Використання кольору з метою охорони праці    Колір характеризується довжиною хвилі, коефіцієнтом відбиття і насиченістю. За довжиною хвилікольори поділяються на короткохвильові та довгохвильові.

    Короткохвильові кольори (блакитнуваті, зелені, блакитні, сині, фіолетові) називають холодними, оскільки вони створюють відчуття свіжості та холоду.

Довгохвильові кольори (червоні, жовтогарячі, жовті, жовто-сині) називають теплими, оскільки вони асоціюються з відчуттям тепла.

У виробничих приміщеннях з великим тепловиділенням і в приміщеннях з орієнтацією вікон на південну сторону рекомендується фарбувати стіни у світлі холодні кольори, що психологічно компенсують надлишки тепла. Для фарбування стін в приміщеннях зі зниженою температурою доцільно використовувати теплі кольори слабкої насиченості.

Оптичні властивості кольорів ураховуються під час оформлення інтер’єрів.

Теплі кольори візуально зменшують приміщення, світлі холодні кольори, навпаки, – збільшують. Цю особливість кольору використовують, фарбуючи приміщення з непропорційними розмірами.

Шляхом підбору кольорів можна створювати у робітників сприятливий психофізіологічний стан і регулювати освітленість приміщень природним і штучним світлом.

Темна фарба поглинає багато світлових променів, погіршує освітленість приміщень, сприяє швидкій втомлюваності робітників. Найкращі кольори для оформлення інтер’єрів і фарбування устаткування: блакитний, зеленувато-блактиний, зелений, жовтий. Ці кольори, маючи великий коефіцієнт відбиття, забезпечують добру освітленість на робочих місцях, попереджають зорову і нервову втомлюваність працівників. Сприятливе зорове сприйняття виробничого середовища створюється у разі різноманітності кольорового оформлення інтер’єрів.

Різноманітні кольори (червоний, жовтий, зелений, синій) використовуються у сигнально-попереджувальній системі охорони праці згідно ГОСТ 12.4.026-76 «ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки».

Червоний колір інформує про наявність в устаткуванні та на робочих місцях небезпечних виробничих чинників. Цим кольором фарбують ободи шківів, внутрішні поверхні місць огородження, кнопки і ричаги негайної зупинки машин і механізмів, протипожежне устаткування.

Жовтий колір попереджає про можливість прояву в конкретних умовах шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Його використовують для фарбування рухомого устаткування: тельферів, підіймачів, завантажувачів та ін. Для концентрації уваги чергують жовті та чорні вертикальні чи діагональні смуги.

Зелений колір інформує про відсутність небезпеки, а також позначає місця знаходження засобів першої медичної допомоги, шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

Синій колір є інформативним: він використовується для яких-небудь приписів, рекомендацій.

Для фарбування балонів з різноманітними газами і технологічних трубопроводів використовується ширша гама кольорів.

Засоби індивідуального захисту

Від шкідливих виробничих чинників

Використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) передбачається у тих випадках, коли здійснення загальнотехнічних заходів не виключає впливу на працівників шкідливих виробничих чинників. Класифікація засобів індивідуального захисту наведена в ГОСТ 12.4.011-89 «ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація».

Захист тіла людини забезпечується застосуванням спецодягу (халатів, комбінезонів), спецвзуття, головних уборів, рукавиць. За необхідності робітникам видається безкоштовно теплий спецодяг.

Для захисту очей від теплових випромінювань використовуються окуляри із склом ТС-3. У разі роботи з речовинами, які виділяють пил, кислотами, лугами окуляри випускають відповідно до вимог ГОСТ 12.4.013-85 «ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги».

Класифікація засобів індивідуального захисту органів дихання наведена в ГОСТ 12.4.034-85 «ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування». Для захисту органів дихання застосовуються респіратори (протипилові) та газові протигази (фільтруючі та ізолюючі).

На підприємствах торгівлі для захисту органів дихання працівників від пилу під час просіювання сипучих харчових продуктів доцільно використовувати респіратори типу «Пелюстка», які відповідають ГОСТ 12.4.028-76 «ССБП. Респіратори ШБ-1 «Пелюстка. Технічні умови».

Для захисту органів дихання і обличчя працівників від пилу під час окурювання та вивантаження капусти та інших робіт всередині дошників слід застосовувати шлангові протигази типу ПШ-1 чи ПШ-2. Ізолюючі протигази і кисневі ізолюючі протигази є на випадок аварії в приміщеннях аміачних холодильних.

Як засоби індивідуального захисту від шуму використовують вкладиші, навушники та шлемофони.

Під час роботи з вібруючим інструментом застосовують рукавиці з амортизуючими прокладками. Загальні технічні вимоги до засобів індивідуального захисту рук від вібрації наведені в ГОСТ 12.4.002-74. Для захисту робітників від загальної вібрації використовується спеціальне віброзахисне взуття. Технічні вимоги до цього взуття викладені в ГОСТ 12.4.028-76.

Наказом по підприємству, на основі чинного на Україні законодавства, визначається порядок забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також організація їх належного зберігання та утримання.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 509; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!