Контрольні запитання і завдання. 1.Напишіть структурні формули всіх ізомерних альдегідів і кетонів, що відповідають молекулярній формулі С4Н8О1.Напишіть структурні формули всіх ізомерних альдегідів і кетонів, що відповідають молекулярній формулі С4Н8О. Назвіть ці сполуки за різними номенклатурами.

2.Напишіть структурні формули таких оксосполук: а) пропаналю; б) 3-мстилбутаналю; в) діізопропілкетону; г) 3-метилпентаналю; д) гептанону-2.

3.Добудьте метилетилкетон дегідруванням спирту, озонолізом олефіну, сухою перегонкою кальцієвих солей карбонових кислот, синтезом Гріньяра, способом Кучерова.

4.Наведіть схеми синтезу етаналю і пропанону з різних сполук і різними методами.

5.Дайте коротку характеристику головних фізичних властивостей альдегідів і кетонів.

6.Розділіть хімічними способами суміш пентаналю, валеріанової кислоти і амілового спирту.

7.Напишіть рівняння реакцій взаємодії бутаналю з: а) ціанідною кислотою; б) аміаком; в) етанолом; г) гідроксиламіном і назвіть продукти реакцій.

8.Напишіть рівняння хімічних реакцій взаємодії ацетону з гідросульфітом натрію, фенілгідразином і назвіть продукти реакції.

9.Наведіть хімічні реакції, що свідчать про відмінність альдегідів під кетонів.

10.Напишіть схеми альдольної конденсації етаналю, пропаналю і бутаналю.

11.Наведіть рівняння хімічних реакцій, що ілюструють особливі хімічні властивості метаналю порівняно з іншими альдегідами.

12.Напишіть рівняння реакції кротонової конденсації для пропаналю.

13.Напишіть структурні формули альдегідів і кетонів, що мають велике значення для народного господарства, медицини, ветеринарії і піаринництва. Дайте їх коротку характеристику.

 

Лабораторна робота №18

Тема: Карбонові кислоти

Мета: набути навичок добування оцтової кислоти та вивчення хімічних властивостей насичених і ненасичених карбонових кислот.

Знати: будову карбонільної групи, зміщення електронної густини в ній; хімічний склад, будову насичених монокарбонових кислот; номенклатуру; основні формули ненасичених, ароматичних та дикарбонових кислот; хімічні властивості моно карбонових кислот.

Вміти: пояснювати причини кислотності кислот, порівнювати силу кислот у гомологічному ряді насичених моно карбонових кислот; пояснювати вплив на кислотні властивості появи атома галогену у вуглеводному радикалі.

Техніка безпеки: проявляти обережність і бути уважними при проведенні реакцій з бромною водою, розчином перманганату калію під час роботи хімічним посудом та реактивами.

 

Теоретична частина

Карбонові кислоти – це похідні вуглеводнів, що містять одну або декілька карбоксильних груп – COOH. В залежності від кількості карбоксильних груп вони поділяються на одноосновні, двохосновні, трьохосновні. Загальна формула одноосновних карбонових кислот R-COOH. В залежності від природи радикалу карбонові кислоти поділяють на: насичені, ненасичені, ароматичні.

Карбонові кислоти легко утворюють солі, естери, галоген-ангідриди, ангідриди, аміди кислот, нітрили. Вищі й середні кислоти в організмі рослин і тварин зазнають Р -окиснення. Ненасичені карбонові кислоти, крім хімічних реакцій, типових для всіх карбонових кислот, здатні вступати в реакції приєднання, окиснення і полімеризації.

Хід роботи

Дослід 1. Добування оцтової кислоти із ацетату натрія.

В пробірку насипають 1-2 г кристалічного ацетату натрія і обережно додають 2-3 мл концентрованої сульфатної кислоти. Суміш нагрійте. Під час реакції виділяються пари оцтової кислоти, яку можна визначити за характерним запахом або почервонінням лакмусового папірця, змоченого водою. Реакція відбувається за рівнянням:

CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + NaHSO4

За допомогою цього методу можна добувати і інші карбонові кислоти із розчинів їх солей, тому що сульфатна кислота сильніша за карбонові кислоти.

Дослід 2. Взаємодія карбонових кислот з металами.

В пробірку наливають 1-2 мл льодяної оцтової кислоти, розбавляють її удвічі водою і опускають шматочок цинку. Спостерігають виділення бульбашок водню. Реакція відбувається за рівнянням:

2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2

Метали, які стоять в ряду активності післі водню не взаємодіють з оцтовою кислотою.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1553; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!