Тема № 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України1. Визначення загальних принципів організації адвокатури

2. Загальні принципи діяльності адвокатів

3. Проблеми розвитку адвокатури України

Тема № 3 Організація адвокатської діяльності в Україні

1. Правовий статут адвоката та його помічника

2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури

Тема № 4. Правовий статус адвоката — захисника у кримінальному судочинстві

1. Визначення захисника у кримінальній справі

2. Процесуальне становище захисника у кримінальному процесі

3. Робота адвоката — захисника на досудовому слідстві

Тема № 5. Адвокат у судових стадіях кримінального процесу та як представник цивільного позивача та відповідача

1. Робота адвоката — захисника в судових стадіях процесу

2. Адвокат — представник потерпілого, цивільного

 позивача та цивільного відповідача

 

 

* * *

У результаті вивчення тем 1-го модуля «Загальна характеристикаАдвокатуки України» студенти повинні:

а) знати:

· Історичний шлях розвитку адвокатури та сучасна адвокатура України.

· Предмет і система дисципліни "Адвокатура України".

· Місце адвокатури у правовій системі України та у механізмі захисту прав людини.

· Правова основа, принципи, організаційні форми та види адвокатської діяльності.

· Вимоги до особи, яка має намір стати адвокатом, до адвоката та його помічника.

· Професійні і соціальні права адвоката, його помічника та їх обов'язки.

· Мета створення, склад та порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

· Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

· Загальні положення про перегляд справ в порядку виключного провадження по кримінальним справам.

· Участь адвоката при перегляді судових рішень на підставі ново виявлених обставин

· Участь адвоката при перегляді судових рішень із підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

б) вміти:

· класифікувати джерела адвокатури зарубіжних країн;

· класифікувати підстави і порядок припинення адвокатської діяльності

· проаналізувати шляхи та способи адвокатського процесу;

· класифікувати роль Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури в регулюванні та контролю за організацією діяльності адвоката ;

· використовувати знання щодо посвідчення біржових документів.

Тема № 6 Участь адвоката в цивільному процесі

1. Правовий статус адвоката в цивільному процесі

2. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції

3. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження, а також провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами

 

Тема № 7. Участь адвоката у господарському процесі

1. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

2. Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання господарських спорів.

3. Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді.

4. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України, а також перегляду рішень,ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

Тема № 8 Участь адвокатів у адміністративному процесі.

1. Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі

2. Підготовка до розгляду справи в суді

3. Судовий розгляд справи

 

Тема№9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та участь адвоката в апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами

1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів

2. Розгляд адміністративних справ у апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами

 

План

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №2


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 46;