модель організаційного механізму управління конфліктами.
 4. Механізм виникнення конфлікту.
 5. Алгоритм трансактного аналіза.
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ АБО ДОПОВІДЕЙ: · Роль психолога в процесі управління конфліктами · Загальні принципи управління конфліктами · Форми конфліктів: словесна агресія, фізична агресія, скандал, бойкот, саботаж, страйк, переслідування, протест, бунт, тероризм, війна і революція. · Конфліктні моделі в трансактній психології. Література: 1. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.   2. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 4. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 5. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 6. Психологія вирішення конфліктів: Навч. Посібник для студентів навч. закладів/ В.О. Джелалі. – Х. – К., 2006. – 320с. 7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.  
2
7 ТЕМА. Превентивна психологія конфлікту. 1. Особливості та зміст превентивної психології конфліктів. 2. Подолання конфліктогенів сплкування. 3. Психологічні шляхи зниження рівня конфліктності особистості. 4. Особистість керівника та конструктивність управлінських рішень у попередженні конфліктів. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ АБО ДОПОВІДЕЙ:
  • Профілактика й запобігання виникненню конфліктів.
  • Ескалація конфлікту.
  • Реверсія конфлікту.
  • Формування культури проведення переговорів і нарад.
  МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2. Виконання тестів Література: 1. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 2. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 4. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 5. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 6. Психологія вирішення конфліктів: Навч. Посібник для студентів навч. закладів/ В.О. Джелалі. – Х. – К., 2006. – 320с. 7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.
2
  Разом за семестр: 14

 

 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!