Тема № 7. Участь адвоката у господарському процесі1. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

2. Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання господарських спорів.

3. Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді.

4. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України, а також перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

План

Тема № 8 Участь адвокатів у адміністративному процесі.

1. Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі

2. Підготовка до розгляду справи в суді

3. Судовий розгляд справи

План

Тема№9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та участь адвоката в апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами

1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів

2. Розгляд адміністративних справ у апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Тема №1 Поняття та сутність інституту адвокатури.

1. Історія розвитку інституту адвокатури у світі.

2. Поняття адвокатської діяльності в Україні, її сутність.

3. Предмет, система курсу «Адвокатура України».

Тема № 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України

1. Визначення загальних принципів організації адвокатури

2. Загальні принципи діяльності адвокатів

3. Проблеми розвитку адвокатури України

Тема № 3 Організація адвокатської діяльності в Україні

1. Правовий статут адвоката та його помічника

2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури

Тема № 4. Правовий статус адвоката — захисника у кримінальному судочинстві

4. Визначення захисника у кримінальній справі

5. Процесуальне становище захисника у кримінальному процесі

6. Робота адвоката — захисника на досудовому слідстві

Тема № 5. Адвокат у судових стадіях кримінального процесу та як представник цивільного позивача та відповідача

1. Робота адвоката — захисника в судових стадіях процесу

2. Адвокат — представник потерпілого, цивільного

 позивача та цивільного відповідача

Тема № 6 Участь адвоката в цивільному процесі

1. Правовий статус адвоката в цивільному процесі

2. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції

3. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження, а також провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами

Тема № 7. Участь адвоката у господарському процесі

1. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

2. Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання господарських спорів.

3. Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді.

4. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України, а також перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

Тема № 8 Участь адвокатів у адміністративному процесі.

1. Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі

2. Підготовка до розгляду справи в суді

3. Судовий розгляд справи

Тема№9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та участь адвоката в апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами

1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів

2. Розгляд адміністративних справ у апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

ТЕМА №1. Поняття та сутність інституту адвокатури

Теми рефератів.

1. Поняття і сутність інституту адвокатури та її завдання.

2. Правове регулювання діяльності адвокатури.

3. Світові стандарти функціонування адвокатури.


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 67;