Розділ 1. Організаційні та методологічні основи діяльності слідчого 3 виявлення та викриття злочинця                       Лекція – 2 години

Самостійна робота – 2 години

План

1. Загальна характеристика діяльності з виявлення злочинця.

2. Загальна характеристика діяльності з викриття злочинця.

3. Основні напрямки діяльності з викриття злочинця.

4. Уявне моделювання в розслідуванні злочинів.

4.1. Уявне моделювання як метод пізнання дійсності.

4.2. Ретроспективне моделювання. Співвідношення ретроспективної моделі     та версії.

4.3. Перспективне моделювання в процесі розслідування злочинів.

 

Загальна характеристика діяльності слідчого з виявлення та викриття злочинця. Уявне моделювання в розслідуванні злочинів

                                                             Самостійна робота – 4 години

Мета самостійної роботи: з’ясування питань щодо змісту діяльності слідчого з виявлення та викриття злочинця, який переховується, алгоритму дій щодо розшуку обвинуваченого, сутності поняття «викриття злочинця», схеми діяльності слідчого у цьому напрямку; вироблення уміння організовувати і проводити пошукові заходи, визначати основні напрямки діяльності щодо викриття злочинця. Зрозуміння змісту уявного моделювання як методу пізнання дійсності, елементів моделі процесу розслідування злочину, видів і схеми уявного моделювання, його завдань, практичного використання уявних моделей. Вироблення уміння співвідносити ретроспективні моделі та версії, а перспективне уявне моделювання – з тактичними рішеннями.

Основні поняття: виявлення злочинця; виявлення злочинця; пошукові заходи; розшук обвинуваченого; викриття злочинця, уявне моделювання, ретроспективне моделювання, перспективне моделювання.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Поняття та зміст діяльності з виявлення злочинця.

2.Особливості змісту діяльності щодо виявлення злочинця, який переховується від слідства.

3. Розшук обвинуваченого як один із видів пошуково-пізнавальної діяльності суб’єктів пізнання.

4.Сутність поняття «викриття злочинця». Схема діяльності щодо викриття злочинця.

5. Уявне моделювання як метод пізнання дійсності.

6. Ретроспективне моделювання як один з напрямків уявного моделювання.

7. Перспективне моделювання як один з напрямків розумової діяльності.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягає зміст діяльності з виявлення злочинця.

2. Конкретизуйте такі визначальні елементи методологічної основи діяльності щодо встановлення злочинця, як індивідуальність, відносна стійкість, відбиваність і пізнаваність кожного індивідууму.

3. Охарактеризуйте зміст організаційних і пошукових заходів з виявлення злочинця, який переховується.

4. Конкретизуйте алгоритм дій щодо розшуку обвинуваченого.

5. Які обставини слід враховувати при організації розшуку обвинуваченого.

6. Розкрийте сутність поняття «викриття злочинця».

7. Наведіть схему діяльності з викриття злочинця.

8. Які питання підлягають з’ясуванню в процесі проведення заходів з викриття злочинця.

9. Охарактеризуйте основні напрямки діяльності з викриття злочинця.

10. Конкретизуйте зміст уявного моделювання в контексті методів пізнання дійсності.

11. Як слідчий формує модель власних дій при управлінні слідчою ситуацією.

12. Охарактеризуйте відмітні особливості уявної моделі як форми і способу мислення.

13. Конкретизуйте види і схему уявного моделювання.

14. Сформулюйте завдання моделювання.

15. Розкрийте сутність ретроспективного моделювання як одного з напрямків уявного моделювання.

16. Яким чином співвідносяться ретроспективні моделі та версії.

17. Конкретизуйте роль індивідуальної уяви слідчого та його інтуїції в ретроспективному моделюванні.

18. Що є підставами ретроспективної моделі.

19. Розкрийте сутність перспективного моделювання як одного з напрямків розумової діяльності.

20. У чому полягає зміст робочої програми в структурі перспективного моделювання.

21. Яким чином співвідноситься уявне моделювання з тактичними рішеннями при розслідуванні злочинів.

22. Конкретизуйте зв'язок уявного моделювання з розвитком слідчих ситуацій.           

         

Теми рефератів

     1. Поняття та зміст діяльності з виявлення і викриття злочинця.

2. Ретроспективне моделювання як один з напрямків уявного моделювання в процесі розслідування злочинів.

3. Перспективне моделювання як один з напрямків розумової діяльності слідчого в процесі розкриття і розслідування злочинів.

 

                                      

Розділ 2.  Планування як метод організованого проведення слідства

 

Загальні положення планування в діяльності слідчого.

                                                             

 Самостійна робота – 4 години

Мета самостійної роботи: засвоєння питань, пов’язаних з поняттям, функціями, цілями планування розслідування злочинів, принципами планування; зі з’ясуванням того, що логічною основою планування є версія, а основним документом планування – план розслідування. Зрозуміння основних теоретичних положень, що мають значення для планування розслідування, формування навичок їх практичного використання, набуття вміння складати план розслідування за версіями.

Основні поняття: планування; принципи планування; техніка і порядок планування; документи планування; конспект кримінальної справи; види планів; планування за версіями; планування за епізодами злочинної діяльності; планування щодо осіб, які вчинили злочини; зведене календарне планування, елементи планування; структура і зміст плану розслідування.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 454; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!