Класифікація реклами як продукту.Реклама як продукт - це форма неособистого пред’явлення цільовій аудиторії інформації про товари певного виробника в будь-якій формі (тобто, це рекламне звернення). Рекламу як продукт класифікують за такими ознаками: 1)форма рекламного звернення (друкована, аудіо-, видавнича, відео-), 2)територіальне охоплення (місцева, регіональна, державна, міждержавна), 3)частота пред’явлення (щодоби протягом тижня або місяця, один раз на день, тиждень, місяць, квартал), 4)вплив (сильний, нормальний, слабкий), 5)колір (кольорова, чорно-біла), 6)структура макета рекламного звернення (текст; текст+художнє або музичне оформлення; художнє або музичне оформлення + текст), 7)структура тексту рекламного звернення (слоган; текст; слоган+текст+довідкова інформація; слоган+ілюстрації; текст+слоган+ підзаголовок+ інформативний текст+ довідкова частина+ рефрен слогану).

Класифікація реклами як процесу на основі ЖЦТ.

1 етап - ознайомлення потенційних покупців із під-вом або з новим товаром уже відомого під-ва (інформуюча реклама). Виводяться на ринок 1-2 найперспективніші моделі. Тут можливі такі стратегії марк-гу:

*інтенсивний маркетинг - висока ціна і високі витрати на просування;

*вибіркове проникнення - висока ціна і низькі витрати на просування;

*широке проникнення - низька ціна і високі витрати на просування.

*пасивний маркетинг - низька ціна і низькі витрати на просування.

2 етап – зростання; конкуренція посилюється, новий товар намагаються потіснити конкуренти. Викор-ється модернізація виробів, стимулювання продажу, сезонні знижки і загальне зниження цін (переконуюча реклама). Витрати на просування зменшуються, порівняно з інтенсивним маркетингом.

3 етап - зрілості; на ринок виведено весь асортимент товарів. Понад 50% покупців уже мають товар. Рекламування спрямоване на демонстрацію рентабельності покупки, інформування про пільгові умови придбання завдяки різним стимулюючим заходам та на просування товару у сферу посередників (нагадувальна реклама). Витрати на рекламування знижуються і спрямовані на стимулювання посередника.

4 етап - насичення ринку і спадання попиту. Продаж товару здійснюється за рахунок повторних закупок або майже припиняється. На ринку залишаються товари, які користуються максимальним попитом. Різке зниження цін робить товар доступним для широкого загалу. Відносно низькі витрати на рекламування (рубрична реклама).

Класифікація та характеристика радників.

Радники - особи, які завдяки своєму авторитетові, соціальному стану, професії можуть справляти вирішальний вплив на придбання товару іншими особами. 1)Пропоненти - особи, які прямо пропонують вибір специфічних товарів та послуг (учителі, лікарі, архітектори, інженери). Вони, як правило, нав’язують іншим свій власний вибір. 2)Власне радники - не нав’язують свого вибору, але їхні рекомендації як професіоналів і знавців справляють значний вплив на інших. 3)Лідери - яких наслідують або через їхній соціальний статус (впливові особи, зірки), або тому, що бажають увійти до тієї соц-ної групи, моделлю якої є ці люди. 4)Інституційні суб’єкти упливу - органи державної і виконавчої влади, асоціації споживачів. Вони найчастіше дають негативне пропонування, тобто більше відраджують від покупки, ніж сприяють їй.

Класифікація та характеристика торгових посередників.

Торгові посередники - це дистриб’ютори, оптові та роздрібні торговці, дилери, маклери, брокери, які приймають товар від виробників і передають його в розпорядження покупців через канали розподілу.

Брокери - не є власниками продукції і не можуть розпоряджатися нею. Вони виступають як посередники при укладанні угод, не перебувають у договірних відносинах з жодною із сторін, що беруть участь в угоді, і діють лише на основі окремих доручень.

Дилери - це посередники, які купують товар за договором поставки і повністю їм розпоряджаються після повної оплати.

Дистриб’ютори - оптові і роздрібні посередники, які ведуть операції на певній території і протягом встановленого терміну.

Маклери – посер-ки при здійсненні операцій на фондових, товарних і валютних біржах, а іноді і при укладанні страхових, фрахтових, житлових і інших договорів.

Комісіонери - не є власниками продукції, що продається. Комісіонер зобов’язаний забезпечити збереження товару, і відповідає за збиток, заподіяний продукції з його вини.

46. = 47. Класифікація цільової аудиторії на потенціальних покупців, торгових посередників і радників різних типів.

Покупці класифікуються в такий спосіб: 1)Покупці товарів фірми. 2)Покупці товарів фірми-конкурента. 3)Потенц. покупці (вони могли б зробити покупку, але поки не можуть зробити цього з різних причин). 4.)Абсолютні неспоживачі (вони не мають можливості купити або їм заважають якісь складні обставини). Торгові посередники - це дистриб’ютори, оптові і роздрібні торговці, дилери, маклери, брокери, які приймають товар від виробників і передають його в розпорядження покупців через канали розподілу. Радники - це особи, які завдяки своєму авторитетові, соц-ному стану, професії можуть справляти вирішальний вплив на придбання товару (послуг) іншими особами. До радників належать: 1.Пропоненти - особи, які прямо пропонують вибір специфічних товарів і послуг (учителі, лікарі, архітектори, інженери). Вони, як правило, нав’язують іншим свій власний вибір. 2.Власне радники, які не нав’язують свого вибору, але їх рекомендації як професіоналів і знавців справляють значний вплив на інших. Такими радниками можуть бути також торгові посередники. 3.Лідери, яких наслідують або через їх соц-ний статус (впливові особи, зірки), або тому, що бажають увійти до тієї ж соц-ної групи. 4.Інституційні суб’єкти впливу (органи держ-ї і виконавчої влади, асоціації споживачів). Вони частіше відштовхують від покупки, ніж сприяють їй.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 286; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!