Форма особистої привабливості, яка стимулює визнання і підтримку2. Форма привабливості, яка розташовує співбесідника до активного спілкування.

3. Форма привабливості, яка визиває довіру у співбесідника.

4. Форма привабливості, яка визиває довіру у керівників

80. Усні комунікації відбуваються:

Під час розмови, групових дискусій та телефонних розмов тощо.

2. Під час розмови віч-на-віч.

3. Під час групових дискусій.

4.Під час телефонних розмов

81. Головна перевага усних комунікацій полягає в тому, що вони:

1. Оперативно забезпечують прямий і зворотній зв‘язок між елементами внутрішнього і зовнішнього середовища організації.

2. Оперативно забезпечують негайний зворотній і прямий зв‘язок між елементами внутрішнього середовища організації.

3. Забезпечують взаємний обмін у формі словесних запитань або усних домовленостей.

4.Забезпечують обмін інформацією за допомогою виразу обличчя та жестів

82. Керівники і спеціалісти організації, мотивовані імпресійним менеджментом найбільше уваги приділяють:

Своїй мові, одягу та манерам поведінки.

2. Своїй мові та одягу

3. Своїм манерам.

4. Своїй поведінці

83. Ситуаційні теорії лідерства ґрунтуються на:

Припущені, що кожна лідерська поведінка залежить від ситуації, рівня професіоналізму та авторитету працівника.

2. Припущенні, що кожна лідерська поведінка залежить від тієї чи іншої ситуації.

3. Припущенні, що кожна лідерська поведінка залежить від рівня професіоналізму того чи іншого працівника.

4.Припущенні, що кожна лідерська поведінка залежить від авторитету того чи іншого працівника

84. Неформальний лідер в організації це є:

Особа, яка виконує функції лідера, однак її права на це формально не визначені.

2. Особа, яка користується високим іміджем серед працівників.

3. Особа, яка користується високою довірою серед працівників.

4. Особа, яка користується довірою у керівників

85. Баланс організації це є:

Фінансовий звіт на конкретний момент часу.

2. Фінансовий звіт на рік.

3. Фінансовий звіт за квартал.

4. Фінансові звіти за місяць

86. Бюджет сучасної організації повинен слугувати:

Основою і загальною схемою діяльності організації.

2. Загальною схемою діяльності.

3. Основою для досягнення запланованих соціальних показників.

4. Основою для отримання запланованих прибутків

87. Попередній контроль організації стосується:

Фінансових, матеріальних, людських та інформаційних ресурсів.

2. Фінансових ресурсів.

3. Матеріальних ресурсів.

4.Людських та інформаційних ресурсів

88.Під керівництвом організаціями розуміють:

Процеси планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання.

2. Процеси планування, і організування.

3. Процеси мотивування.

4. Процеси контролювання та регулювання

89.Управління має бути побудоване на:

Системі методів впливу на людей з дотриманням принципів менеджменту.

2. Системі принципів управління.

3. Системі мотивації людей.

4. Системі грошових винагород

90. За своїм змістом управління організаціями є:

Процесом визначення цілей організації, та взаємодії людей, під час спільної діяльності.

2. Процесом визначення цілей організації.

3. Процесом організації взаємодії людей.

4.Процесом взаємодії та взаємного впливу груп людей під час їхньої спільної діяльності

91.Повага один до одного і симпатії працівників формальної і неформальної організації посилюються, якщо:

У людей подібна позиція, переконання та економічне і соціальне становище.

2. У людей подібна позиція.

3. Подібні переконання.

4. Подібне економічне та соціальне становище

92 До звичайних форм неформальних комунікацій в організаціях відноситься:

Не підтверджені повідомлення і чутки.

2. Підтверджені окремі повідомлення.

3. Підтверджені окремі чутки.

4. Підтверджені чутки документами

93 Продуктом праці у сфері управління є:

Інформація у формі документів, рішень, розпоряджень та вказівок.

2. Інформація у формі документів.

3. Інформація у формі рішень.

4. Інформація у формі розпоряджень та вказівок

94 До основних чинників організаційної (корпоративної) культури у виробничій діяльності відносяться:

1. Високий рівень всіх видів дисципліни, відсутність проявів формалізму та здоровий морально-психологічний клімат трудового колективу.

2. Високий рівень всіх видів дисципліни.

3. Відсутність проявів формалізму і бюрократизму.

4.Здоровий морально-психологічний клімат трудового колективу

95 Економічне управління це є:


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 373;