Температура самозаймання матеріалівМатеріал Температура самозаймання,°С Матеріал Температура самозаймання,°С
Лідерин   Целулоїд Дерматин   130   141 165   Деревоволокниста та ізоляційна плитка Будівельний войлок Гумовий і хлорвініловий лінолеум Пінопласт ПВХ-1 345   370 410   501

    Горіння речовин є причиною загорянь і пожеж на різних об'єктах.

    Загоряння – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що не заподіює матеріального збитку;

    Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що завдає матеріального збитку.

    Пожежі горючих речовин і матеріалів підрозділяються на класи:

А – пожежі твердих речовин, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);

В – пожежі горючих рідин або твердих речовин, які плавляться;

C – пожежі газів;

D – пожежі металів і їх сплавів;

Е – пожежі, пов'язані з горінням електроустановок.

    Небезпечними чинниками пожеж є: токсичні гази, знижена концентрація кисню, висока температура, безпосередня дія іскор і полум'я, задимленість.

    Зниження концентрації кисню до 12…15 % призводить до порушень м'язової координації, до 10…14 % – до непритомного стану, до 6 % і менше – смерті протягом 6…8 хв. У·сухому повітрі за температури 80…100°С і у вологому повітрі за температури 50…60°С людина може знаходитися без засобів захисту всього декілька хвилин. Втрата видимості в задимлених приміщеннях утруднює своєчасну евакуацію людей з приміщень і будівель.·

    Вибух – це швидке перетворення речовин, що супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних виконати роботу. Вибухи у виробничих умовах можуть спричиняти людські жертви, руйнування устаткування і будівельних конструкцій, зупинку виробництва і великі матеріальні збитки.

o Найменша кількість газів, пари і пилу, за якої ще можливий вибух їх в суміші з повітрям і нижче за яку суміш невибухонебезпечна, називається нижньою межею вибуховості.

o Найбільша кількість газів, пари або пилу, за якої ще можливий вибух їх в суміші з повітрям і вище за яку суміш невибухонебезпечна, називається верхньою межею вибуховості.

Нижні межі вибуховості деяких речовин наведені в табл. 2.

 

 

Таблиця 2

Нижні границі вибуховості речовин

Речовина Нижня границя вибуховості, г/м3 Речовина Нижня границя вибуховості, г/м3
Пшеничне борошно Льняна костра 10,3 16,7 Цукор (пудра) Деревинна мука 17,2 25,2

    Окрім об'ємних меж, для пари ЛЗР і ГР встановлені нижня і верхня температурні межі вибуховості. Нижня температурна межа вибуховості вогненебезпечних рідин рівна температурі спалаху. Якщо ЛЗР зберігати у відкритій тарі, яка має контакт з атмосферою, то за будь-якої (навіть мінусової) температури, коли вона вища за температуру спалаху даної рідини, можна очікувати утворення вибухонебезпечної концентрації пари в повітрі. Тому необхідно стежити в сховищах за тим, щоб тара з ЛЗР була щільно закрита.

    Можливість спільного зберігання речовин і матеріалів визначаєтся викладеними в ГОСТ 12.1.004-91 вимогами, які сформовані на основі кількісного врахування показників їх пожежної небезпеки, токсичності, а також однорідності способів пожежогасіння.

    Згідно вказаному стандарту, за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати небезпечні чинники пожежі, отруювати навколишнє середовище повітря, воду, грунт, флору і фауну), впливати на людину через шкіру, слизисті оболонки органів дихання безпосередньо або на віддалі речовини і матеріали підрозділяються на розряди: безпечні, мало небезпечні, небезпечні, особливо небезпечні.

    До безпечних належать негорючі речовини і матеріали в негорючій упаковці, які в умовах пожежі не виділяють небезпечних (горючих, отруйних, їдких) продуктів розкладання або окислення, не створюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких, екзотермічних сумішей з іншими речовинами.

    Мало небезпечними є горючі і важкогорючі речовини і матеріали, на які не розповсюджуються особливі вимоги ГОСТ 19433-88, а також негорючі речовини і матеріали в горючій упаковці.

    Небезпечними вважаються горючі і негорючі речовини і матеріали, прояв властивостей яких може призвести до вибуху, пожежі, загибелі, травмування, отруєння, опромінювання, захворювання людей і тварин, пошкодження споруд, транспортних засобів. Причому, небезпечні властивості можуть виявитися у речовин у чистому вигляді або під час взаємодії їх з речовинами і матеріалами інших категорій (визначені в ГОСТ 19433-88) в нормальних або аварійних умовах.

    До особливо небезпечних належать такі небезпечні речовини і матеріали, які не сумісні з речовинами і матеріалами однієї з ними категорії за ГОСТ 19433-88.

    Вимоги до розділення речовин і матеріалів під час зберігання містяться в "Правилах пожежної безпеки в Україні". Окремо від інших речовин і матеріалів мають зберігатися, наприклад:

· речовини в аерозольній упаковці;

· гази стиснені, зріджені і розчинені під тиском;

· отруйні гази;

· горючі гази;

· легкозаймисті рідини;

· легкозаймисті тверді речовини і деякі інші.

4.2.2. Облік при організації торгівлі і зберіганні матеріальних цінностей за наявності в обігу пожежовибухонебезпечних товарів.

    У житлових будинках і громадських будівлях не допускається розміщувати комори і склади товарів побутової хімії, ЛЗР і ГР, вогненебезпечних матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху та ін.), балонів з газами. У підвальних і цокольних поверхах будь-яких будівель не допускається зберігання і використання ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з газами, целулоїду, горючої кіноплівки, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів з підвищеною пожежовибухонебезпечністю. Не дозволяється використовувати горищні приміщення і технічні поверхи для зберігання товарів, продукції, устаткування, меблів і інших предметів.

    Не допускається розміщувати торгові підприємства з продажу ЛЗР і ГР та горючих газів (фарб, розчинників, інших пожежовибухонебезпечних товарів побутової хімії, балонів з газами), боєприпасів і піротехнічних виробів у будівлях іншого призначення.

    У торгових центрах, універмагах, великих магазинах торгівля товарами з підвищеною пожежною небезпекою (сірниками, парфумерією, одеколонами, аерозольними упаковками та ін.) має проводитися на верхніх поверхах. Ці товари необхідно зберігати окремо від інших в спеціально пристосованих приміщеннях. Не допускається зберігати в коморах одночасно більше 15 тисяч аерозольних упаковок. Товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники, товари в аерозольній упаковці не дозволяється розміщувати ближче 0,5 м від приладів опалювання і у віконних вітринах. Не допускається торгівля пожежонебезпечними товарами побутової хімії, лаками, фарбами, розчинниками та іншими ЛЗР і ГР, розфасованими в скляну тару місткістю більше одного літра, а також пожежовибухонебезпечними товарами без попереджувального напису "Вогненебезпечно".

    Відповідні заходи пожежної безпеки передбачаються в матеріальних складах і базах загального призначення. Тут конторські та побутові приміщення мають бути ізольовані від складських приміщень. Робочі місця комірників (обліковців, бракувальників, товарознавців) у складських приміщеннях необхідно захищати заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1,8 м.

    Всі операції, пов'язані з розкриттям тари, розфасовкою продукції, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин і дрібним ремонтом, проводяться в ізольованих приміщеннях. Складські приміщення (відсіки), розташовані в підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки або вікна розміром 0,9 ´1,2 м2 з приямком для видалення диму на випадок пожежі.

    У складських приміщеннях від дверних отворів мають бути проходи, відповідні ширині дверей, але не менше 1 м. При ширині складу більше 10 м по середині його залишається поздовжній прохід, ширина якого приймається не менше 2 м. Між штабелями передбачаються проходи шириною не менше 1 м. Відстань від штабелів до стін приймаються не менше 0,8 м. Проходи і місця розташування штабелів позначають чіткими лініями на підлозі.

    Балони з горючими газами, ємності з ЛЗР і ГР, аерозольні упаковки необхідно захищати від сонячної та іншої теплової дії. У складах загального призначення допускається зберігання не більше 5 тис. аерозольних упаковок, в ізольованих протипожежних відсіках цих складів – не більше 15 тис. упаковок. У багатоповерховому складі зберігання аерозольних упаковок допускається тільки на верхньому поверсі в протипожежних відсіках, в кожному з яких може знаходитися не більше 150 тис. цих упаковок. При цьому загальна місткість складу не може перевищувати 900 тис. упаковок.

    У приміщеннях для зберігання горючих газів необхідно мати газоаналізатори або проводити відбір і контроль проб повітря. Балони з горючими газами слід зберігати окремо від балонів з киснем, стислим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами. У одному відсіку складу можна розміщувати не більше 500 балонів з горючими або отруйними газами, 1 тис. балонів з іншими газами. В цілому на складі може зберігатися не більше 3 тис. балонів (у перерахунку на місткість кожного 40 л).

    Вентилі балонів мають бути закриті запобіжними клапанами і повернені в один бік. Обслуговуючий персонал повинен знати про пожежну небезпеку газів, що зберігаються, порядок евакуації балонів і гасіння пожеж, викликаних горінням цих газів.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1001; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!