Кількісні і відсоткові показники видів способу пізнання дітей



з/п

Види способу пізнання дітей

Умовні позначки

Кількісні і відсоткові показники

видів способу пізнання дітей

Кількісні показники Відсоткові показники
1. Глядач (візуал) В    
2. Слухач (аудіал) А    
3. Діяч (кінестетик) К    

Завдання 3.Здійснити якісний і кількісний аналіз

1. Проаналізуйте, скільки осіб і хто має той чи інший спосіб пізнання.

2. Визначте, які особливості індивідуального способу пізнання слід враховувати в особистісно орієнтованій взаємодії.

 

 

Діагностика рівнів розвитку передумов навчальної діяльності

В старшому дошкільному віці

Мета: визначення рівнів навчальності у дітей старшого дошкільного віку.

Метод: спостереження.

Алгоритми дослідження

Завдання 1. Провести спостереження за виявами пізнавальної активності, допитливості в навчальній діяльності, вміння застосовувати дії учіння в дидактичних іграх та вправах, виявами соціальної активності та довільної саморегуляції в поведінці дошкільників.

Завдання 2. Визначити рівні розвитку передумов навчальної діяльності (дій учіння): високий, середній, низький.

Завдання 3. Занести дані дослідження до таблиці та зробити психолого-педагогічні висновки щодо виявлених рівнів розвитку передумов навчальної діяльності в дошкільному віці.

 

Схема спостереження за дітьми для виявлення рівня розвитку передумов навчальної діяльності.

В усіх показниках визначають – високий (В), середній (С) та низький (Н) – рівні вияву здатності до навчання.

 

1. Рівень пізнавальної активності, допитливості на заняттях:

(В) – завжди активна, виявляє ініціативу у відповідях.

(С) – відповідає лише за викликом вихователя.

(Н) – пасивна, працює лише при персональному зверненні.

 

2. Рівень пізнавальної активності, допитливості на прогулянках, екскурсіях:

(В) – виявляє допитливість, розпитує.

(С) – слухає пояснення дорослих.

(Н) – байдужа.

 

3. Оволодіння елементами навчальної діяльності:

(В) – слухає завжди уважно, дотримується вказівок, вірно виконує завдання.

(С) – потребує повторення вказівок конкретно по ходу діяльності.

(Н) – працює при постійній допомозі вихователя.

 

4. Вияви довільної регуляції поведінки:

(В) – завжди зосереджена на будь-якій справі, у грі.

(С) – відволікається, наслідує інших, потребує контролю, із завданням справляється при додатковій стимуляції.

(Н) – без спеціальних спонукань не починає діяти, при відсутності зразку роботу не виконує, потребує контролю.

 

5. Готовність до подолання труднощів:

(В) – виявляє готовність долати труднощі, шукає активний спосіб їх подолати.

(С) – робить спроби долати труднощі, але у випадку невдачі відступає.

(Н) – при перших ускладненнях, звертається за допомогою до вихователя, або відмовляється від діяльності.

 

6. Соціальна активність:

(В) – легко контактує з дорослими та дітьми, виявляє ініціативу в спілкуванні, вміє розв’язати конфліктні ситуації.

(С) – віддає перевагу знайомому товариству, підкоряється чужій ініціативі, виявляє конфліктність.

(Н) – включається у спільну діяльність за запрошенням, але не вміє підтримувати стосунки, віддає перевагу іграм наодинці.

Результати занести до таблиці 5.

 

Таблиця 5

Дослідження здатності до навчальності старших дошкільників

Прізвище, ім’я дитини

Вік дитини

Рівень здатності до навчання

Примітка
  1 2 3 4 5 6  
1 Алієва Л 5,5 С С Н С С   С
2 Горпінченко Л 5,5 В В В С В   В
3                  
4                  

 

Аналіз результатів дослідження здатності до навчальності

Старших дошкільників

1. В яких умовах здійснювалось дослідження, в якій віковій групі, яка кількість дітей брала у ньому участь.

2. Який метод дослідження був обраний.

3. Які фактори могли б вплинути на отримані показники.

4. Які рівні здатності до навчальності були виявлені та якими причинами вони зумовлені: першопричинні (морфологічна будова мозку); другопричинні (навчання та виховання).

5. Яка кількість дітей показали окремі рівні передумов здатності до навчання.

6. Заплануйте систему корекційних занять з дітьми для кращої підготовки до навчання в школі.

 

Підведення підсумків дослідження індивідуально-психологічних особливостей дітей досліджуваної групи

Завдання 1.Узагальнити показники індивідуально-психологічних особливостей дітей і занести їх до таблиці 6.

Таблиця 6


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 235; Мы поможем в написании вашей работы!






Мы поможем в написании ваших работ!