Напівпровідниковий інжекційний лазерНапівпровідниковий інжекційний лазер це напівпровідниковий діод на р-n переході (глава 20), у якому накачка здійснюється струмом (інжекцєю носів заряду) крізь р-n перехід при прохідній різниці потенціалів на ньому. Бокові плоско-паралельні стінки перпендикулярні до площини переходу утворюють оптичний резонатор або пропускають світло до дзеркал зовнішнього резонатора Фабри-Перо. Робоче тіло це р-n перехід, у якому відбувається рекомбінаційна люмінісценція електронів і дірок інжектованих у р-nперехід.

Відмітимо загальні особливості лазерного випромінювання:

* малий кут - розходження світлового променя , де  – довжина хвилі,  – діаметр вихідної апертури;

* велика монохроматичність випромінювання. В газових лазерах напівширина спектральної лінії може бути меншою за природну ширину. Це вдається досягнути при великійї добротності резонатора Фабрі-Перо і одномодовому режимі роботи лазера.

* висока ступінь часової та просторової когерентності світла, що випромінюється.

· лазерне випромінювання при певних умовах може мати великі потужності – до 1012 Вт.

Ці особливості лазерного випромінювання забезпечили йому широке практичне застосування в науці та техніки.

Висновки

11. Основні терми атомів для яких характерний  зв`язок визначається за допомогою емпіричних правил Хунда (Гунда).

12. Інтенсивність спектральних ліній залежить від коефіцієнтів Ейнштейна: спонтанних переходів  і вимушених , (поглинання)  (випромінювання). Коефіцієнт  характеризує кількість спонтанних електронних переходів за одиницю часу, а  – кількість вимушених переходів за одиницю часу, які створюються електромагнітним полем одиничної густини. Між ними існує зв’язок:  і , де  і  - статистичні ваги (ступінь виродження) рівнів  і .

13. Імовірність квантових переходів визначається золотим правилом Фермі. Його застосування до вимушених переходів встановлює зв’язок між коефіцієнтом вимушеного випромінювання Ейнштейна і матричним елементом дипольного моменту: , де .

14. Інтенсивності спектральних ліній зручно описувати за допомогою безрозмірної величини  - сили осцилятора, де  – коефіцієнт затухання спонтанного випромінювання гармонічного осцилятора.

15. Коефіцієнт ослаблення світла при його поглинанні залежить як від коефіцієнта Ейнштейна вимушеного перехода , так і від - відношення концентрації електронів на енергетичних рівнях  та : . При великих рівнях збудження, коли , виникає інверсія населеності рівнів, внаслідок чого середовище підсилює світло, що проходить крізь нього.

16. Інверсія населеності використовується для створення лазерів - генераторів когерентного світла.

17. На ширину спектральних ліній (їхню монохроматичність) впливають три головних фактори: радіаційне затухання, ефект Доплера, зіткнення та взаємодія атомів.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 347; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!