СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ. ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ

Задача

        Визначити необхідний час евакуації людей із приміщень торгових залів, універсамів, магазинів (достатній рівень) та мінімальну відстань між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення (обидва параметра - високий рівень).

Методичні вказівки:

1. Складіть розрахункову таблицю на зразок поданої нижче.

2. Запишить номер варіанту та відповідні йому вихідні дані для визначення необхідного часу евакуації людей та мінімальної відстані між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення.

3.  За даними таблиц 1,2 додатка згідно із заданим об’ємом приміщення та ступенем вогнестійкості визначити необхідний час евакуації.

4. Мінімальну відстань між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення визначаеться за формулою:

,

де П – периметр приміщення.

5. За проміжних значень об’ємів необхідний час визначається інтерполяцією.

Усі дані запишить у розрахункову таблицю.

 

Вихідні дані

Номер варіанту

Категорія виробництва

Об’єм приміщення, тис. м3

Периметрприміщення, м

Довжина, м Ширина, м
1 А, Б 3,0 40 21
2 В 3,5 40 25
3 Г, Д 4,0 40 28
4 А, Б 4.5 35 36
5 В 2,5 30 24
6 Г, Д 2,0 30 19
7 А, Б 1,5 20 21
8 В 5,5 40 39
9 Г, Д 6,0 40 43
10 А, Б 6,5 40 47
11 В 7,0 45 44
12 Г, Д 7,5 45 48
13 А, Б 8,0 45 51
14 В 8,5 45 54
15 Г, Д 9,0 45 57
16 А, Б 9,5 50 54
17 В 10,5 50 60
18 Г, Д 11,0 50 55
19 А, Б 12,0 50 57
20 В 15,0 60 63
21 Г, Д 17,0 60 71
22 А, Б 19,0 60 79
23 В 21,0 65 65
24 Г, Д 25,0 70 72
25 А, Б 30,0 75 80
26 В 35 75 93

Додаток

Таблиця 1

Необхідний час евакуації людей (хв.) із громадських будинків

І і ІІ ступеню вогнестійкості відповідно до СНиП-2-80 

Найменування приміщень

Об’єм приміщення, тис. м3

До 5 10 20 40
Глядацькі зали в театрах, клубах, будинках культури та інші зали з колосниковою сценою 1,5 2,0 2,5 2,5
Концертні, лікційні, виставочні та інші зали без колосникової сцени (кінотеатри, цирки, їдальні, криті спортивні споруди тощо) 2,0 3,0 3,5 4,5
Торгові зали універсальних магазинів 1,5 2,0 2,5 2,5

Таблиця 2

Необхідний час евакуації людей (хв.) із виробничих будинків

І і ІІ ступеню вогнестійкості відповідно до СНиП-2-80 

Категорія виробництва

Об’єм приміщення, тис. м3

До 15 30 40 50
А, Б 0,50 0,75 1,00 1,50
В 1,25 2,00 2,00 2,50
Г, Д

Не обмежується

Приклад виконання задачі за варіантом 26

Номер варіанту 26
Категорія виробництва В
Об’єм приміщення, тис. м3 35
Довжина приміщення, м 75
Ширина приміщення, м 93
Необхідний час евакуації людей (хв.) 2,00
Мінімальна відстань між  найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення, м 27,5

Примітка.Для універмагів, універсамів, ресторанів, їдалень, кафе, розташованих у будівлях І і ІІ ступенів вогнестійкості, необхідний час евакуації людей приймається 6 хв, у будівлях ІІІ і IV ступенів вогнестійкості – 4 хв., V ступеню – 3 хв.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей не може перевищувати:

а) 10-2;  б) 10-3; в) 10-4; г) 10-5; д) 10-6.;

2. Скільки чинників необхідно для виникнення горіння ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

3. Скільки існує стадій горіння ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

4. Яка швидкість поширення полум’я горіння характерна для вибуху ?

а) 1 см/с;                  б) 1 м/с;          в) сотні м/с;

г) тисячі м/с;                    д) 10 тисяч м/с

5. На скільки класів поділяються пожежі ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

6. На скільки груп горючості поділяються матеріали і речовини ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

7. На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

8. Скільки існує видів самозаймання ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

9. На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

10. Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа) ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

 11. На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з «Правилами будови електроустановок» (ПБЕ) ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

12. Які вибухонебезпечні зони утворюють газоповітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок заПБЕ ?

а) 0, 1, 2; б) 20, 21, 22;  в) 30, 31, 32;  г) 40, 41, 42;  д) 50, 51, 52.

13. Які вибухонебезпечні зони утворюють пилоповітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок заПБЕ ?

а) 0, 1, 2;        б) 20, 21, 22;           в) 30, 31, 32;

г) 40, 41, 42;            д) 50, 51, 52.

14. На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю ?

а) 2;      б) 4;      в) 6;       г) 8;       д) 10

15. Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше (м) :

а) 1,0;             б) 1,2;             в) 1;5     г) 2;       д) 2,5

16. Скільки разів на рік слід розгортати та згортати пожежні рукави, що приєднані до кранів ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

17. На скільки видів поділяються вогнегасники залежно від вогнегасних речовин, що використовуються в них ?

а) 1;      б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5

18. Який час дії вуглекислотного вогнегасника (с) ?

а) 10-15;         б) 15-25;         в) 25-40; г) 45-50;         д) 60.

19. Якою має бути максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника для громадських будівель (м) ?

а) 10;              б) 20;              в) 30;     г) 40;     д) 50

20. При якій найменшій температурі спрацьовує спринклерна головка (°С)?

а) 50;              б) 60;              в) 72;     г) 93;        д) 141


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1015; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!