Приклад виконання задачі за варіантом 26.Номер варіанту 26

Пиродне освітлення виробничого приміщенням

Розмір об’єкта розпізнавання 0,3 мм
Широта розміщення підприємства 50º30
Азимут світлових прорезів у стінах 330º
Характеристика і розряд зорової роботи Дуже високої точності – ІІ
Нормоване значення КПО для ІІІ поясу світлового клімату =2,5%
Коефіцієнт світлового клімату т=0,9
Коефіцієнт сонячності клімату С=1
Нормоване мінімальне значення КПО для робочих поверхонь виробничого приміщення =2,5·0,9·1=2,25%

Штучне освітлення виробничого приміщення

Розмір об’єкта розпізнавання 0,3 мм
Контраст об’єкта розпізнавання і фону Малий
Характеристика фону Світлий
Характеристика, розряд і під розряд зорової роботи Дуже високої точності – ІІ в
Нормована освітленість при комбінованому освітленні 2000 лк
Нормована освітленість при загальному освітленні 500 лк

 

Додаток. Нормативні матеріали щодо освітлення

Виробничих приміщень (Витяги зі СНиП ІІ-4-79/86)

Таблиця 1

Нормативні значення КПО виробничих приміщень для ІІІ поясу

світлового клімату ( )

Характеристика та розряд зорової роботи

Найменший лінійний розмір об’єкта розпізнавання, мм

, %

Штучне освітлення

Комбіноване освітлення

бокове верхнє чи комбіне-ване бокове верхнє чи комбіне-ване
Найвищої точності - І менше 0,15 3,5 10 2 6
Дуже високої точності – ІІ 0,15 – 0,3 2,5 7 1,5 4,2
Високої точності - ІІІ понад 0,3 до 0,5 2 5 1,2 3
Середньої точності – IV понад 0,5 до 1 1,5 4 0,9 2,4
Малої точності понад 1 до 5 1 3 0,6 1,8

Таблиця 2

Коефіцієнт сонячності клімату С для IV поясу світлового клімату

Широта розміщення будівлі

С для світлових прорезів у стінах будівель, орієнтованих за сторонами горизонту (азимут, градуси)

46 – 135 136 – 225 226 – 315 316 – 45
Північніше 50º північної широти 0,8 0,75 0,8 1
50º північної широти і південніше 0,75 0,7 0,75 0,95

 

 

Таблиця 3

Нормативні значення освітленості за штучного освітлення виробничих приміщень

Характеристика та розряд зорової роботи

Найменший лінійний розмір об’єкта розпізнавання, мм

Підрозряд зорової роботи

Контраст об’єкта розпізнавання з фоном

Характе-

ристика фону

Освітленність, лк, за освітлення

комбіне- ваного зага-льно-го

Найвищої точності - І

Менше 0,15

а малий темний 5000 1500
б малий середній середний темний 4000 1250
г середній великий світлий середній 1500 400

Дуже високої точності – ІІ

0,15 – 0,3

а малий темний 4000 1500
в малий великий світлий темний 2000 500
г середній великий світлий середній 1000 300

Високої точності – ІІІ

Понад 0,3 до 0,5

а малий темний 2000 500
б малий середній середний темний 1000 300
в малий середній великий світлий середній темний 750 300
г середній великий великий світлий світлий середній 400 200

Середньої точності - IV

Понад 0,5 до 1

а малий темний 750 300
б малий середній середний темний 500 200
в малий середній великий світлий середній темний 400 200
г середній великий великий світлий світлий середній 300 150

Малі точності - V

Понад 1 до 5

а малий темний 300 200
б малий середній середний темний 200 150
г середній великий світлий середній . . . 100

Примітка. Матеріали подано зі скороченнями.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Шкідливі фактори за характером свого впливу поділяються на:

а) фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні;

б) техногенні, штучні, природні та надзвичайні;

в) термічні, небезпечні та ризикові;

г) всі відповіді вірні.

2. Що таке виробнича санітарія?

а) наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров’я та високого рівня працездатності людини;

б) система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь;

в) процес, коли відбувається профілактика та очищення підприємств і установ від небезпечних і шкідливих факторів;

г) сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів виробництва, які спричиняють гігієну праці і зпобігають виробництву неякісної продукції.

3. До організаційних заходів належать:

а) дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років;

б) проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах;

в) забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням;

г) всі відповіді вірні.

4. Який є один з видів взаємодії організму людини з оточуючим середовищем?

а) температура;   б) теплообмін;    в) сонце.

5. До елементів метеріологічних умов виробничого середовища не відносяться:

а) температура;              б) вологість;  в) швидкість руху повітря;

г) вібрація.

6. Які прилади використовують для вимірювання параметрів мікроклімату?

а) ртутні та спритові термометри, психометри, анемометри і кататермометри;

б) психометри, анемометри і кататермометри;

в) термометри, психометри, кататермометри.

7. Частота шуму вимірюється в:

а) герцах;       б) фонах;        в) ватах;        г) децибелах.

8. Шкідливий вплив виробничого шуму виявляється у вигляді:

а) специфічного ушкодження органів слуху;

б) порушень багатьох інших органів;

в) порушень центральної нервової системи;

г) всі відповіді вірні.

9. Незворотні розлади слуху у працівника розвиваються при впливі шуму тривалістю:

а) більше 5 років;             б) більше 3 років;             в) більше 10 років;       г) більше 15 років.

10. За способом передачі на тіло людини вібрацію поділяють на:

а) загальну;              б) локальну;    в) загальну і локальну.

11. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці може знизитись до:

а) 10%;           б) 20%;           в) 40%;           г) 60%.

12. На скільки світлових поясів поділяється територія СНД?

а) 3;      б) 5;      в) 7;       г) 9.

13. Скільки повинна становити найменша освітленість робочих місць від робочого освітлення?

а) 3%;             б) 5%;             в) 7%;             г) 9%.

14. Випромінювання вище 780 нм називають:

а) інфрачервоним;  б) ультрафіолетовим;     в)штучним;

г) природнім.

15. Випромінювання нище 380 нм називають:

а) інфрачервоним;  б) ультрафіолетовим;     в)штучним;

г) природнім.

16. Залежно від того, для чого служить система вентиляції, вона буває:

а) припливною, витяжною або припливно-витяжною;

б) канальна та безканальна;

в) місцева і загально обмінна;

г) природня і механічна.

17. Екологічне право включає в себе систему правових норм, до складу яких входять підгалузі:

а) земельне, лісове, водне, повітряне;

б) земельне, водне, лісове, гірничне;

в) повітряне, лісове, гірничне, водне;

г) гірничне, земельне, лісове, повітряне.

18. Засіб захисту від електромагнітного випромінювання:

а) екранування;

б) система блокування та сигналізації;

в) застосування телевізійних систем спостереження за технологічним процесом;

г) влаштування місцевої вентиляції.

19. Яка категорія не входить до засобів захисту працюючих?

а) засоби загального захисту;

б) засоби колективного захисту;

в) засоби індивідуального захисту;

г) засоби змішаного захисту;

20. Ступінь впливу певного кольору залежить насамперед від:

а) виду пофарбованої поверхні;

б) самого кольору;

в) особистого сприйняття;

г) площі кольрованої поверхні.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 845; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!