Класифікація реклами за типом рекламодавця.Реклама розрізняється за типом рекламодавців в залежності від того у якій сфері діяльності працює підприємство, що рекламує свою продукцію: 1.реклама виробників товарів( Безпосередня реклама товарів, що виготовляються підприємством. Реклама може бути як промислових товарів так і товарів широкого вжитку); 2.реклама торгових посередників(Реклама, що спрямована на залучення нових посередників для продажу продукції, або реклама надається виробником для стимулювання продажу товарів через посередників)Реклама може широко використ.ся для досягнення некомерційний цілей, наприклад організації милосердя , вона може бути такою: реклама передвиборної кампанії політика, культурного, спортивного діяча, що має на меті сповістити суспільство про діяльність, або пронаміри особи; 3)реклама органів місцевого саморегулювання; 4)реклама державних органів, наприклад служби державної зайнятості.

 

Класифікація реклами за способом передачі інформації

Способи передачі інформації. За цією ознакою реклама поділяється за такими напрямами: 1 Реклама в засобах масової інформації— це класична реклама, тобто платне, однонапрямлене та неособистісне звернення, що вмішується в засобах масової інформації (газети, радіо, TV) з метою повідомлення певній групі людей якихось фактів про товари, послуги чи ідеї 2Прямою рекламою назив. усі пов'язані з пошуками нових клієнтів та торгових угод операції, що здійсн.ся поштою, телефоном, безпосереднім вкладанням проспектів у поштові скриньки, а також через пресу у вигляді відрізних купонів-замовлень для читачів. Сюди також належить продаж товарів за каталогами, спеціальна інформація для промисловців та спеціалістів різних галузей 3Реклама на місці продажу — це комплекс заходів для доведення комерційної інформації до покупця безпосередньо на місці продажу товару, інформації, яка спонукала б його до негайної дії, тобто купівлі. 4До особистої (індивідуальної) реклами зарубіжні спеціалісти відносять безпосередню рекламу якимись особами, авторитетними у своєму колі. Сюди ж зараховують і багаторівневий маркетинг, що уможливлює створ.мережі розповсюджувачів-дистриб'юторів, які, у свою чергу, «агітують» за продукт родичів, друзів, знайомих..5Персональний продаж об'єднує переваги особистої реклами та реклами на місці продажу товару, тому що передбачає продаж товару «з рук до рук» методом бесід та переконання, а також показом (демонстрацією) самого товару й принципу його дії.

Класифікація реклами за формою використання носіїв реклами

За формою викор-ня носіїв реклами товару рекламу поділяють на: звичайні рекламні об’яви Звичайні рекламні звернення мають сухий, інформативний, діловий характер і розповідають про атрибути товару взагалі та його окремі Хар-ки зокрема. Це дає іноді можливість приховати комерційні наміри та надати рекламі деякої офіційності та більшої переконливості. реклама із залученням “знаменитостей” Реклама із залученням “знаменитостей” ніби переносить високий імідж таких осіб на імідж підприємства та товарів, які ці знаменитості рекламують. реклама з викор-ням відгуків рядових громадян Викор-ня свідчень рядових громадян на користь того чи іншого товару рекламодавця робить його привабливим в очах таких самих звичайних громадян. реклама, яка використовує певне оточення (діти, тварини, рослини ) Реклама з викор-ням певного типу оточення породжує мимовільну симпатію і належить до так званої емоційної реклами, яка звертається до почуттів, емоцій, підсвідомості людини.

Класифікація реклами за характером емоційного впливу.

За характером емоційного впливу рекламу поділяють на раціональну та емоційну. Раціональна (предметна) реклама інформує, звертається до розуму потенційного покупця, наводить аргументи, щоб переконати його. На підтвердження своїх доказів рекламодавець може використати малюнки, креслення, схеми, фотознімки. Емоційна (асоціативна) реклама звертається до почуттів, емоцій підсвідомості. Основними засобами переконання тут є художні – малюнки, відеозображення, звуки. Логіка тексту, як правило, відіграє допоміжну роль. Рекламні звернення рідко бувають суто раціональними чи емоційними. Звичайно в них комбінують обидва види впливу.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 295; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!