ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО. 4.1 Управління станом пожежної безпеки на підприємствах



МАТЕРІАЛУ

4.1 Управління станом пожежної безпеки на підприємствах

1.  Який документ визначає загальні правові, економічні і основи забезпечення пожежної безпеки на території Україні?

2.  Якою є організаційна основа пожежної охорони в Україні?

3.  Як забезпечується пожежний нагляд за станом пожежної безпеки на. території України і на різних об'єктах?

4. Якою є організаційна основа управління пожежною безпекою на підприємстві?

5.  Якими є види відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки?

6.  Як формується і функціонує: добровільна пожежна дружина?

7.  Якими є призначення, склад і функції пожежно-технічної комісії?

8.  Якими є види, сутність і періодичність навчання працівників з питань пожежної безпеки?

9.  Якими є види і зміст інструкцій з пожежної безпеки?

4.2 Класифікація, розслідування та облік пожеж

1. На які класи підрозділяються пожежі горючих речовин та матеріалів?

2.  Як підрозділяються пожежі залежно від розмірів матеріального збитку?

3.  Яким є порядок розслідування і обліку пожеж?

4.3. Урахування при організації торгівлі та зберіганні матеріальних цінностей наявності в обігу пожежовибухонебезпечних товарів

1. Які встановлені обмеження на розміщення магазинів і складів товарів побутової хімії, ЛЗР, ГР, вогненебезпечних речовин і матеріалів, балонів з газами?

2. Якими є вимоги до зберігання пожежонебезпечних товарів і торгівлі ними в торгівельних центрах, універмагах, великих магазинах?

3. Якими є вимоги до зберігання і продажу гасу, інших горючих рідин?

4. Якими є вимоги до зберігання і продажу боєприпасів і піротехнічних виробів?

5. Які заходи пожежної безпеки передбачаються в матеріальних складах

і базах загального призначення?

6. Якими є вимоги до зберігання балонів з горючими газами?

4.2.4 Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки
1. На   які категорії щодо вибухопожежної і пожежної небезпечної

поділяються приміщення відповідно ДНАПБ Б.03.002-2007?

2. Приміщення яких категорій згідно з ДНАПБ Б.03.002-2007 є у сфер, торгівлі?

4.2.5 Класифікація пожежо - і вибухонебезпечних зон

1.На які класи поділяються пожежонебезпечні зони і які з них є в сфер
торгівлі?

2.Як забезпечуються захист і безпечне облаштування будівель, споруд і
зовнішніх установок з пожежонебезпечними зонами?

3.На які класи поділяються вибухонебезпечні зони і які з них є в сфері
торгівлі?

4.Як забезпечуються захист і безпечне облаштування будівель, спору;:
зовнішніх установок з вибухонебезпечними зонами?

4.2.6 Класифікація будівель з вогнестійкості, урахування її при забезпеченні
пожежної безпеки

1.  Якою є класифікація будівель і споруд щодо вогнестійкості і як вона
регламентує обіг і зберігання в них речовин і матеріалів, виконанні
технологічних процесів?

2.  У будівлях якого ступеня вогнестійкості допускається розмішати
ринки?

3.  У будівлях якого ступеня вогнестійкості можна розміщати І
території ринків спеціалізовані магазини з продажу твердих
легкозаймистих матеріалів, ЛЗР і ГР (крім харчових продуктів)?

4.2.7 Запобігання розповсюдженню пожежі

1.  Якими є призначення і величини протипожежних  розривів між будівлями і спорудами?

2.  Якими є протипожежні вимоги до розміщення кіосків, ларків,
тимчасових будівель відносно інших будівель і споруд?

3.  Якими є правила групування на ринках кіосків, павільйонів
контейнерів?

4.  Якими є вимоги до розміщення торгівельної групи, що складається :
наметів, і відкритих торгівельних місць?

5.  Якими є вимоги до облаштування та утримання протипожежні-^
розривів?

6. Якими є вимоги пожежної безпеки до розміщення і облаштувань»
місць зберігання горючих тари і відходів?

7.  Якими є призначення, конструкція і область застосування
протипожежних перешкод?

8.  У яких випадках на підприємствах торгівлі використовуються
протипожежні перекриття і(або) протипожежні перегородки?

9.  Якими є призначення і конструкція протипожежних зон?

4.2.8 Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

1. Якими є загальні вимоги пожежної безпеки до електричних комунікацій, машини і апаратів?

2.  Якими є загальні протипожежні вимоги до електричного освітлення?

3.  Якими є вимоги пожежної безпеки до конструкції світильників у
приміщенні залежно від виду матеріалів і речовин, що обертаються
або зберігаються в них, від виду виконуваних технологічних
процесів?

4.  Якою приймається відстань від світильників до горючих матеріалів,
товарів і тари, а також до горючих будівельних конструкцій?

5. Якими є вимоги пожежної безпеки до систем опалення приміщень?

6.  Якою може бути мінімальна відстань від електроопалювальних
приладів до горючих матеріалів і будівельних конструкцій?

7.  У приміщеннях якої категорії з вибухопожежної і пожежної
небезпеки не допускається використовувати електроопалювальні
прилади?

8. Якими є умови безпечного застосування грубного опалення?

9.  Якими є вимоги пожежної безпеки при використанні водяного і
парового опалення?

10. Якими є заходи пожежної безпеки при використанні повітряного
калориферного центрального опалення?

11.Як забезпечується пожежна безпека вентиляційних установок?

12. Якими є заходи пожежної безпеки при використанні побутових
кондиціонерів?

13. Якими є заходи пожежної безпеки при експлуатації газового устаткування?

14. Якими є заходи пожежної безпеки при експлуатації теплових мереж?

15. Якими є заходи пожежної безпеки при експлуатації промислової
каналізації?

4.2.9 Забезпечення пожежної безпеки вогневих робіт

1. Як повинне бути організовано безпечне проведення вогневих робіт?

2. За якими умовами не допускається виконання вогневих робіт?
4.3 Евакуація людей при пожежах

1.  Якими є вимоги пожежної безпеки до кількості, влаштування і утри­
мання евакуаційних шляхів і виходів у будівлях і спорудах?

2. Як визначається сумарна ширина маршів сходових кліток, ширина
дверей, коридорів і проходів між технологічним устаткуванням у
магазинах із площею торгівельних залів менше 1000м ?

3.  Якою повинна бути відстань між найбільш віддаленими
евакуаційними виходами із приміщення, що має периметр Р?

4. Якими є вимоги до розташування евакуаційних виходів у
торгівельних залах?

5.  Як визначається кількість виходів із приміщень залежно від їхньої
площі?

6.  Яка кількість людей може перебувати одночасно в приміщенні з
одним евакуаційним виходом?

7.  Як розраховується місткість торгівельних залів магазинів, а також
ресторанів, кафе, їдалень?

8. Яким має бути час евакуації людей з будівель універмагів,
універсамів, кафе залежно від ступеня їхньої вогнестійкості?

9.  Які міри передбачаються для безперешкодної евакуації людей на
території відкритих ринків?

10. 3а якими умовами розробляються плани евакуації людей і дії

працівників на випадок виникнення пожежі?

4,4 Засоби гасіння та виявлення пожеж

1.  Які відомі вогнегасячі речовини і матеріали і яка область їхнього
ефективного застосування?

2. Як має бути організоване протипожежне водопостачання
підприємства?

3. Якими є будова, принцип дії і область застосування установок
водяного гасіння пожеж?

4. Якими є будова, принцип дії і область застосування установок
газового гасіння пожеж?

5.  Якими є будова, принцип дії і область застосування установок
порошкового гасіння пожеж?

6. За якими умовами приміщення мають бути забезпеченнимии
установками автоматичного пожежогасіння?

7. Як класифікуються і маркіруються ручні вогнегасники?

8.  Якими є будова, принцип дії і область застосування повітряно-
пінних вогнегасників?

9. Якими є будова, принцип дії і область застосування вуглекислотних
вогнегасників?

10. Якими є будова, принцип дії і область застосування порошкових вогнегасників?

11. Якими є правила розміщення ручних вогнегасників у будівлях, спорудах і приміщеннях різного призначення?

12. 3а яким принципом підбирають вид ручних вогнегасників і

визначають їх кількість для різних приміщень?

13. Якими є види і область застосування приладів пожежного зв'язку і

сигналізації?

 14. Якими є види пожежних сповіщувачів, принцип їх дії і область

застосування?

15. Які приміщення підлягають облаштуванню автоматичними

установками пожежної сигналізації?

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 736; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!