УЧАСТЬ АДВОКАТА У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ* * *

У результаті вивчення тем 2-го модуля «Участь адвоката у судовому процесі» студенти повинні:

а) знати:

· Поняття представництва в суді та його види

· Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі

· Порядок оформлення повноважень адвоката на здійснення представництва в цивільному процесі

· Здійснення адвокатом правового забезпечення господарської діяльності

· участь адвоката у справах про адміністративні правопорушення

· Діяльність адвоката як процесуального представника в стадії апеляційного провадження у цивільному судочинстві.

· Діяльність адвоката як процесуального представника в стадії касаційного провадження у цивільному судочинстві.

· Повноваження адвоката як процесуального представника в провадженнях у зв'язку з винятковими та ново виявленими обставинами у цивільному судочинстві.

· Процесуальне представництво адвоката в стадії виконання судового рішення у цивільній справі.

· Надання адвокатом правової допомоги.

· Участь адвоката в господарських справах.

· Участь адвоката у третейському суді.

· Здійснення адвокатом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

· Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі

· Підготовка до розгляду справи в суді.

· Судовий розгляд справи

 

б) вміти:

· Аналізувати загальні правила регулювання адвокатської діяльності.

· Застосовувати законодавства іноземних держав.

· Аналізувати документи, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав.

 


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема Лекції Семінарські та практичні заняття Індивідуальна робота
Тема №1 Поняття та сутність інституту адвокатури. 2 2 4
Тема № 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України 2 2 4
Тема № 3 Організація адвокатської діяльності в Україні 2 2 4
Тема № 4. Правовий статус адвоката — захисника у кримінальному судочинстві 2 2 4
Тема № 5. Адвокат у судових стадіях кримінального процесу та як представник цивільного позивача та відповідача 2 2 4
Тема № 6 Участь адвоката в цивільному процесі 2 2 4
Тема № 7. Участь адвоката у господарському процесі 2 2 4
Тема № 8 Участь адвокатів у адміністративному процесі. 2 2 4
Тема№9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та участь адвоката в апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами 2 2 4
Всього 18 18 36

 


Теми семінарських занять

 

План

Тема №1 Поняття та сутність інституту адвокатури.

1. Історія розвитку інституту адвокатури у світі.

2. Поняття адвокатської діяльності в Україні, її сутність.

3. Предмет, система курсу «Адвокатура України».

План

Тема № 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України

1. Визначення загальних принципів організації адвокатури

2. Загальні принципи діяльності адвокатів

3. Проблеми розвитку адвокатури України

План

Тема № 3 Організація адвокатської діяльності в Україні

1. Правовий статут адвоката та його помічника

2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури

План

Тема № 4. Правовий статус адвоката — захисника у кримінальному судочинстві

1. Визначення захисника у кримінальній справі

2. Процесуальне становище захисника у кримінальному процесі

3. Робота адвоката — захисника на досудовому слідстві

План

Тема № 5. Адвокат у судових стадіях кримінального процесу та як представник цивільного позивача та відповідача

1. Робота адвоката — захисника в судових стадіях процесу

2. Адвокат — представник потерпілого, цивільного

 позивача та цивільного відповідача

План

Тема № 6 Участь адвоката в цивільному процесі

1. Правовий статус адвоката в цивільному процесі

2. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції

3. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження, а також провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами

План


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 68;