Обґрунтування необхідної класифікації реклами.Сучасна реклама має наукову основу. Вона володіє науковими засобами, створеними психологією і соціологією. Рекламні засоби розміщено в систему точної наукової класиф-ї. Нею охоплено всі складові рекламування: рекламодавців, спож-в, об’єкти реклами, рекламні засоби і носії, соціальні і виробничо-ек-чні умови комерційної дія-ті, і саму рекламу. Маркетологи розрізняють 2 поняття: реклама як процес (рекламування) і реклама як продукт (рекламне звернення). Зарубіжні спеціалісти створили цілу систему класифікації реклами і як процесу, і як продукту. Реклама поділяється на групи за такими ознаками: -вид реклами; -мета отримання прибутку; -способи передавання інф-ї; -метод передавання інф-ї; -предмет рекламування; -хар-р взаємодії; -суб’єкт рекламування; -цілі рекламування; -тип рекламодавця.

Обґрунтування необхідності класифікації покупців /споживачів.

На різні групи споживачів реклама впливає по-різному. Тому під-ва більше не орієнтуються на якогось усередненого індивіда. Весь рекламний процес спрямовано на конкретну людину, яка входить до певної групи подібних до неї людей. Реклама більше не обіцяє людині задовол. якихось глобальних бажань. Вона пропонує саме те, що цінує в даний момент конкретна група споживачів або країна в цілому. Люди купують товари, виходячи з різних мотивацій і різних факторів, які на цю мотивацію впливають. Для повнішого дослідження потреб окремих індивідів і груп здійсн. умовний розподіл покупців (сегментацію ринку). Що краще враховано конкретні особливості та умови, то більш ефективною буде маркетингова програма і < витрати на неї. Оптимізація товарного асортименту з урахуванням цільових груп споживачів також веде до значного зниження витрат на рекламування. Правильна сегментація ринку дає можливість фірмі із невеликими ресурсами ефективно конкурувати навіть з визнаними ринковими лідерами. Споживач – основна особа в маркетингу. Уся політика маркетингу полягає, врешті-решт, у спрямуванні дій безпосередньо на кінц-го споживача. Широкий спектр засобів рекламування створ. з однією метою – найефективнішим способом залучити кінц-го споживача та максимально задовол. його запити. Усі інші об’єкти рекламного впливу (наприклад, торгівля) є лише допоміжними, і вплив на них здійснюється тільки для посилення тиску на споживача.

Обґрунтування необхідності класифікації стратегії маркетингових комунікацій на основі ЕЖЦТ.

В ринкових умовах під-ва ек-чно розвинутих країн вимушені визначати відповідність товару вимогам ринку заздалегідь, тому рішення про інновації приймаються раніше ніж буде відомо про реакцію ринку. Перед під-вом стоїть завдання спрогнозувати зміну фаз циклу попиту і переглянути стратегію фірми згідно з умовами конкуренції, що постійно змінюються. Найпростіше це зробити за допомогою етапів розвитку товару: від моменту виникнення ідеї товару до остаточного припинення його вир-ва за браком попиту.

Класифікація реклами на основі етапів ЖЦТ допомагає підприємцеві чітко визначити власне становище на ринках продажу своїх товарів та обґрунтувати дії щодо стратегії маркетингу взагалі та рекламного менеджменту зокрема.

Така класиф-я дає змогу успішно опрацьовувати комплекс заходів із реклам-ня на базі науково обґрунтованої методології.

Основні класифікаційні ознаки розподілу реклами на групи.

Рекламу класифікують за такими основними ознаками:

- за видом (бізнесова, соціальна, політична, релагійна);

-за метою отримання прибутку (комерційна і некомерційна)

- за способом передавання інформації (реклама в ЗМІ, пряма реклама, реклама на місці продажу, особистісна реклама, персональний продаж);

- за методом розповсюдження (упресі, поштова, аудіовізуальна, аудіо, на місці продажу, зовнішня); 

- за характером емоційного впливу (раціональна, емоційна);

- за способом подання рекламного звернення (“жорстка”, “м’яка”);

- за характером взаємодії (позиційна, масованої дії, стимулювальна, порівняльна, імітуюча);

- за предметом реклами (реклама продукту, підприємства, спільна);

-за суб’єктом (розрахована на споживачів та на радників)

- за цілями рекламування (інформативна, переконувальна, нагадувальна, рубрична);

- за інтенсивністю (низької, середньої, високої інтенсивності);

- за типом рекламодавців (реклама виробників товарів, торгових посередників, органів місцевого самоврядування, державних органів);

- за формою використання носіїв реклами товару ( звичайні оголошення, за залученням знаменитостей, пересічна, симпатична).

Крім того, рекламу як продукт класифікують за такими ознаками: форма рекламногог звернення (друкована, аудіо-, видавнича, відео-); територіальне охоплення (місцева, регіональна, державна, міждержавна); частота пред”явлення; вплив (сильний, нормальний, слабкий); колір; структура макета рекламного звернення; структура тексту рекламного звернення. Істотною також є класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 245; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!