Робота над уривком казки «Ріпка»Розповідь учителем початку казки «Ріпка»

Читання учнями уривка

— Кого з героїв згадано в уривку?

— Хто ще прийде на допомогу дідові?

— Чим закінчується казка?

— Чого вона нас навчає?

Інсценізація казки

VII. Підсумок уроку.

— З якими казками ви сьогодні ознайомилися?

— Назвіть їх автора.

— Доповніть речення, використовуючи слова, що є на дошці: письменник, поет.

І. Я. Франко — великий український...

Т. Г. Шевченко — великий український...


Тема.Повторення написання вивчених букв. Малюнковий диктант.

Мета:удосконалювати навички письма рукописних літер у зошитах без друкованої осно­ви; вчити першокласників писати малюнковий диктант; розвивати увагу, зв’язне мовлення; виховувати в дітей охайність, старанність, інтерес до навчання, бажання допомагати одне одному.

Обладнання:зошити без друкованої основи; плакат «Правильно сиди під час письма»; картки для роботи в парах.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Відгадування загадки

Біле поле, чорне насіння.

Хто його сіє, той розуміє.

— Про яке поле і насіння йдеться в загадці?

— Скільки таких «насінинок» в українській мові?

Гра «Зашифроване слово»

Щоб прочитати слово, потрібно в рядку закреслити однакові букви.

п з а і м в м я а у п ш к і я ш

— Назвіть зашифроване слово.

— Чим відрізняється звук від букви?

— Якими бувають звуки?

— Як ви гадаєте, яких слів в українській мові більше — тих, що починаються з голосного, чи тих, що починаються з приголо­сного звука?

— Якими бувають букви?

III. Повідомлення теми і завдань уроку

— Сьогодні ви працюватимете в зошитах без друкованої осно­ви. Пригадаємо написання та поєднання великих і малих літер українського алфавіту. Вас чекають різноманітні завдання: письмо під диктовку, складання речень. А у мене буде можливість ще раз перевірити, хто ж у нас найуважніший та найстаранніший учень.

IV. Робота по темі

Гра «Розпізнай звук»

У кожного учня — дві картки: голосний звук, приголосний.

Учитель демонструє картку з літерою, учні сигнальною карткою ви­значають, який звук вона позначає.

Фізкультхвилинка

Вправа «Знайди помилку»

На дошці написані рукописні літери: перший рядок — малі, в написан­ні яких допущено помилки, другий рядок — великі та малі, написані з до­триманням правил каліграфії.

— Що ви можете сказати про записані букви?

— У якому рядочку допущені помилки?

— Назвіть букви першого рядочка і порахуйте, скільки поми­лок допущено у їх написанні.

— Знайдіть і виправте помилку.

Списування рукописних великих і малих букв

Бесіда

— Що ви можете сказати про букви другого рядочка? Назвіть їх.

Ось ідуть два чоловіки:

Той — малий, а той — великий.

Так і літери, як люди,

Можуть різні на зріст бути.

— Коли писатимете великі літери? Наведіть приклади слів.

Імена, міста і ріки —

Буква пишеться велика.

Списування великих рукописних літер

— Наведіть приклади імен, що починаються з букви, вказаної вчителем.

Списування рукописних малих літер

— Утворіть слова із записаних літер.

Навчальний диктант

— Прослухайте жартівливі віршики. Знайдіть помилку, ви­правте її і запишіть правильне слово.

Котику Мурчику прикро було:

Булка від нього сховалась в дупло.

• Лисичка знає на зубок

Смачненьку казку «Колосок».

• Охав автобус, віз пасажирів:

Вчених пташок та дресированих звірів.

• Ходить капля біля річки,

Витягає жаб з водички.

• Ми з братом лісники від роду —

Пиляли палкою колоду.

• Кинула шишку на мене зозуля,

В мене на лобі з’явилася куля.

— Зачитайте записані слова.

— Назвіть слова, у яких кількість звуків і букв не співпадає.

— Зі словами, що є назвами тварин, складіть речення.

Одне з речень учні записують під диктовку вчителя.

Фізкультхвилинка

Ми писали, ми трудились — Наші руки вже втомились. А щоб краще нам писати, Варто пальці розім’яти. Руки кілька раз струснемо І писати знов почнемо. Відпочивши, дружно враз Приступив до праці клас.

Робота в парах

На партах — картки з надрукованим текстом.

..асилько і ..ергій пішли до ..ічки. Хлопці ..упалися, ..овили рибку. А потім зварили з ..иби ..шку.

— Прочитайте речення.

— Які з загублених букв слід писати великими? Чому?

— Чи можна ці речення назвати текстом? Чому?

— Доповніть текст своїми реченнями.

Малюнковий диктант.

   Учень, дзеркало, дзвоник, книга, сорока, факел, м’яч.

VI. Підсумок уроку

— Що ми бачимо і пишемо?

— А що ми чуємо і вимовляємо?

— Прослухайте вірш і назвіть слова, що різняться однією буквою.

Риба-кит живе у морі,

Кіт у хаті та коморі.

Кит у морі спить вночі.

Кіт ночує на печі.

Хоч не дружать кит і кіт,

Кит коту сказав:

— Привіт!

      А. Камінчук


 

Тема.Леся Українка — велика українська поетеса

Мета:ознайомити учнів із творчістю Лесі Українки; формувати вміння правильно, виразно, свідомо читати, давати повні відповіді на запитання; розвивати пізнавальну активність школярів, естетичні смаки, усне мовлення; збагачувати словниковий запас дітей; ви­ховувати інтерес до творчості поетеси, любов до України, рідної мови, природи.

Обладнання:портрет Лесі Українки; фішки для звукових моделей; малюнки намистинок зі складами.

Хід уроку

I. Організаційний момент


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 607; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!