Цілі та завдання рекламного менеджменту.Рекламний менеджмент – це система процесів – аналізу, розробки, планування, практичної реалізації і контролю ефективності рекламних заходів, спрямованих на досягнення маркетингових цілей.

До поняття рекламного менеджменту входять:

• визначення потреби в рекламуванні товару, пропозицій та замовлень на рекламний продукт, а також формування цих замовлень та укладання угод з рекламними агентствами, консалтинговими фірмами та засобами масової інформації;

• проведення досліджень споживачів, товарів та ринку продавців;

• розроблення стратегічних планів рекламної діяльності (визначення цілей та концепції рекламної кампанії, асигнувань на неї, видів та носіїв реклами);

• розроблення стратегічних і тактичних планів проведення рекламної кампанії (визначення завдань, розрахунки кошторису витрат на проведення окремих заходів, вибір жанрів та форм рекламного звернення, а також засобів масової інформації для його розміщення);

•    створення рекламного звернення (вибір творчих підходів, написання сценарію або тексту, розробка макета та обґрунтування тиражу, кількості показів та інших рішень у галузі виробництва рекламного продукту);

• визначення ефективності використання засобів масової інформації для розміщення рекламного звернення (проведення показу, розвиток та перевірка концепції рекламної кампанії, статистичний контроль та вимірювання результатів, розроблення рекомендацій щодо коригування рекламної кампанії).

Сутність рекламного менеджменту полягає в управлінні рекламною діяльністю для досягнення таких цілей:

- створення позитивного іміджу фірми й популярності її товарів;

- інформування про споживчі властивості рекламованого товару і його переваг перед товарами фірм-конкурентів;

- інформування про місця можливого придбання товарів;

- створення системи інформаційно-сервісних послуг;

- забезпечення стабільного збуту товарів і припливу покупців;

- залучення оптових покупців, дилерів і корпоративних клієнтів;

- забезпечення тривалого й ефективного функціонування фірми в конкретному сегменті ринку.

 

Характеристика умов для визначення етапу життєвого циклу товару.

Життєвий цикл товарів – це проміжок часу, що характеризує різні моменти розвитку товару від випуску до зняття з виробництва, та фактори що постійно супроводжують товар протягом всього циклу. Розрізняють такі умови для визнач. етапу життєвого: товар; ринок споживачів; ринок продавців; обсяг продажу; величина прибутку; ціна; технік - економічна Хар-ка прибутку товару. В залежності від розвитку товару, відповідає кожний ЕЖЦ товару, яких можна виділити чотирьох. На 1 етапі ринок споживачів представлений тільки суперноваторами, або новаторами. Товар є новим тому на „адаптацію” до нього потрібен час. Поступово товар набуває популярності, він охоплює біля 50% споживачів. На 3 етапі товар набуває Ян не повсякденної потреби то хоча б товару першої необхідності.

На 4етапі товар поступово втрачає свої позиції, він урізноманітненний але він не модний. Ринок продавців змінюється відповідно до певних змін що зумовлюються зміною учасі. На 1 етапі продавці лише по окремі, їх лише декілька. На 2етапі їх кількість постійно змінюється, з`являються нові продавці, зростає кількість конкурентів. На 3 етапі продавців максимально на ринку. На 4 етапі їх кількість постійно зменшується, що зумовлено загал. занепадом товару. Товар на 1 етапі є новинкою, тому його продаж не є великим. На 2етапі він постійно набирає обертів, а саме стає прибутковим, саме тут необхідна модернізація товару. На 3 етапі майже 50% споживачів ним корист., товар представлений у широкому асортименті. На 4 етапі з всього асортименту залиш. лише найприбутковіші товари. Прибуток розподіляється відповідно до обсягів продажу, малий на 1 рівні, на 2 прибутки постійно зростають, на 3 прибуток є максимальним, на 4, в залежності від обраної політики товар приносить надприбутки завдяки постійній частки ринку, або з<ння витрат до мінімуму виводячи товар з ринку. Ціна є дуже суперечливим фактором і залежить від стратегії що обирає підприємство. На початковому етапі вона може бути дуже високою стратегія „зняття вершків”, або низькою стратегія проникнення на ринок. В залежності від зміни курсу ціна може коливатися, але як правило, на 2 етапі зростає, на 3вона стає стабільною. На 4 етапі ціна бути низькою через низьку знижок, або товар може перейти у розряд елітних товарів та продаватися за дуже високою ціною.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 283; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!