Основнітехнічні характеристики регулятора температуриРегульовананапруга задатчика, мВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01-100
Максимальна температура, К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
Швидкістьнагріву (охолодження ), К/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 4
Годинапаузи, хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-99
Потужністьнагрівача, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

 

Регулятор маєдварежимироботи–ручний та автоматичний. Вавтоматичномурежимі регулятор працює за програмою: «Нагрев», «Пауза», «Охлаждение». Параметрипроцесівзадаються оператором до початкупресуваннязразка.

 

Порядок виконання роботи

1. Зібрати установку за схемою

1
6
1
1
  5РЛН
4
4
2
3

Рис.2. Принципова схема

1 – нагрівач;

2 – прес-форма;

3 – термопара;

4 –гідравлічний прес;

5 –регулятор лінійного нагріву;

6 – вентилятор.

 

2. У прес-форму насипати порошкоподібнийполімер й ущільнити його за допомогою гідравлічного преса.

3. Установити заданий (викладачем) тиск у прес-формі.

4. Зробити нагрівання, витримку й охолодження прес-форми по заданій програмі. Температуру контролювати за допомогою термопари. При необхідності зниження температури скористатися вентилятором.

5. Вимкнути прилад, вийняти з прес-форми готовий зразок і очиститипрес-форму від залишків полімеру.

Обладнання для виготовленнязразків методом гарячогопресуванняскладаєтьсязпрес-форми2, внутрішнімдіаметром 15-20 мм, гідравлічного пресу 4, якийутворюєтискупрес-формі. За допомогоюманометра контролюєтьсятискупрес-формізурахуваннямплощі поршня преса та пуансонівпрес-форми. Між пуансонами знаходитьсязразок. Термопара 3і регулятор температурипризначений для підтримкитемпературнихрежимів«Нагрев» – «Пауза»–«Охлаждение».Вихід регулятора з’єднанийзнагрівачем1. Вентилятор 6 служить для забезпеченнязаданихшвидкостейохолодження.Обладнання для отриманнязразків методом гарячогопресуванняізрозплавудозволяєбагаторазовоздостатньовисокоюточністювідтворюватиумовикристалізаціїзавтоматичнимрегулюваннямтемператури за заданим режимом.

Зразкициліндричноїформинагрівалисьупрес-формі при нормальному тиску до температури, яка на 30 Кперевищує температуру плавлення, витримувалипротягом 10 хвилин (для усуненнямеханічноїітермічної напруги), і кожен із них пресувався при заданому тиску. Перед пресуванням температурний режим у кожному досліді змінювався з урахуванням похідної температури плавлення по тиску ( ).

 

Контрольні запитання

1. Чи однакові температури кристалізації і плавлення полімерів; якщо ні, то чому температура кристалізації відрізняється від температури плавлення?

2. Навіщо дотримуватися певного режиму охолодження?

3. Як залежить температура кристалізації від передісторії зразка?

Література

1. Смола В.Н. Дисертація. к.ф.-м.н., Київ. – 1974.

2. Прес гідравлічний. Інструкція з експлуатації.


Лабораторна робота №2

ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ РЕЧОВИНИ

Мета роботи: навчитися вимірювати питому теплоємність твердих тіл методом монотонного нагріву.

Прилади та матеріали: вимірювач теплоємності ИТ-С-400, терези, секундомір, цифровий вольтметр В7-21, зразки, силіконове масло, бензин.

 

Теоретичні відомості та опис приладу

Призначення

Вимірювач теплоємності ИТ-С-400 призначений для досліду температурної залежності питомої теплоємності твердих тіл, рідин з густиною не менш 800кг/м3. Вимірювач дослідів у лабораторних та заводських умовах.

Технічні дані

Діапазон вимірювання об’ємної теплоємності ( ), Дж/м3К, не менше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10×106
Температурний діапазон вимірювання, . . . . . . . . . від -100 до +400

Розміри

Діаметр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15±0,1мм
Висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10±0,5мм
Похибка вимірювання теплоємності . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10%
Потужність електрична . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1кВА
Електричне живлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220±22В

Будова та принцип роботи.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 798; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!