Розрахунок площ сервісних приміщеньДо сервісних відносяться приміщення, призначені для обслуговування клієнтури. Вони влючають до себе автосалон, стіл замовлень автосервісу, магазин або стіл замовлень продажу запасних частин, магазин або стіл замовлень аксесуарів, приміщення для клієнтів, кафе, пункт обміну валют, приміщення страхового агента, кімнату для VІР-клієнтів, дитячу кімнату.

Всі ці приміщення можуть бути розташовані в одному приміщенні та відокремлені функціонально [32, с.325].

а) площа приміщень для замовників на СТОАFзамов.:

 

Fзамов.= f замов × П, м2,                           (2.44)

 

де fзамов – питома площа приміщень для замовників на один робочий пост СТОА; для міських СТОА fзамов = 9-12 м2, для дорожніх СТОА  fзамов = 6-8 м2 (більші значення показників приймаються для СТОА з меншою кількістю робочих постів) [41], [32, с.356];

 П – кількість робочих постів.

 

б) площа зони продажу запчастин, автоприладдя, інструментів і автокосметики Fпрод

Fпрод. = Fзамов. × В прод. /100, м2,                    (2.45)

 

де Впрод. = 30 – відсоток площі зони продажу від загальної площі приміщення замовників [36, с. 98].

-46-

Розрахунок площ допоміжних приміщень

До допоміжних відносяться приміщення, в яких розташоване технологічне, силове або інше обладнання (агрегати, опалювальне обладнання, компресорні та насосні станції, трансформаторне обладнання, вентиляційні камери, кондиціонери), яке призначене для інженерного забезпечення підприємства [32, с.325].

Площі технічних приміщень визначають або розрахунком, або приймають за укрупненими нормами (таблиця И.13), в останьому випадку їх можна безпосередньо занести у таблицю 2.16

 

Таблиця 2.16 – Площі технічних приміщень, прийняті за укрупненими нормами

 

 

Приміщення

Площа, м2

нормативна прийнята
1 2 3
Компресорна 15 – 20  
Насосна 10 – 20  
Вентиляційна 20 – 35  
Трансформаторна 15 – 25  
Котельня 50 – 100  

 

Якщо площа розраховується, розрахунок ведеться в кожному окремому випадку за відповідними нормативами в залежності від прийнятої системи та обладнання електропостачання, опалення, вентиляції та водопостачання, типів і кількості встановленого обладнання [38, с.84].

Площі цехів ВГМ та компресорної розраховуються за кількістю робітників або прийнятим обладнанням. Площа цеху ВГМ на одного працівника у найбільш завантажену зміну 15-20 м2, площа компресорної на один встановлений компресор – 20-25 м2 [30, с.90].

Розрахунок площ зовнішніх функціональних зон

До зовнішніх функціональних зонвідносяться розташовані на відкритій території підприємства стоянки для автомобілів, в тому числі склади (автомобілів, матеріалів), виставкові майданчики, проїзди, місця зберігання виробничих, шкідливих і побутових відходів, відкриті місця відпочинку, майданчики для тест-драйву [32, с.325].

Площі стоянок автомобілів розраховують з урахуванням способу розміщення та кількості АТЗ, що знаходяться на зберіганні.

При укрупнених розрахунках площі стоянок Fст [27, с.39]:

 

Fст = fа × Пст і × r, м2,                            (2.46)

 

-47-

де Пст і – кількість автомобіле-місць різного призначення для зберігання АТЗ (таблиця 2.12);   

r – коефіцієнт щільності розташування автомобіле-місць зберігання (таблиця И.5).

 

Розрахунок площ зовнішніх нефункціональних зон

До зовнішніх нефункціональних зон відносяться території СТОА, що не несуть виробничого або функціонального навантаження, наприклад територія озеленення, яка складає не менше 15% території при щільності забудови не менше 50% і не менше 10% при щільності забудови більше 50% [32, с.325-326].

Площа озеленення:

Fоз.= f оз. × å Р, м2,                                    (2.47)

 

де f оз. – питома площа озеленення на одного робітника, м2 (не менше 3 м2 на одного робітника. Максимальна площа ділянок, призначених для озеленення, має складати приблизно 15% від площі території підприємства [71, с.118]);

å Р – сумарна чисельність робітників (сумарна кількість робітників у найбільшу зміну), чол.

 

Відстані від будівель і споруд до озелениних ділянок мають бути не меншими вказаних у таблиці К.16.

 

Площа резервної території

До резервної території відноситься територія, яка входить в площу земельної ділянки та призначена для майбутнього використання при розширенні підприємства [32, с.325]. Зарезервовану територію можна використовувати для організації платної стоянки [71, с.142].

Площа резервної території Fрез.:

 

Fрез. = f рез. × П, м2,                                     (2.48)

 

де f рез.= 100 м2– питома площа резервної території на один робочий пост СТОА [64, с.405], [32, с.229, 334];

 П – кількість робочих постів СТОА.

 

Площа земельної ділянки

Попередньо, до побудови генерального плану, потрібна площа земельної ділянки Fділ визначається як [71, с.108]

Fділ = (Fб +Fст) / Кз  , м2,                    (2.49)

 

де Fб  загальна площа будівель, м2;

Fст –площі стоянок автомобілів, м2;

Кз – коефіцієнт щільності забудови (таблиця И.14).

 

-48-

Загальна площа будівель:

 

Fб = Fвк + Fа-п, м2

 

де Fвк  площа виробничого корпусу, м2;

Fа-п –площа адміністративно-побутового корпусу, м2.

 

Площа виробничого корпусу:   

 

Fвк = Lвк ·Ввк, м2,

 

де Lвк  довжина виробничого корпусу, м;

Ввк –ширина виробничого корпусу, м.

 

Площа адміністративно-побутового корпусу (одноповерхового, двоповерхового):

Fа-п = (Lа-п ∙ Ва-п) ∙ Nп, м2 ,

 

де Lа-п  довжина адміністративно-побутового корпусу, м;

Ва-п –ширина адміністративно-побутового корпусу, м;

Nп кількість поверхів адміністративно-побутового корпусу.

 

Результати технологічного разрахунку підприємства зводяться до підсумкової таблиці 2.17

 

Таблиця 2.17 – Підсумкова таблиця результатів технологічного разрахунку підприємства

 

 

Найменування підрозділу

Річний обсяг робіт, люд-год

Кількість постів у підрозділі

Кількість робітників, чол

Площа підроз-ділу, м2

1 зміна 2 зміна
1 2 3 4 5 6
Дільниця прибирально-мийних робіт          
Дільниця приймання-видачі  автомоб.          
Зона ТО автомобілів          
Зона ПР автомобілів          
Зона діагностування автомобілів          
Дільниця ремонту кузовів          
Малярна дільниця          
Агрегатне відділення: ремонт двигунів ремонт інших агрегатів     - -      
Слюсарно-механічне відділення   -      
           

 

 

-49-

Продовження таблиці 2.17

 

1 2 3 4 5 6
Електротехнічне відділення   -      
Відділення паливної апаратури   -      
Шинне відділення   -      
Мідницьке відділення   -      
Арматурно-оббивальне відділення   -      
Склад запасних частин і деталей - - - -  
Склад агрегатів і вузлів - - - -  
Склад експлуатаційних матеріалів - - - -  
Склад шин - - - -  
Склад лакофарбових матеріалів - - - -  
Комора для агрегатів і автоприлад-дя, знятого з автомобіля   -   -   -   -  
Гардеробна - - - -  
Умивальня - - - -  
Душова - - - -  
Туалет - - - -  
Кабінет сервіс-менеджера - -      
Кабінет приймальника - -      
Кабінет сервісної служби - -      
Зала очікування - -      
Каса - -      
Комора для бланків - - - -  
Разом          

 

На підставі розрахованих площ виробничих, складських та інших приміщень, прийнятої кількості робочих і допоміжних постів береться за основу типовий проект СТОА на певну кількість робочих постів [30] із внесенням відповідних змін. Зробивши необхідні перепланування у типовому проекті СТОА для задоволення розрахункових потреб, можна значно скоротити обсяг і вартість проектної документації.

Розробка індивідуального проекту пов’язана зі значними труднощами та проводиться, як правило, проектними організаціями.

Таким чином, після визначення теоретично необхідних площ приміщень далі потрібно вирішити їх технологічне планування та об’ємно-планувальне (будівельне) рішення  (Додаток Н).

При розробці планувальних рішень прийнята остаточно площа виробничих і складських приміщень може відрізнятися від розрахункової на 10% [71, с.133].

Суттєвий вплив на планування підприємства чинять конструктивна схема будівлі, протипожежні та санітарно-гігієнічні вимоги, ряд вимог з охорони навколишнього середовища і ряд інших, пов’язаних з опаленням, освітленням, вентиляцією тощо [39].

-50-

Після обрання остаточного варіанту планування виробничого корпусу доопрацьовуються планувальні рішення окремих зон і відділень, розроблені раніше укрупнено для визначення їх габаритних розмірів [71, с.133]

1 – дільниця миття та прибирання автомобілів;

2 – дільниця приймання автомобілів;

3 – дільниця діагностики;

4 – дільниця регулювання кутів встановлення коліс;

5 – дільниця слюсарних робіт;

6 – дільниця ремонту агрегатів;

7 – дільниця шиномонтажних робіт;

8 – дільниця кузовного ремонту;

9 – малярна дільниця;

10 – компресорна станція;

11 – склад централізованої роздачі олив і технічних рідин;

12 – комора спецінструментів;

13 – склад запасних частин;

14 – клієнтська;

15 – кімната приймальника.

 

Рисунок 2.2 – Автосервісний комплекс [32, с.44]

 

-51-


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 312; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!