Загальні питання формування та діяльності слідчих груп.                                                               Семінарське заняття – 2 години                                                              Семінарське заняття – 2 години

Метод проведення:дискусія, колоквіум з використанням елементів тренінгу, ділова гра.

Мета заняття:закріплення знань з питань групового методу розслідування злочинів, формування слідчих груп, ролі керівника слідчої групи в організації її діяльності. Вироблення умінь і практичних навичок формування слідчих груп, розподілу роботи між слідчими, які входять до складу слідчих груп.

Основні поняття: груповий метод розслідування; слідча група, керівник слідчої групи; способи розподілу роботи у слідчій групі, взаємодія між членами групи.

 

Питання для обговорення

 

1. Поняття групового методу розслідування злочинів.

2. Умови і порядок формування слідчих груп.

3. Повноваження керівника слідчої групи та його роль в організації її діяльності.

4. Способи розподілу роботи в слідчій групі.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягає сутність групового методу розслідування злочинів.

2. Конкретизуйте переваги та недоліки групового методу проведення слідства.

3. Якими є умови і порядок формування слідчих груп.

4. Які вимоги ставляться до керівника слідчої групи.

5. Конкретизуйте роль керівника слідчої групи в організації її діяльності.

6. Які існують способи розподілу роботи в слідчій групі.

7. У чому полягає сутність розподілу роботи між членами групи за окремими дорученнями керівника та за окремими ділянками роботи.

8. Яким чином мають бути організовані взаємовідносини між керівником слідчої групи та слідчими, які входять до її складу.

10. Як має бути організоване взаємне інформування про результати роботи кожного слідчого, який входить до складу слідчої групи.

 

Теми реферативних повідомлень

1. Особливості розподілу роботи між членами слідчої групи.

2. Організація розслідування злочинів міжвідомчими слідчо-оперативними групами.

Практичне завдання

1. Враховуючи зміст увідної 1, складіть постанову про створення слідчої групи і постанову про прийняття кримінальної справи до свого провадження.

2. Визначте найбільш доцільний спосіб розподілу обов’язків між слідчими, які увійшли до складу слідчо-оперативної групи.

 

Увідна 1

10 травня слідчим СВ Жовтневого РВ Луганського МУВС ГУМВС України в Луганський області за фактом вчинення Замлінським О.М. розбійного нападу на гр-на Приколотіна Є.Р. порушено кримінальну справу, під час розслідування якої встановлено, що затриманий Замлінський О.М. разом з іншими особами вчинив низку розбійних нападів та пограбувань на території міст Луганська, Антрацита, Старобільска, Рубіжного, за фактами яких були порушені кримінальні справи, провадження у яких призупинене у зв’язку з невстановленням осіб, які вчинили злочини.

У зв’язку з необхідністю проведення великого обсягу роботи, начальником слідчого управління ГУМВС України в Луганській області вирішене питання щодо створення слідчої групи для розслідування злочинів на чолі зі старшим слідчим в особливо важливих справах Колесніковим П.А. До складу групи увійшли слідчий СВ Жовтневого РВ Луганського МУВС ГУМВС України в Луганський області Громико М.Т., слідчий СВ Антрацитівського МВ ГУМВС України в Луганський області Ольховський В.Ф., слідчий СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганський області Кравченко Я.С. та слідчий СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України в Луганський області Портнов Г.С.

Старший слідчої групи Колесніков П.А. прийняв кримінальну справу до свого провадження.

 

У процесі самопідготовкиу чистовому варіанті підготуйте практикум зі складання постанови про створення слідчої групи та постанови про прийняття кримінальної справи до свого провадження.

Особливості планування розслідування при груповому методі проведення слідства

                                                                Практичне заняття – 2 години

Метод проведення:дискусія, колоквіум з використанням елементів тренінгу, ділова гра.

Мета заняття:закріплення знань з питань, пов’язаних з особливостями планування розслідування при груповому методі розслідування злочинів, вироблення умінь і практичних навичок планування роботи слідчої групи.

Основні поняття: груповий метод розслідування, особливості планування при груповому методі проведення слідства.

 

Питання для обговорення

 

1. Планування розслідування при груповому методі проведення слідства.

2. Організація взаємного інформування про результати роботи кожного з членів слідчої групи.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягають особливості планування роботи при груповому методі проведення слідства.

2. Які види планів використовуються при плануванні розслідування при груповому методі розслідування злочинів.

3. Охарактеризуйте техніку планування роботи при груповому методі проведення слідства.

4. Яким чином має бути організоване взаємне інформування про результати роботи кожного слідчого, який входить до складу слідчої групи.

 

Тема реферативного повідомлення:

1. Планування роботи членів слідчо-оперативної групи при груповому методі проведення слідства.

 

 

Практичне завдання

1. Враховуючи відомості, що містяться в попередній увідній, самостійно придумайте декілька фабул злочинів.

2. Визначте, у який спосіб має бути організоване планування роботи членів слідчої групи щодо розслідування усіх злочинів, вчинених Замлінським О.М. та його співучасниками.

3. Складіть план роботи слідчої групи, включаючи до нього заходи, що мають значення для розслідування кримінальної справи в цілому.

 

У процесі самопідготовкиу чистовому варіанті підготуйте практикум зі складання плану роботи слідчої групи, включаючи до нього заходи, що мають значення для розслідування кримінальної справи в цілому.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 260;